نخستین میزگرد

نخستین میزگرد منطقه ۳ معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در مشهد برگزار گردید.

نخستین میزگرد منطقه 3 معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با شركت مديرهای مسكن و رئیسهای نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استانهاي تهران،یزد،گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوي در مشهد برگزار گردید.

کد خبر: 10755 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۳۱ فروردین ۹۶ - ۵:۵۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، نخستین میزگرد منطقه ۳ معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با شركت مديرهای مسكن و رئیسهای نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استانهاي تهران،یزد،گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوي در مشهد برگزار گردید.نخستین میزگرد منطقه ۳ معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه

نخستین میزگرد منطقه 3 معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه

نخستین میزگرد منطقه ۳ معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه

نخستین میزگرد منطقه ۳ معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه

در اين میزگرد دكتر منوچهر شيباني اصل مدير كل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي بیان کرد: هم كاري و ارتباط اين وزارت با سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و نظام كارداني در ۳ محور حمايت، هدايت و نظارت است، كه در بخش نظارت مقاومت و توجه بيش تري ميشود.

به گفته شیبانی، در حال حاضر ده دستگاه اجرائي بر عمل كرد ارگانها و نهادهاي دولتي نظارت ميكنند و همواره نظارت وزارت راه و شهرسازي با زير مجموعه ها ارشادي بوده است.

دكتر بهزاد مانيفر مدير كل دفتر مقررات ملي كنترل ساختمان هم يكي از هدفهای جلسه های منطقه اي را تبادل تجربيات استانها در زمينه هاي اجراي مقررات ملي ساختمان در حوزه هاي ساخت و ساز عنوان کرد.

مانیفر گفت: ما به دنبال گرداوری دستور العملهاي جديد در بخشهاي نظارت و آموزش در سطح ملي هستيم، از اينرو اين دو مديريت را از يك ديگر جدا كرده ايم تا بيش از گذشته بمسائل نظارت و آموزشي كه جز وظايف سازمانهاي نظام مهندسي است توجه ويژه اي ميشود.

در اين جلسه رئیسان اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و مديرهای مسكن ادارات كل راه و شهرسازي استانهاي تهران، يزد، گلستان، خراسان شمالی،خراسان جنوبی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي مسائل و مشكلها، نظرهاو پيشنهادهاي حوزه كاري خود را با مسوولین وزارت راه و شهرسازي در ميان گذاشتند.

منبع: سازه نیوز

 

سوالات نظام مهندسی برق اسفند ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ فروردین ۹۶
490 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0