جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران ، برگزار گردید. کارگروه سنجش در تاریخ 1401/10/12 در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد

کد خبر: 011013002 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳ دی ۰۱ - ۹:۴۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران ، برگزار گردید. کارگروه سنجش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران

جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک تهران
جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک استان تهران برگزار گردید.
جلسه کارگروه سنجش عمران و مکانیک استان تهران ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
در راستای عمل به ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد تشکیل دبیرخانه کارگروه سنجش در شورای مرکزی بمنظور بررسی احراز شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، بمنظور بررسی پرونده های داوطلبین گروه تخصصی عمران و مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، کارگروه سنجش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ دی ۰۱
180 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0