مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها

مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها

مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها ، "موضوع ماده ١٢ آيين رسيدگى به تخلفات در شوراهاى انتظامى نظام مهندسى ساختمان" ابلاغ گردید

کد خبر: 000325002 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۵ خرداد ۰۰ - ۱۲:۵۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها ، “موضوع ماده ١٢ آيين رسيدگى به تخلفات در شوراهاى انتظامى نظام مهندسى ساختمان” ابلاغ گردید

مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها

مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها
مصوبه شوراى مركزى درباره تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها ابلاغ گردید
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوبه شوراى مركزى در مورد تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استان‌ها را ابلاغ کرد.
احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوبه شوراى مركزى در مورد تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استانها “موضوع ماده ١٢ آيين رسيدگى به تخلفات در شوراهاى انتظامى نظام مهندسى ساختمان” را برای اجرا به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و شوراهای انتظامی سراسر کشور ابلاغ کرد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ خرداد ۰۰
113 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0