مهندسین مجری سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

مهندسین مجری نظام مهندسی استان مرکزی خواستار حمایت مسئولین شدند

مهندسین مجری سازمان نظام مهندسی استان مرکزی روز2 شنبه نسبت به آن چه حذف ماده 7 از مقررات ملی ساختمان (حذف مجری از طرحهای ساختمانی) مینامند،خواستار حمایت مسئولین شدند.

کد خبر: 960426010 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ تیر ۹۶ - ۱۰:۳۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،مهندسین مجری سازمان نظام مهندسی استان مرکزی روز۲ شنبه نسبت به آن چه حذف ماده ۷ از مقررات ملی ساختمان (حذف مجری از طرحهای ساختمانی) مینامند،خواستار حمایت مسئولین شدند.مهندسین مجری نظام مهندسی استان مرکزی خواستار حمایت مسئولین

مهندسین مجری نظام مهندسی استان مرکزی خواستار حمایت مسئولین

مهندسین مجری نظام مهندسی استان مرکزی خواستار حمایت مسئولین

مهندسین مجری نظام مهندسی استان مرکزی خواستار حمایت مسئولین

یکی از مهندسین مجری سازمان نظام مهندسی استان مرکزی در این باره بیان کرد: پیش تر چند تن از انبوه سازان بطور مکرر مقابل شهرداری اراک حضور یافتند و خواستار حذف مجری از طرحهای ساختمانی گردیدند.
علی نجمی گفت: حذف مجری از طرحهای ساختمانی به نوعی مغایر قانون است زیرا که این مهم ماده ۷ مقررات ملی ساختمان است و وجود این قشر برای رعایت قانون در اصول ساخت ساز الزامی است.
نجمی تصریح کرد: فعالیت مهندسین مجری بیش از ۸ سال در استان مرکزی ادامه داشت ولی از سال پیش این مهم از طرحهای ساختمانی حذف گردیده و ضمن بیکار شدن بیش از ۱ هزار مهندس جوان، اصول اساسی قانون ساخت و ساز نیز در طرحهای مذکور رعایت نمیشود.


وی ادامه داد: در جریان پی گیری این امر، در نهایت مدیر کل راه شهرسازی به شهردار نامه ای فرستاده که ظرف مدت ده روز مالکین و فعالین ساختمانی از مجریان ذی صلاح در طرحهای خود استفاده کنند، ولی پیش از پایان این مهلت ده روزه، تعدادی از انبوه سازان مقابل شهرداری اراک حاضر شدند و شهرداری هم حمایت خود را اعلام کرد.
نماینده معترضان افزود: در قانون شهرداریها، مقررات ملی ساختمان و قانون سازمان نظام مهندسی که مصوبه مجلس است به استفاده از مجری ذی صلاح تاکید شده است ولی برخی برای فرار از پرداخت هزینه قصد بیقانونی دارند و مهندسین مجری نیز برای احقاق حقوق خود به استانداری مراجعه کرده اند.
بگفته یکی از این افراد، هزینه یک مهندس مجری در طرحهای ساختمانی طبق متراژ ساختمان و به ازی هر یک متر سیصد و پنجاه هزار ریال پرداخت میشود ولی بیش تر این مهم بصورت توافقی میان مهندسین و مالکین در نظر گرفته میشود.
بیش از ۱ هزار مهندس مجری ساختمانی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت میکنند.
منبع : ایرنا

کانال تلگرام مهندسی برق قدرت

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۶ تیر ۹۶
545 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0