نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند مسابقه معماري براي طراحي ساختمان پلاسكوي جديد

مسابقه معماري براي طراحي ساختمان پلاسكوي جديد طبق مصوبات شورایعالی شهرسازی برگزار میگردد.

حميدرضا خالدي در واپسین روزهاي سال گذشته و درحالي كه اكثر هم وطنانمان در تكاپوي استقبال از سال نو بودند، شورايعالي شهرسازي و معماري كشور در جلسه بررسي ابعاد حادثه ساختمان پلاسكو، بعد از استماع گزارش تكميلي اين حادثه كه بوسیله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و دبيرخانه شورايعالي تهيه شده بود

کد خبر: 10129 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶ - ۶:۲۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،حميدرضا خالدي در واپسین روزهاي سال گذشته و درحالي كه اكثر هم وطنانمان در تكاپوي استقبال از سال نو بودند، شورايعالي شهرسازي و معماري كشور در جلسه بررسي ابعاد حادثه ساختمان پلاسكو، بعد از استماع گزارش تكميلي اين حادثه كه بوسیله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و دبيرخانه شورايعالي تهيه شده بود،مسابقه معماري براي طراحي ساختمان پلاسكوي جديد

مسابقه معماري براي طراحي ساختمان پلاسكوي جديد

سازمان نظام مهندسی ساختمان

مسابقه معماري براي طراحي ساختمان پلاسكوي جديد

مصوبه‌اي را بتصويب رساند كه در صورت اجرا ميتواند پاياني باشد براي ساخت وسازهاي غيراصولي در مورد ساختمانهاي بلندمرتبه و برجها. در اولین بند اين مصوبه شهرداريها موظف شدند با هم كاري نظام مهندسي ساختمان هر كلان شهر نسبت به مستندسازي، تهيه شناسنامه ساختمان و ايجاد بانك اطلاعاتي براي تمام ساختمانهاي بلندمرتبه كشور، شامل آخرين وضعيت نقشه‌هاي ساختماني و تاسيساتي، راههاي فرار و… اقدام نمایند.

هم چنين در دومين بند اين مصوبه نيز شهرداريها ملزم شده‌اند تا بعد از كنترل و انطباق كاربريهاي موجود ساختمانهاي بلندمرتبه كشور از ادامه فعاليت خارج از كاربريهاي موجود ساختمانهاي بلند نسبت به كاربريهاي طراحي و پيش بيني شده در پروانه ساختماني و پايان كار صادره از راه قانوني لازم جلوگيري كنند. يكي از مهمترين دغدغه‌هاي مهم شهرسازي در كشور نبود ضوابطي در قسمت بلند مرتبه‌سازي است. بهمين دليل در اين مصوبه، دبيرخانه شورايعالي مامور شده تا ضوابط عام بلندمرتبه‌سازي، بمنظور هدايت كميسيونهاي ماده پنج و حصول اطمينان از جانمايي صحيح و حصول حداقلهاي ايمني در ساختمانهاي بلند را تهيه و جهت تصويب به شورايعالي ارايه نماید. دركنار اين موضوع، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي كشور نيزموظف  شده تا ضوابط و چك‌ليستهاي لازم براي حصول اطمينان از ايمني ساختمان در طول دوره بهره‌برداري (مطابق مبحث بیست و دو) را گرداوری وبعد  از تصويب، جهت اعمال به مديريت شهري كلان شهرها ابلاغ كند.

علاوه بر اين از جمله انتقادهايي كه به شهرداري در مورد ساختمانهاي بلندمرتبه ميشود، نداشتن تجهيزات لازم براي مقابله با آتش سوزی در اين ساختمانهاست. برهمين اساس شورايعالي معماري و شهرسازي شهرداري كلان شهرها (سازمان آتش‌نشاني) را موظف كرد تا براي توسعه تجهيزات آتش‌نشاني و ايجاد ايمني بيش تر و روشهاي برخورد با آتش‌سوزي در ساختمانهاي بلندمرتبه كشور، علي‌الخصوص در ساختمانهايي كه در معابر كم‌عرض واقع شده‌اند، برنامه‌هايي روشن و شفاف را گرداوری و با هدف آمادگي، آموزش و مقابله در مواقع خطر بتصويب مراجع ذيربط (شوراهاي شهرها) برسانند.  بخش بعدی از اين مصوبه بر لزوم اجباري شدن بيمه كيفي ساختمان، بخصوص ساختمانهاي بلندمرتبه كشور تاكيد داشت و طبق آن دبيرخانه شورا موظف شده تا ضابطه های جانمايي صحيح اماكن تجاري- اداري مقياس شهري و منطقه‌اي (مالها) بمنظور حصول اطمينان از حداقل تاثيرات منفي اين گونه ساختمانها روي ترافيك كلان شهرها، زيست‌پذيري شهري و امكان مقابله با حوادث را تهيه و پس از بررسي و تصويب در شورايعالي شهرسازي و معماري، جهت اعمال و رعايت در طرحهاي توسعه شهري كلان شهرها و كميسيونهاي ماده پنج بمراجع ذيربط ابلاغ كند.

ممنوعيت بنای ساختمانهاي پرخطر در مجاورت شريانهاي حياتي شهري يكي ديگر از موارد مورد تاكيد اين مصوبه بوده است. از طرف ديگر اين مصوبه تمامي دستگاههاي اجرايي را ملزم به بازنگري، كنترل و ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات متعلق بخود كرده و بر بازنگري و بروز‌رساني آيين‌نامه دوهزار و هشتصد و فصلهای مرتبط مقررات ملي ساختمان درباره ساختمانهاي بلندمرتبه با تمركز بر موضوع ايمني باتوجه بتجربه ساختمان پلاسكو تاكيد كرده است. هم چنين براساس اين مصوبه مقرر شد بمنظور فرهنگ‌سازي و عبرت‌آموزي از اين سانحه و پاس داشت خاطره فداكاري شهداي آتش‌نشان، در عين حفظ حقوق مالكان، طراحي وبنای ساختمان جايگزين در محل ساختمان خراب شده پلاسكو در قالب يك پروژه ويژه ازراه برگزاري مسابقه عمومي معماري با هم كاري مالك مجموعه (بنياد مستضعفان) صورت گيرد.  در همين باره دكتر پيروز حناچي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري كشور در مورد اين مصوبه بیان داشت: «سانحه پلاسكو با تمام تلخيهايش، نقطه عطفي در تاريخ شهرسازي و معماري ما بود كه نهادها را برآن داشت تا با دقت و جديتي بيش تر، به بحث بلند مرتبه‌سازي و ضوابط آن توجه كنند.

حناچی گفت: در همين راستا مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و دبيرخانه شورايعالي نيز گزارشي را در مورد ساختمانهاي بلندمرتبه و ابعاد فني و تخصصي حادثه ساختمان پلاسكو تهيه كرده بود كه در جلسه ياد شده ارايه گردید و درنهايت جلسه مصوباتي داشت تا بعد از این ساختمانهاي بلندمرتبه براساس ضوابط و قوانيني علمي و كارشناسي ساخته شوند.

وی در پاسخ به اين سوال كه اين مصوبات چقدر ضمانت اجرايي دارد؟ ادامه داد: اصولا مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري از راه دبيرخانه آن پيگيري میشود تا دستگاههاي مرتبط آن را بخوبي اجرا نمایند. در اين مورد هم مصوبات مورد بحث به شهرداريها و دیگر نهادهايي كه در اين مصوبه وظیفه هایی براي آنها تعريف شده است، در همان روزهاي واپسین سال گذشته ابلاغ شده است و دبيرخانه با جديت روند اجراي آن را پيگيري ميكند.  حناچی در ادامه با اشاره به برخي از اقدامهای آغاز شده براي اجرايي شدن اين مصوبه افزود: بعنوان مثال، مذاكراتي با بنياد مستضعفان شده است تا مسابقه‌اي براي طراحي سازه جديد ساختمان پلاسكو برگزار گردد كه مقدمات آن انجام شده است و بزودي شاهد برگزاري اين مسابقه خواهيم بود. بهمين ترتيب ساير بندهاي اين مصوبه نيز در حال پيگيري است.

منبع: اعتماد

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ فروردین ۹۶
1414 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
1 0