هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان

هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان

هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان ، روز ۲ شنبه مورخ 1401/12/08 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار شد

کد خبر: 011214007 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۴ اسفند ۰۱ - ۷:۵۴ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان ، روز ۲ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار شد

هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان

هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان

هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان برگزار گردید
هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی روز ۲ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ با حضور رئیس سازمان به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار شد.
در ابتدای این جلسه در راستای نهایی نمودن نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، ویراش نهایی نظام نامه مذکور پس از جمع بندی نظرات اعضاء و رئیس سازمان صورت گرفت.
در ادامه نسبت به بررسی لوایح حقوقی مربوط به دیوان عدالت اداری در مورد رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر حذف و ابطال هزینه شناسنامه فنی اقدام و پیشنهادات لازم ارائه شد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ اسفند ۰۱
115 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0