در دفتر مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تشکیل گردید:

تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان مرکزی

نشست بررسی تخلفات شهرداریهای استان مرکزی طبق ماده سی وچهار و سی وپنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دفتر مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل شد.

کد خبر: 960225006 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۶ - ۱۱:۴۸ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، نشست بررسی تخلفات شهرداریهای استان مرکزی طبق ماده سی وچهار و سی وپنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دفتر مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل شد.تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان

تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان

تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان

تشکیل نشست بررسی تخلفات ساختمانی شهرداریهای استان

نشستی با حضور مدیرکل، مدیر مسکن و ساختمان و رئیس اداره نظام‌مهندسی ساختمان مرکزی وعده ای از شهرداران و رئیسان ادارات راه و شهرسازی استان در محل دفتر مدیرکل راه و شهرسازی برگزار گردید.
این نشست در راستای تأکید بر تشدید نحوه اجرای ماده سی و چهار و سی و پنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل اجرای ساختمان تشکیل شد که طبق آن شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکین و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود. بمنظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده سی و چهار موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتیکه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر علل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را بمهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ و تا رفع تخلف، موضوع قابل پی گیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به هم کاری میباشند و مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای کلیه ساختمانها، بعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.


درشروع این نشست مهندس قادری مدیر مسکن و ساختمان توضیحاتی را در مورد ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان داد و ضمن تبیین مبانی نظری قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به اعلام بعضی تخلفهای انجام شده توسط شهرداریها به شهرداران حاضر در نشست، ضمن تذکر لازم در مورد تخلفات صورت گرفته، تعامل هر چه بیش تر و بهتر شهرداران در جهت اجرائی شدن و رعایت هر چه بهتر مقررات ملی ساختمان با کمیته کنترل شهرستانها و نمایندگی نظام‌مهندسی را خواستار گردید.
در ادامه جلسه قادری تذکرات لازم را در مورد عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی را تشریح کرد وگفت:که عدم رعایت موارد فوق تخلف از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان محسوب میشود و از سوی این اداره کل به جد پی گیری خواهد شد و در پایان نشیت بعد از بررسی سایر نقطه نظرات اعضاء حاضر در مورد راه کارهای تقویت هر چه بیش تر مقوله نظارت عالیه، مقرر شد شهرداران نسبت به اقدامات اجرائی عملی جدی در این مورد اقدام کرده و نتایج آن را به راه و شهرسازی اعلام کنند.
منبع: مازندشورا

 

راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان pdf

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۴ اردیبهشت ۹۶
457 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0