نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

ایجاد انضباط تشکیلاتی در نظام‌مهندسی کشور

بعضی ازاعضای هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که در سال جاری این شورا بدنبال آن است که نظام مهندسی ساختمان را به یک مرجع تخصصی مبدل کنند شاخصترین اهداف این شورا در سال نودوشش را عنوان و اظهار امیدواری کردند که با هم کاری نهادهای ذیمدخل زمینه برای محقق شدن این اهداف فراهم گردد.

کد خبر: 10608 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶ - ۹:۴۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،بعضی ازاعضای هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که در سال جاری این شورا بدنبال آن است که نظام مهندسی ساختمان را به یک مرجع تخصصی مبدل کنند شاخصترین اهداف این شورا در سال نودوشش را عنوان و اظهار امیدواری کردند که با هم کاری نهادهای ذیمدخل زمینه برای محقق شدن این اهداف فراهم گردد.ایجاد انضباط تشکیلاتی در نظام‌مهندسی کشور

ایجاد انضباط تشکیلاتی در نظام‌مهندسی کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان

ایجاد انضباط تشکیلاتی در نظام‌مهندسی کشور

نظارت برعمل کرد سازمانهای نظام مهندسی

مجید جی‌افرام دراین زمینه  با اشاره به این که سال جاری سعی میکنیم که تمرکز اصلی را بر روی نظارت برعمل کرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان متمرکز کنیم اصلاح امور استانها را از برنامه‌های محوری این شورا در سال جاری ارزیابی میکند و بیان کرد: در سال نودوشش حل مشکلات مشترک سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها را در دستور کار خود قرار میدهیم. با توجه بمعضلات خاصی که در استانها وجود دارد تمام توان خود را برای رفع این مشکلها و نیز ایجاد وحدت رویه در استانها متمرکز خواهیم کرد.

جی افرام گفت: در همین حال با توجه برسالت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در محور تخصصی و فنی خلاصه میشود تلاش میکنیم که از نخبگان مهندسی در راستای تحقق این اهداف بهره بگیریم هم چنین بدنبال آن هستیم که این شورا بیک مرجع تخصصی ملی در حوزه مهندسی کشور تبدیل گردد.

وی افزود: در مورد مباحث مقررات ملی ساختمان هم چنین تلاش میکنیم که با ایجاد هم کاری و هم‌افزایی محوریت اجرایی شدن این مهم را عهده دار شویم.

وی ادامه داد: در همین حال بدنبال این هستیم که در حوزه مسایل ایمنی و نیز نگه داری ساختمان و محیط زیست اقدامات اجرایی داشته باشیم .

چی افرام افزود: در حوزه ایمنی با توجه بحوادث ناشی از کار درصنعت ساختمان با انعقاد تفاهم نامه‌ای با وزارت خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تدوین شیوه نامه‌ها و نیز دستورالعملهای مربوطه بدنبال آن خواهیم بود که ازحوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان بکاهیم و بتوانیم زمینه مناسبی برای اجرای بهینه مقررات ملی ساختمان و همچنین افزایش سطح حفاظت وایمنی کارگاههای ساختمانی فراهم نماییم.

عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی  درباره راه کارهای افزایش ایمنی در کارگاههای ساختمانی تصریح کرد: علاوه برانعقاد تفاهم نامه بین نهادهای ذیربط بنظرمیرسد لازم است که مهندسین ناظر به مسوولیتهای خود بنحو بهینه‌ای عمل کنند که خروجی این مساله در نهایت کاهش حوادث ناشی از کار را بدنبال خواهد داشت.

پی گیری مصرانه کاهش حوادث ساختمانی

این مقام مسئول هم چنین با یادآوری این مهم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بصورت هدف مند و نیز در قالب برنامه‌ای مشخص این مهم را دنبال خواهد کرد عنوان کرد: امیدواریم که با پیگیریهای صورت گرفته این مساله عملیاتی شود و موضوع کاهش حوادث ناشی از کار ساختمانی به یک هدف کاغذی منجر نگردد و درعمل شرایط بگونه‌ای رقم بخورد که شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان باشیم.

وی هم چنین درباره مجری ذیصلاح نیز خاطرنشان کرد: اساسا بکارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها براساس تاکید و نص صریح قانون نظام مهندسی ساختمان یک ضرروت اجتناب‌ناپذیر است اما این که برخی به بهانه صوری بودن خدمات مهندسی از اجرای این الزام قانونی اجتناب میکنند مساله‌ای قابل تامل است.

ایشان تاکید کرد: در واقع نباید به بهانه این که در بعضی از موارد اندک، خدمات مجری ذیصلاح بصورت صوری اجرا میشود بهانه‌ای برای عده‌ای شود که اساسا کل مجری ذیصلاح را زیر سوال ببریم چرا که مجری ذیصلاح الزام قانونی است و اجرایی کردن آن موجب ارائه بهینه خدمات مهندسی و نیز افزایش عمر مفید ساختمانها خواهد شد.

ایجاد انضباط تشکیلاتی در شورای مرکزی

همچنین علاوه بر این احمدرضا طاهری‌‌اصل درمورد برنامه‌های اصلی این شورا در سال جاری گفت: با توجه به اظهاراتی که رئیس شورای مرکزی درباره برنامه‌های سال آینده این شورا مطرح و بحث انضباط تشکیلاتی را عنوان نمودند بنظر میرسد که این هدف می‌بایست ابتدا از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شروع گردد.

او بر ضرورت نظاممند شدن ارتباط سازمانهای نظام مهندسی استانها و ایجاد تعامل دو سویه تاکید کرد وبیان کرد: باید ارتباط و تعامل مطلوبی بین سازمانهای نظام مهندسی استان با شورا و نیز شورا با نهادهای ذیربط با حوزه ساخت و سازایجاد گردد و اساسا لازم است که شورای مرکزی در راستای عمل بوظایف قانونی خود که در ماده صدوچهارده قانون نظام مهندسی ساختمانی آمده حرکت نماید.

وی هم چنین بموضوع حرفه‌مندی اشاره و تصریح کرد: موضوع دیگری که از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی می‌بایست مطالبه و دنبال گردد بحث حرفه‌مندی است و در این راستا می‌بایست شرایطی فراهم گردد که این شورا مبدل به یک مرجع تخصصی درحوزه نظام مهندسی ساختمان گردد.

طاهری اصل در همین حال ادامه داد: برای تحقق انظباط تشکیلاتی در مجموعه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان لازم است که حتما کمیسیونها و گروه‌های تخصصی با نگاههای تخصصی وعملیاتی راه‌اندازی شوند.

افزایش تعامل شورا با سازمانهای ذیربط

وی تشریح کرد: افزایش ارتباط ۲جانبه شورای مرکزی با تمام وزارت خانه‌ها شامل نیرو، کار، راه، کشور و نیز تمامی ارگانهای ذیربط امری ضروری است و بنظر میرسد تقویت این نوع تعاملات باعث شود که بحث حرفه‌مندی محقق گردد و شورای مرکزی بعنوان یک مرجع تخصصی از توفیق لازم درعرصه حرفه‌ای برخوردار گردد.

ایشان با تاکید براین که با تبدیل شورای مرکزی به یک سازمان تخصصی این امکان فراهم میشود که این سازمان مشاوره‌های مطلوبی بنهادهای ذیربط در حوزه صنعت ساختمان ارائه دهد یادآور شد: از دیگر سو با توجه به برگزاری گردهمایی صدور خدمامت فنی مهندسی بنظرمیرسد که در حال حاضر بستر مناسبی برای توسعه خدمات و توانمندیهای مهندسی فراهم شده است و با توجه به این که کشورهای همسایه نظیرعراق، افغانستان و .. از پتانسیل خوبی برای جذب صادرات خدمات فنی مهندسی کشور ما برخوردارند میتوان گفت در حال حاضر زمان آن رسیده که شورای مرکزی زمینه مساعدی را برای این مهم فراهم نماید.

وی عنوان کرد: شورای مرکزی میتواند در این زمینه برای صدور خدمات مهندسی رشته‌های ۷ گانه مهندسی قدم بردارد و در قالب قراردادها یا تفاهمنامه شرایط لازم برای تحقق این هدف را تسهیل نماید.

طاهری هم چنین تاکید کرد: درهمین حال موضوع برگزاری هیات عمومی در تیرماه سال جاری را داریم و باید این بحث را پی گیری نماییم که در این زمینه بحثهای مهم شورای مرکزی مانند انظباط تشکیلاتی و تبدیل این شورا به یک مرکز تخصصی را دنبال نماییم و باید شورای مرکزی نگاه بلند مدتی بمباحث و معضلات نظام مهندسی ساختمان داشته باشد و با واکاوی و ریشه‌یابی معضلهای اصلی و چالشهای جامعه مهندسی در صدد رفع آنها براید.

وی خاطرنشان کرد: اکنون مسایل چالش برانگیزی نظیر هدررفت انرژی، بحران آب و معضلهای محیط زیستی در کشور وجود دارد و سازمان در جایگاه یک سازمان مردم نهاد قدرت مند در حوزه نظام مهندسی میتواند ایفای نقش نماید و نسبت به ارائه مشاوره بنهادی ذیمدخل اقدام نماید.

این مقام اظهار داشت: در این راستا این شورا میتواند نظر تمامی سازمانهای نظام مهندسی استانها را اخذ و تدوین نماید و سپس آن ها را بمراجع ذی‌ربط انعکاس دهد تا از ره گذر آن زمینه حل معضلات مطرح شده فراهم گردد.

وی هم چنین گفت: با توجه به این که قانون نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر در مجلس درحال تغییر است شورای مرکزی باید رای های همه اعضای نظام مهندسی ساختمان را گرفته و انتقال دهد تا این قانون بنحوی تصویب گردد که خروجی آن باعث رعایت حقوق مهندسین، کارفرمایان و بهره‌برداران گردد.

تشکیل کمیته تخصصی صادرات خدمات مهندسی

از طرف دیگر شهرام کوسه غراوی مشاورعالی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین با اشاره به این که در سال آینده تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته صدورخدمات فنی مهندسی شاخصترین برنامه‌های این شورا است افزود: با توجه به این که هیات مدیره شورای مرکزی تشکیل شده از افرادی توان مند و مهندسینی صاحب نام هستند بنابراین انتظار میرود که در این دوره قادر شویم بسیاری از اهداف مدنظر در حوزه نظام مهندسی را محقق نماییم.

کوسه غراوی با تاکید بر تعامل بین سازمانهای نظام مهندسی استانها، ادامه داد: تشکیل کمیته صدور خدمات فنی مهندسی از جمله هدف های اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است و دراین راستا نیز دیداری در قالب هیات بلند پایه با مسوولین کشورهای همسایه و از جمله عراق داشته‌ایم .

او بیان داشت: اواخر سال گذشته هیاتی از نماینده های مجلس بهمراه رئیس شورای مرکزی بکشور عراق مسافرت کرد و مذاکرات و رایزنیهای متعددی با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عراق بمنظور تسهیل صدور خدمات فنی مهندسی به این کشور انجام نمودیم.

وی با بیان این که در حال حاضر شرایط مساعدی برای صدورخدمات فنی مهندسی بکشورهای همسایه فراهم شده است عنوان کرد: امیدواریم که سال آینده شورای مرکزی با ریاست مهندس رجبی روند جدیدی را در پیش برد برنامه‌های مورد نظر در پیش بگیرد.

شفافسازی عمل کرد سازمان های نظام مهندسی

درهمین حال علیرضا مجربی‌کرمانی، عضو هیات رئیسه شورا نیز هم سو با اظهارات اعضای هیات رئیسه؛ پی گیری انضباط تشکیلاتی را مهم ترین و محوریترین برنامه‌های شورای مرکزی ارزیابی کرد واظهار کرد: درسال جاری بدنبال آن هستیم که با فراهم شدن بسترهای لازم، زمینه شفافسازی عمل کرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها را فراهم نماییم.

وی با تاکید بر بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس بیان کرد: شورای مرکزی در سال جاری باید با ارائه مشاوره‌های کارشناسی در جهت تصویب بهینه این قانون قدم بردارد و امیدواریم که شورای مرکزی در نقش یک بازوی فکری بتواند در کنار مجلس، نقش مطلوبی در زمینه ارائه مشاوره‌های کارشناسی ایفا نماید.

 

ایفای نقش موثر در گرداوری مقررات ساختمان

وی درهمین حال برقراری تعامل با مرکز تحقیقات مسکن، راه وشهرسازی در جهت گرداوری مقررات ملی ساختمان را از دیگر برنامه‌های این شورا در سال جاری قلمداد نمود و ادامه داد: شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بدنبال آن است که در سال جاری در جهت گرداوری و ترویج مقررات ملی ساختمان نقش موثری را ایفا نماید.

مجربی کرمانی هم چنین تبدیل شدن سازمان نظام مهندسی بعنوان یک مرجع تخصصی فنی در امر مهندسی را از هدفهای اصلی شورای مرکزی در سال جاری دانست و اظهار داشت: شورای مرکزی بدنبال آن است که در تمامی مراکز تصمیمگیر و موثر نظیر وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، کار و نیز دیگر دستگاههای ذیمدخل ایفای نقش نماید و درعین حال با ترویج مقررات ملی ساختمان نقش فعالتری در زمینه صنعت ساختمان داشته باشد.

او هم چنین در پاسخ به این سوال که برنامه‌های این شورا برای افزایش سطح ایمنی در کارگاههای ساختمانی چیست عنوان کرد: افزایش سطح ایمنی در کارگاههای ساختمانی منوط بهمکاری همه نهادهای ذیربط در حوزه صنعت ساختمان است و نباید تصور کرد که فقط سازمان نظام مهندسی ساختمان قادر خواهد بود که در این حوزه بتنهایی افزایش ایمنی در کارگاههای ساختمانی را اجرایی نماید.

کرمانی درهمین حال خاطرنشان کرد: از جمله لوازم افزایش سطح ایمنی کارگاههای ساختمانی تقویت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است و انتظارمیرود که وزارت خانه راه وشهرسازی با تقویت این سازمانها و هم چنین انجام دیگراقدامات لازم، در جهت افزایش سطح ایمنی در کارگاهها موثر واقع گردد.

منبع: سازه نیوز

 

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۵

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۸ فروردین ۹۶
480 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0