تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان

تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان

تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان ، بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان امضا گردید

کد خبر: 991018004 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۸ دی ۹۹ - ۹:۳۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان ، بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان امضا گردید

تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان

تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان
ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در اصفهان
تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمانها در استان اصفهان بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان امضا گردید.
تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمانها در راستای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان، شرکت توزیع برق (شهرستان و استان) و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان امضا شده است.
در واقع این تفاهم نامه در راستای اجرای ماده دوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های مهندسی و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها و اطمینان از ایمنی، بهداشت و بهره دهی مناسب و آسایش و صرفه اقتصادی ساختمانها و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، تشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان و بمنظور اجرای”شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن” منعقد گردیده است.
در این تفاهم نامه شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن، ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمانها در جهت اجرای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد، اجرای استاندارد شبکه برق داخلی اماکن، اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان در مباحث دوازده، سیزده، ١٥، ١٩، ٢٢ استفاده بهینه از تجهیزات الکتریکی در راستای اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و تطابق با کلیه دستورالعملها و رویه های ابلاغ شده از طرف وزارت نیرو و شرکت توانیر، ارتقای سطح علمی و اجرایی مجریان تاسیسات الکتریکی، پیاده سازی ضوابط و الزامات مدیریت تقاضا و مصرف برق و اطمینان از کاهش سطح خطر مشترکین و عموم جامعه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ دی ۹۹
95 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0