قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند معاونت پیش گیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران مطرح کرد:

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند

معاونت پیش گیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران بیان کرد: در حوزه ایمنی ساختمان و شهر سازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. با این که نظام مهندسی یک نظام صنفی است ولی وظایف نظارتی را بعهده این سازمان گذاشته ایم.

کد خبر: 960622011 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ - ۱۲:۱۱ ب.ظ

معاونت پیش گیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران بیان کرد: در حوزه ایمنی ساختمان و شهر سازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. با این که نظام مهندسی یک نظام صنفی است ولی وظایف نظارتی را بعهده این سازمان گذاشته ایم.قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی  ساختمان دارای نقص هستند

مهندس رضا شیخ انصاری با اشاره به این که به اندازه کافی قوانین و مقررات در زمینه ایمنی ساختمان داریم، عنوان کرد: اگر کاستی وجود دارد، به علت عدم اجرای مقررات است. بموجب ماده سی قانون نظام مهندسی، شهرداریها موظف شدند، در زمان صدور پروانه ساختمان فقط نقشه هایی را بپذیرند که توسط افراد صاحب صلاحیت تهیه و امضا شده است و برای امور مربوط به نظارت و کنترل ترتیبات اجرایی هم باید از همین افراد استفاده گردد.

وی گفت: سازمانهای نظام مهندسی از تشکل مهندسین بصورت اشخاص حقیقی یا شرکتهایی که در قالب اشخاص حقوقی مشغول بفعالیت شدند، شکل گرفته است و سازمان نظام مهندسی هم وظیفه دارند عملکرد مهندسان را کنترل کنند.
معاون مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهر سازی با بیان  این که شهرداریها و دیگر مراجع صدور پروانه و دستگاههای عهده دار کنترل و نظارت و هم چنین مالکان و بهره برداران و کارفرمایان و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت قانون نظام مهندسی هستند، تصریح کرد: با وجود تصریح قانون ولی شاهد هستیم، در اجرایی قوانین حوزه ایمنی نقصها و موانع بسیاری وجود دارد.
مهندس محمود قدیری در ادامه با اشاره به این که در طراحی شهر تهران نقشه راهی وجود نداشته است، بیان داشت: بعضی از سازمانها در حوزه شهری و ساختمان سازی، متولی یک بخش خاصی هستند ولی هم پوشانی میکنند و هیچکدام هم کار انجام نمیدهند.

قدیری به قوانین و آئین نامه ها اشاره کرد و ادامه داد: آئین نامه ها اصول فنی است که خود این ها نیز دارای مشکلات اساسی هستند. مبحث سوم مقررات ساختمان در مورد مسائل آتش نشانی و خاموش کردن آتش است که دارای نقصهایی همچون نبود دستورالعمل مشخصی برای رعایت فاصله میان ساختمان و حریم پمپ بنزین است.

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص

وی افزود: در کشور آئین نامه مقررات ملی شهرسازی وجود ندارد بلکه مقررات ملی ساختمان داریم که این آئین نامه هم خود دارای نقصهای زیادی است و در حوزه ایمنی و آتش نشانی شاهد این نقصها هستیم.
معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران اظهار داشت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. نظام مهندسی یک نظام صنفی است ولی وظایف نظارتی را بعهده این سازمان گذاشته ایم. هیچ کشوری در دنیا وظایف نظارتی را بر بخش غیر دولتی واگذار نمیکند. تمام هم و غم هیئت مدیره های نظام مهندسی انتخاب شدن مجدد است و بهمین علت به مهندسان خودشان سخت نمیگیرند.

قدیری با تاکید مجدد بر واگذار کردن نظارت بر بخش حاکمیتی، خاطر نشان ساخت: در حوزه ساختمان سازی خیلی از آئین نامه های مقررات ملی اجرا نمی گردد و حتی بسیاری از مهندسان ناظر از امور نظارتی آگاهی ندارند.
وی یاد آور شد: متاسفانه بخشهای مختلف نظارتی کشور جزیره ای عمل میکنند زیرا هر کسی بخشی که در آن فعال است را دوست دارد و موقع حادثه مشکلات را به گردن یک دیگر می اندازند.

منبع : مناظره

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی لرستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ شهریور ۹۶
682 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0