نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه

نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه

نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، و نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید. نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهادات خود در حوزه تخصصی سازمان را مطرح کردند

کد خبر: 010630007 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۰۱ - ۹:۴۰ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، و نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید. نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهادات خود در حوزه تخصصی سازمان را مطرح کردند

نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه

نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه
با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم صورت پذیرفت:
برگزاری نشست تخصصی نقد قوه قضائیه
نشست تخصصی نقد قوه قضائیه با حضور نمایندگان معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
هنری نماینده معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: طبق اجرای بندهای سند تحول و با هدف احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع قوه قضائیه مباحث مربوط به شناسایی نقدهای برتر و کاربردی در مورد دستگاه قضایی را مطرح ساخت. بر همین اساس سازمانها به قوه قضائیه در فرآیندها و ساختارها می توانند کمک کنند به نحوی که در صورت داشتن استدلال و منطق قوی در کنار نقد می توانند در قالب بخش نامه و آیین نامه تنظیم شوند.
در ادامه دیوان بیگی نماینده پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: علاوه بر مبحث نقد برتر که موضوع اصلی این جلسه است و بمنظور رفع خلاهای قانونی و آسیبها میتوانیم تعاملاتی با سازمان نظام مهندسی داشته باشیم که در نهایت از مشکلات مردم و پرونده های مختلف بکاهیم.
در نهایت نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهادات خود در حوزه تخصصی سازمان را مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ شهریور ۰۱
53 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0