ضوابط خاص طراحی سازه های غیر ساختمانی سازه های غیر ساختمانی

ضوابط خاص طراحی سازه های غیر ساختمانی

سازه های غیر ساختمانی به ساختارهایی اشاره دارد که شامل قطعاتی هستند که می توانند بار را حمل کنند اما برای زندگی انسان یا استفاده مداوم نیستند.این عبارت نزد مهندسین و معماران برای ساختارهایی که ساختمانی نیستند (زندگی، کار یا اقامت) معمول است.

کد خبر: 980221013 تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸ - ۱:۰۲ ب.ظ

سازه های غیر ساختمانی به ساختارهایی اشاره دارد که شامل قطعاتی هستند که می توانند بار را حمل کنند اما برای زندگی انسان یا استفاده مداوم نیستند.این عبارت نزد مهندسین و معماران برای ساختارهایی که ساختمانی نیستند (زندگی، کار یا اقامت) معمول است.

ضوابط خاص طراحی سازه های غیر ساختمانی

ضوابط خاص طراحی سازه های غیر ساختمانی

سازه های غیر ساختمانی

طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی به دو دسته تقسیم می شود: طراحی لرزه ای مشابه ساختمان ها و طراحی لرزه ایغیرمشابهساختمان. سازه های غیر ساختمانی مشابه ساختمان ها طوری طراحی و ساخته شده اند که به ساختمان ها مشابه می باشند. سازه های غیر ساختمانی مشابه ساختمان ها پاسخی پویا شبیه به ساختمان ها دارند.
علاوه بر این، در بخش ۱۱٫۱٫۳ اجازه می دهد که ساختمان های صنعتی به عنوان سازه های غیر ساختمانی در نظر گرفته شوند و طراحی لرزه ای آنها با توجه به شرایط ویژه آنها مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از ساختمان های صنعتی به دلیل شکل هندسی و سیستم فریم آنها متفاوت از سازه های متعارف در نظر گرفته می شوند. این ساختمان ها در فصل ۱۲ مورد بررسی قرار گرفته اند. محدودیت این ساختمان ها در اشغال و محل اقامت باعث کاهش خطرات ناشی از عملکرد این سازه ها در حوادث لرزه ای شده است. بنابراین، هنگامی که استفاده از این ساختمان ها محدود به عملیات نگهداری و نظارت است، ممکن است از این سازه ها مطابق با مفاد بخش ۱۵٫۵ (سازه های غیر ساختمانی مشابه ساختمان ها) استفاده شوند. نمونه ای از این سازه ها عبارتند از دیگ بخار، انبارهای هواپیما، کارخانه های فولاد، کارخانه های ذوب آلومینیومی و سایر امکانات تولید اتوماتیک.

معیارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های غیر ساختمانی

در ساختارهای با زمان چرخشی بیش از ۰٫۵ ثانیه، یکی از روش های تحلیل پویا مورد نیاز است. در ساختارهای دیگر می توان از روش های دیگر تحلیل استفاده کرد.

زمان چرخش نوسان اصلی سازه  T

در این ساختارها، زمان نوسان اصلی ساختار باید با استفاده از یک روش تحلیل مناسب محاسبه شود.

آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

نظام مهندسی عمران اجرایی

وزن لرزه ای مؤثر W

وزن لرزه ای موثر در این نوع ساختمان شامل وزن های زیر می باشد:

  • بارهای مرده به علت وزن قطعات ساختاری و تجهیزات صنعتی
  • حداقل ۴۰٪ از وزن بار زنده
  • وزن محتویات در زمان بهره برداری
  • در مواردی که در شرایط استثنایی محتویات تجهیزات صنعتی به دلایل خاص افزایش می یابد، وزن اضافی نباید توسط W تحت تاثیر قرار گیرد.

نیروی جانبی در ساختارهای صلب

ساختارهای صلب به ساختاری اشاره دارند که زمان نوسان اصلی آن ها کمتر از ۰٫۰۶ ثانیه است.

 

تغییر مکان های جانبی

در این ساختارها تغییر مکان جانبی نسبی لازم نیست، اما باید اطمینان حاصل کرد که این تغییر مکان بر ثبات کلی ساختار یا بر اجزای غیر سازه ای تأثیر نمی گذارد.

اثر P-Δ

در مورادی که در آن اثر P-Δ بیش از ۱۰ درصد از تلاش ها در اعضای ساختار است، آنها باید در محاسبات گنجانده شوند، و اگر این اثر بیش از ۳۳ درصد باشد، احتمال بی ثباتی در ساختار بالا است و سختی جانبی آن باید افزایش یابد.

ضوابط خاص طراحی سازه های غیر ساختمانی

نیروی جانبی در موارد خاص

  • در مواردی که اسناد مرجع یک ساختار خاص برای نیروی زلزله پیشنهاد می دهد، می توان آنها را با توجه به شرایط ذیل مورد استفاده قرار داد.
  • پارامترهای مربوط به حرکت زمین کمتر از مقادیر اظهار شده نیستند.
  • نیروی جانبی کمتر از ۸۰٪ نیروی جانبی این مقررات، صرف نظر از تعامل خاک و سازه باشد، و کمتر از ۷۰٪ از مقدار نیروی جانبی، به دلیل تعامل خاک و سازه نباشد.
  • در مواردی که وزن این سازه ها کمتر از ۲۵٪ وزن کل ساختار (وزن ساختار غیر ساختمانی و وزن ساختار نگهدارنده آن) در دسته اجزای غیر ساختمانی هستند.
  • در مواردی که وزن این سازه ها بیش از ۲۵٪ از وزن کل ساختار (وزن ساختار غیر ساختمانی و وزن ساختار نگهدارنده) باشد، کل ساختار باید به طور همزمان شبیه سازی شده و آنالیز شود.
  • در مواردی که ساختار غير ساختمانیصلب نباشد، کل ساختار، ساختارهای غیر ساختمانی همراه با ساختار نگهدارنده آن باید به طور همزمان مدل سازی و تحلیل شود. ضریب رفتار این ساختار باید حداقل دو مقدار R برای ساختار نگهدارنده و ساختار غیر ساختمانی باشد. ساختار غیر ساختمانی و اتصالاتش برای نیروهای تولید شده توسط تجزیه و تحلیل ساختاری کل طراحی می شود.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ اردیبهشت ۹۸
23 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0