نیت سیاسیون در انتخابات نظام مهندسی ساختمان ریاست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خبرداد:

کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان قزوین تشکیل گردید

ریاست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از تشکیل نخستین نشست کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان خبر داد.

کد خبر: 960619010 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۹ شهریور ۹۶ - ۸:۰۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی، ریاست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از تشکیل نخستین نشست کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان خبر داد.کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان قزوین

کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان قزوین

کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان قزوین تشکیل گردید

کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی  استان قزوین تشکیل گردید

نخستین نشست کمیته ایمنی استان قزوین با حضور نمایندگانی از معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، شهرداری قزوین، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ریاست سازمان نظام کاردانی ساختمان در محل اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید.
حامد عبدالرزاقی ریاست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در حاشیه این آیین بیان کرد: کمیته ایمنی استان طبق دستور العمل وزارت راه و شهرسازی در استان قزوین تشکیل گردیده و تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث ساختمانی که از طرف دستگاه های مربوط به این کمیته گزارش خواهد شد را عهده دار است.
عبدالرزاقی در خصوص اهداف این کمیته گفت: هدف از تشکیل این کمیته به حداقل رساندن حوادث ساختمانی و جلوگیری از تکرار آن ها است.
او گفت: حوادث ساختمانی منجر به صرف منابع سنگین و بعضا غیرقابل جبران در بخشهای ساخت و ساز شده است.

کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان قزوین

وی افزود: در این نشست برنامه کاری کمیته برای سال نود و شش مورد تصویب قرار اعضای این کمیته گرفت.
رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی قزوین در خصوص مصوبات کمیته ایمنی در این نشست تصریح کرد: ایجاد مقدمات لازم بمنظور استفاده از مسئول ایمنی در کارگاه های ساختمانی با بیش از سه هزار متر مربع و یا بیش تر از هجده متر ارتفاع از روی پی و هم چنین گودهای با خطر خیلی زیاد مطابق با مصوبات هفدهم خرداد نود و شش هیات ۴ نفره استان از جمله موارد طرح گردیده در این نشست بود.
وی عنوان کرد: نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات، پی گیری برگزاری آموزش های مورد نیاز برای مسئولین ایمنی در کارگاه های ساختمانی و لزوم ایجاد سیستم ارتینگ از ابتدای آغاز پروژه در کارگاه های ساختمانی بمنظور جلوگیری از حوادث برق گرفتگی در حین کار از جمله دیگر مصوبات نخستین نشست کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان است.
او ادامه داد: پی گیری اصلاح نظام نامه کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی به جهت ضرورت بوجود جزئیات و نقشه های مربوط برعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی در نقشه های ساختمانی از جمله جزئیات مربوط به نرده های های موقت و حفاظ های ایمنی در نقاط پرتگاهی کارگاه های ساختمانی، ایجاد سازوکارهای مناسب بجهت ایجاد فرهنگ سازی و هم چنین آموزش مالکان و سرمایه گذاران و سایر عوامل پروژه خصوصا در شهرهای کوچک استان و هم چنین شناسایی موراد پرخطر بجهت عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظت در حین کار و پی گیری ایجاد ساز و کارهای لازم بمنظور برخورد مناسب و قاطع دستگاه های متولی از جمله اداره کل کار و رفاه اجتماعی، شهردرایها، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با کارگاه های متخلف در این زمینه از دیگر موضوعات مورد تصویب اعضای کمیته ایمنی کارگاه های ساختمانی استان قزوین در نخستین جلسه این کمیته بوده است.

منبع :خبرگزاری مهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام مهندسی برق قدرت

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ شهریور ۹۶
769 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0