با حضور مظاهریان و رجبی انجام گردید:

امضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان

امضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان/ سازمان نظام مهندسی استان فارس مجری آموزش مهندسین قبل از ورود بحرفه شد

کد خبر: 960413010 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶ - ۱۱:۲۹ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، امضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان/ سازمان نظام مهندسی استان فارس مجری آموزش مهندسین قبل از ورود بحرفه شدامضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان

امضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان

امضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان

امضای تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان

 

تفاهم‌ نامه هم کاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در پنج ماده به امضای معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور رسید كه طبق آن، سازمان نظام‌ مهندسی استان فارس بمدت ۲ سال، مجری طرح آموزش مهندسین پیش از ورود بحرفه خواهد بود.
بگزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، تفاهم ‌نامه هم کاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ نظام‌مهندسی‌ ساختمان کشور با موضوع انتخاب سازمان نظام‌ مهندسی استان فارس برای اجرای طرح آموزش مهندسین پیش از ورود بحرفه به امضا رسید.
حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و فرج‌الله رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید. در امضای این تفاهم نامه، علاوه بر حامد مظاهریان معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و فرج‌الله رجبی ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، حامد مانی‌فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و نامورچی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس هم حاضر بودند.
تفاهم‌ نامه فوق در پنج ماده بشرح زیر به امضا ۲ طرف (حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و فرج‌الله رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) رسید:
این تفاهم‌نامه در راستای تحقق اهداف بندهای سه، پنج و شش و بندهای ماده بیست و یک قانون نظام‌مهندسی‌ و کنترل ساختمان و بمنظور ایجاد بستر مناسبی برای اجرای ماده بیست و پنج قانون و ماده پنج آیین‌ نامه اجرایی آن و انجام کارآموزی موثر دانش‌آموختگان متقاضی ورود بحرفه، در میان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از این پس در این تفاهم‌نامه به اختصار معاونت نامیده میشود از یک طرف و سازمان نظام‌ مهندسی‌ ساختمان کشور (شورای مرکزی) که از این پس در این تفاهم‌ نامه به اختصار سازمان نامیده میشود، منعقد میشود.
ماده یک- موضوع تفاهم‌ نامه:
آسیب‌شناسی سیستم در حال اجرای آموزش کارآموزی و ارایه پیشنهادها و طرحهای لازم برای بهینه‌سازی آن و برگزاری دوره‌ها و روشهای کارآموزی مهندسین متقاضی ورود بحرفه.
ماده دوم- تعهدهای سازمان:
۲-۱- آسیب ‌شناسی سیستم جاری آموزش کارآموزی و ارایه پیشنهادها و طرحهای لازم برای بهینه‌سازی آن و برگزاری دوره‌ها و روشهای کارآموزی مهندسین متقاضی ورود بحرفه و ارایه آن به معاونت.
۲-۲- تهیه و گرداوری نظام‌ نامه پیشنهادی مهندس کارآموز و روش انجام کارآموزی و ارایه آن به معاونت برای تصویب.
۲-۳- تهیه طرح تفصیلی و اجرایی آموزش مهندسین متقاضی ورود بحرفه و آیین‌ نامه گردش کار آن.
۲-۴- هم کاری با معاونت در راستای اجرای طرح کارآموزی و آموزش مهندسین متقاضی ورود بحرفه در استانهای کشور.
۲-۵- هم کاری در تهیه طرحهای تفصیلی آموزش مهندسین جهت ابلاغ معاونت.
۲-۶- تقاضای صدور مجوزها و بخش نامه‌های قانونی لازم برای رسمی‌ شدن دوره‌ها و ارایه گواهیهای مربوطه در صورت حصول اطمینان از نتایج مثبت طرحهای آزمایشی.
۲-۷- ارایه پیشنهادات لازم برای اصلاح موارد مرتبط در آیین‌ نامه اجرایی قانون طبق تجربیات و نتایج حاصله.
۲-۸- ارایه گزارشهای ۳ ماهه از روند اجرای این تفاهم‌ نامه.
ماده سوم- تعهدات معاونت:
۳-۱- بررسی تقاضا و صدور مجوزها و بخش نامه‌های قانونی لازم برای رسمی شدن دوره‌ها و ارایه گواهیهای لازم در صورت رضایت ‌مندی و کسب اطمینان از نتایج مثبت طرح آزمایشی.
۳-۲- بررسی پیشنهادهای سازمان برای اصلاح موارد مربوطه در آیین‌نامه اجرایی قانون طبق تجربیات و نتایج حاصله و پی گیری مراحل قانونی تصویب آن.
۳-۳- بررسی و تایید نهایی نظام‌ نامه پیشنهادی مهندس کارآموز و گردش کار آن.
۳-۴- بررسی و تایید نهایی طرح تفصیلی و اجرایی آموزش مهندسین متقاضی ورود بحرفه و گردش کار آن.
۳-۵- تخصیص امتیازات لازم بمنظور تشویق متقاضیان و شرکت‌کنندگان در این طرح با در نظرگرفتن تمام جهات بنحوی که نتیجه شرکت در این دوره تاثیر مستقیم در فرآیند ورود بحرفه داشته باشد.
۳-۶- ارایه پیشنهادهای بدست آمده از نتایج مطالعات و اجرای طرح آزمایشی بوزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورایعالی انقلاب ‌فرهنگی با هدف استفاده از آن ها در برنامه‌ریزی آموزشی دوره‌های مهندسی در دانشگاههای کل کشور.
۳-۷- فراهم‌ساختن زمینه‌ها و امکانات لازم برای استفاده از تجربه های دیگر کشورها در زمینه آموزش مهندسین و در صورت امکان بررسی اعزام مدرسان بخارج از کشور و یا دعوت از استادان متخصص سایر کشورهای پیشرو در مهندسی ساختمان.


۳-۸- بررسی، تصویب و ابلاغ قانونی طرحهای تهیه شده موردتایید و نظارت عالیه بر اجرای آن ها در سطح کشور.
۳-۹- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای هم کاری ادارات کل راه و شهرسازی استانها.
ماده چهارم- مدت تفاهم‌ نامه:
مدت زمان توافق شده برای اجرای این تفاهم ‌نامه از تاریخ تنظیم ۲ سال میباشد که در صورت رضایت ‌بخش بودن نتایج اجرای آن و با توافق طرفین قابل‌تمدید است. برنامه زمان‌ بندی اجرای این تفاهم‌ نامه و جزئیات اجرایی آن توسط سازمان در فاصله ده روز بعد از امضا و ابلاغ تفاهم‌نامه، تهیه و بعد از تایید معاونت بسازمان، ابلاغ خواهد شد.
ماده پنج- سایر موارد:
۵-۱- طرفین، اجرای این تفاهم ‌نامه را بعنوان وظیفه ملی، حرفه‌ای و غیرانتفاعی میدانند و همه امکانات قانونی خود را برای موفقیت هرچه بیش تر آن بکار خواهند گرفت.
۵-۲- اجرای این تفاهم‌ نامه در صورت تسری این طرح در استانها، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و با نظارت اداره کل راه و شهرسازی استانها خواهد بود. سازمان استان در فواصل زمانی ۳ ماهه گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح را تهیه و برای تایید مراتب و با دریافت پیشنهادهای اصلاحی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، ارسال مینمایند.
۵-۳- در خلال اجرای آزمایشی این طرح، چنان چه اشکالاتی و یا ابهاماتی توسط اداره کل استان اعلام گردد، موارد، می‌بایست بررسی و در صورت لزوم اصلاح گردد. در صورت عدم رفع موانع و مشکلات توسط سازمان استان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مجاز خواهد بود با اطلاع قبلی بصورت یک‌ طرفه اجرای طرح را تا رفع مشکلات به عقب بیندازد نماید.
۵-۴- بمنظور تسریع در امور و اجرایی‌نمودن این تفاهم‌ نامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، ضمن اجرای آزمایشی این طرح بعنوان نماینده تام‌الاختیار سازمان معرفی میشود.
۵-۶- گزارش بازخورد از اجرای تفاهم ‌نامه در جلسات مشترک میان طرفین که در فواصل زمانی ۳ ماهه با حضور طرفهای این تفاهم‌نامه تشکیل میشود مورد بحث و تبادل ‌نظر و تصمیم‌ گیری قرار خواهد گرفت.
۵-۷- این تفاهم‌نامه در ۳ نسخه مشابه، شامل پنج ماده تهیه و در تاریخ دوازدهم تیر ماه نود و ششش به امضای طرفین رسیده است و از این تاریخ دارای اعتبارو لازم‌الاجرا میباشد.
منبع : مازندشورا

 

دانلود راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ تیر ۹۶
437 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0