بهینه‌سازی مصرف انرژی

نقش سازمانهای نظام‌مهندسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیری تبدیل‌شده است و بسیاری از نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان بدنبال آن هستند که در این مسیر قدم بردارند.

کد خبر: 960329004 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۶ - ۸:۰۹ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیری تبدیل‌شده است و بسیاری از نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان بدنبال آن هستند که در این مسیر قدم بردارند.نقش سازمانهای نظام‌مهندسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی

نقش سازمانهای نظام‌مهندسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی

نقش سازمانهای نظام‌مهندسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی

نقش سازمانهای نظام‌مهندسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی

سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استانها، بعنوان یکی از ارکان ساخت‌وساز میتواند در جهت تحقق این امر بسیار نقش‌آفرین باشد. به باور بعضی از روسای سازمانهای نظام‌مهندسی استانها نخستین راه کار برای اجرایی این هدف، تشکیل ستاد شناسایی مصالح نوین ساختمانی است و بعد ‌ازآن با انتشار لیست این نوع مصالح، زمینه استفاده از این نوع مصالح که صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمانها را دارد شویم.
در حال حاضر موضوع هدر رفت انرژی در ساختمانها به یکی از چالشهای صنعت ساختمان تبدیل‌شده است. پیش‌ازاین انتظار میرفت که با گران شدن قیمت افزایش حاملهای انرژی، زمینه مساعدی برای تولید واحدهای مسکونی استاندارد که موجب صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها میشود قدم برداشته شود.
ولی این نوع سیاست اثرگذار نشد چراکه بیش تر فرهنگ‌سازیهای صورت گرفته بیش تر متوجه زمان بهره‌برداری بود. این در حالی است که بگفته کارشناسین بخش عمده‌ای از صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها که مانع از پرت انرژی میشود در زمان طراحی و ساخت است و اگر طراحان و سازندگان در تولید مسکن از بکارگیری مصالح نوین استاندارد غفلت ورزند، صرفه‌جویی درزمان بهره‌برداری هم افاقه نخواهد کرد.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استانها برای تحقق این مسیر تاکنون اقدامات بسیاری انجام داده‌اند ولی به باور بسیاری شاه‌کلید و نیز راه کار اثرگذاری سازمانهای نظام‌مهندسی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها به آموزش ۳ جانبه و توأمان کارفرمایان، بهره‌برداران و هم مهندسین مخصوصاً مهندسین ناظر بازمیگردد. کارفرمایان باید در جریان قرار بگیرند که بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است، مهندسین ناظرمی بایست در جریان به‌ روزترین مصالح استاندارد ساختمانی که موجب صرفه‌جویی انرژِی در ساختمانها میشوند قرار بگیرند و هم چنین بهره‌برداران نیز باید درزمان مصرف نسب بصرفه جویی انرژِی در ساختمانها اقدام نمایند.
در این زمینه مهندس مهران فرصت با اشاره به این که بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ازجمله مواردی است که جامعه می‌بایست آنرا بعنوان یک ضرورت الزام‌آور و اجتناب‌ناپذیر بپذیرد بیان کرد: جهت تحقق این امر و افزایش سطح آگاهی مردم لازم است که تمهیدات آموزشی و ترویجی از طریق فرهنگ ‌سازی صورت پذیرد. نباید تصور کرد که این وظیفه صرفاً متوجه دولت و حاکمیت است بلکه کلیه نهادهای دولتی، سازمانهای مردم‌نهاد، کارشناسین و محققان در این زمینه دارای مسئولیت هستند و باید همگی در قالب ۱ پروژه مشترک، اقدامات ترویجی بمنظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها انجام دهند.
بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری است
وی ادامه داد: وقتیکه جامعه به این نگاه برسد که صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها امری الزام‌آوراست، پی گیری سازمانهای ذیمدخل برای تحقق این امر با سهولت هم راه خواهد بود. در این راستا البته سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استانها با برگزاری همایشهای مستمر و نیز تشکیل کارگروههای تخصصی و آموزش مهندسین بدنبال آن است که در این زمینه نقش‌آفرین گردد.
رئیس نظام مهندسی مازندران افزود: البته نباید تصور کرد که آموزش و اطلاع‌رسانی درمورد ابعاد مختلف بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها صرفاً بمهندسین مربوط میشود بلکه در کنار این امر بهره‌برداران و کارفرمایان نیز می‌بایست بصورت دقیق در جریان این مسائل قرار بگیرند و ازاینرو میتوان گفت که اطلاع‌رسانی ۳ ‌جانبه در این زمینه الزام‌آوراست.
فرصت تصریح کرد: البته نباید از این امر غفلت ورزید که اساساً در شرایط فعلی اوضاع، احوال و نگرش جامعه درمورد موضوع صرفه‌جویی انرژی در ساختمان بمراتب در قیاس با گذشته بهتر شده است به‌طوریکه درحالیکه درگذشته بکارگیری پنجره‌های ۲ جداره و یا دیوارهای عایق الزام‌آور نبود و رغبتی برای بهره‌گیری از آن وجود نداشت ولی در حال حاضر این موارد در ساخت‌وسازهای ما رعایت میشود.


وی با یادآوری این مهم که دراین‌بین نباید فراموش نمود که بین شهرهای کوچک و بزرگ ازلحاظ تمایل مردم بجلوگیری از هدر رفت انرژی تمایز وجود دارد عنوان کرد: به‌طوریکه در شهرهای کوچک و روستاها، خویش سازنده‌ها عموماً چون بدنبال سرپناه هستند، رغبتی ندارند که در ساخت‌وسازهای شان مسائل مرتبط با این موضوع را لحاظ کنند این درحالیکه است که در شهرهای کوچک و در ساخت‌وسازهایی با تیراژ بالا مؤلفه‌های مربوط بصرفه جویی انرژی به نسبت گذشته بهتر رعایت میشود.
وی هم چنین افزود: البته دراین‌بین گاهی دیده‌شده است که برخی کارفرمایان بدلیل این که میپندارند ممکن است اعمال فاکتورهای مربوط به بهینه‌سازی انرژی برای آنها هزینه زا باشد، مهندسین را به این سمت سوق میدهند که بمنظور کاهش هزینه‌های آنها از انجام اقدامات مربوط بصرفه جویی انرژی صرف‌نظر کنند و این امر درحالیکه است که کارفرماها باید بدانند که این نوع اقدامات اساساً هزینه زا نبوده بلکه جنبه سرمایه‌گذاری درازمدت دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی در ۲ بخش یکی زمان طراحی و ساخت و دیگری درزمان بهره‌برداری می‌بایست مدنظر قرار بگیرد. در عین حال نباید از این نکته غفلت کرد که اساساً حضور افراد متخصص ازجمله مجری ذیصلاح نقش اثرگذار و کلیدی در ساخت‌وساز تخصصی دارد.
تشکیل کارگروه شناسایی اقلام ساختمانی استاندارد
ولی از دیگر سو احمد خورشیدی– رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر این که با توجه به مباحث و الزاماتی که در مقررات ملی ساختمان تعریف‌ گردیده لازم است که ارکان مرتبط با ساخت‌وساز و ازجمله سازمانهای نظام‌مهندسی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی قدم بردارند عنوان کرد: که بنظرمیرسد یکی از پیش‌شرط‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع بکارگیری مصالح نوین در این زمینه است. در حال حاضر بسیاری از تولیدکننده‌ها اقدام بتولید مصالح نوین میکنند که بهره‌گیری از آنها موجب صرفه‌جویی در انرژی ساختمان میشود.
خورشیدی با اشاره به این که درواقع میتوان گفت که یکی از المانهای صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها بکارگیری مصالح نوین است تصریح کرد: در این راستا بدون شک مهندسین میتوانند نقش‌آفرین باشند و با معرفی اقلام ساختمانی کارآمد در این مسیر قدم بردارند. درواقع مهندسین عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و مخصوصاً مهندسین طراح و ناظر در این زمینه بشدت میتوانند مؤثر واقع شوند و آنها میتوانند در مراحل طراحی و اجرا بکارگیری این نوع مصالح را الزام‌آور کنند.
وی با اعلام این که البته برای تحقق این امر لازم است که متولیان ساخت‌وساز شامل اداره‌های راه و شهرسازی استانها، شهرداریها، سازمانهای نظام‌مهندسی و هم چنین سایر سازمانهای مردم‌نهاد با هم دیگر نسبت به راه‌اندازی کمیته مصالح اقدام کنند و با تشکیل آن در جهت شناسایی مصالح نوین کارآمد، تهیه لیست و انتشار آنها اقدام کنند مطرح کرد: البته در بعضی از موارد هم لازم است که مهندسین طراحی نیز با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نیز وارد مذاکره شوند و با ارائه راهنماییهای کارآمد شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان در جهت تولید اقلام ساختمانی استاندارد و مرغوب قدم بردارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویر احمد اذعان کرد: در بین نباید از این مسئله غفلت کرد که گاهی اوقات مجریان و کارفرمایان بدلیل محدودیتهای اقتصادی نتوانند نسبت به خرید اقلام ساختمانی استاندارد که موجب صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها میشود ممانعت ایجاد کنند که برای رفع این مشکل می‌بایست دولت با ارائه مشوقهایی به تولیدکنندگان زمینه رفع این نوع مشکلات را فراهم نماید.
خورشیدی اظهار داشت: درواقع باید در نظر گرفت که اساساً با توجه به این که طبق ماده سی و دو قانون نظام‌مهندسی ساختمان رعایت مصالح نوین که موجب صرفه‌جویی انرژی در ساختمان میشود الزامی است، ما نیز ملزم هستیم که در این مسیر و ‌بمنظور اجرای قانون حرکت کنیم و با زمینه‌سازی، شرایط حذف مصالح سنتی سبب افزایش مصرف انرژی در ساختمانها میشود را فراهم کنیم و در مقابل از مصالح نوین استفاده کنیم.
منبع: سازه نیوز

 

سوالات آزمون نظام مهندسی ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ خرداد ۹۶
469 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0