ضرورت استفاده از خدمات شرکتهای حقوقی عضو نظام مهندسی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان مطرح کرد:

ساختمان ایمن و با کیفیت، حق شهروندان خوزستانی/ راه‌اندازی سامانه مشترک ساخت ‌و ساز در استان خوزستان

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان بیان کرد: سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان بعنوان متولی نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در عرصه ساخت و ساز نیازمند تعامل دستگاه ‌های اجرایی مرتبط با ساخت و ساز است.

کد خبر: 960615015 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶ - ۱۲:۰۷ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی،ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان بیان کرد: سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان بعنوان متولی نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در عرصه ساخت و ساز نیازمند تعامل دستگاه ‌های اجرایی مرتبط با ساخت و ساز است.راه‌اندازی سامانه مشترک ساخت ‌و ساز در استان خوزستان

 راه‌اندازی سامانه مشترک ساخت ‌و ساز در استان خوزستان

ساختمان ایمن و با کیفیت، حق شهروندان خوزستانی/ راه‌اندازی سامانه مشترک ساخت ‌و ساز در استان خوزستان

ساختمان ایمن و با کیفیت، حق  شهروندان خوزستانی/ راه‌اندازی سامانه مشترک ساخت ‌و ساز در استان خوزستان

برومند زاده ادامه داد: این تعامل با هم کاری معاونت عمرانی استانداری خوزستان و انجمن های مرتبط با صنعت ساختمان شکل گرفته و بطور مستمر انجام می گردد.

وی با بیان  این که ما به دنبال ایجاد ارتباطات موثر در روابط بین نهادی هستیم ادامه داد:بسیاری از آسیبهایی که در گردش کارها و عدم اجرای قوانین و مقررات وجود دارد به علت کمبود آگاهی بعضی از مدیریتهای نهادها، نسبت به قانون نظام مهندسی ساختمان است که امیدوار هستیم با تعامل بیش تر زمینه آگاهی بهتر نیز فراهم آید.

یرومند زاده افزود:از این حیث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان سیاستی را پیش گرفت که روابط میان نهادها را تحکیم و در راستای فرهنگ سازی رعایت مقررات ملی ساختمان و آگاهی بخشی قدم هایی بردارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان عنوان کرد: در قدم نخست ، نشست های مستمر و متعددی با مدیرهای ارشد از طریق اداره کل راه و شهرسازی (بعنوان مرجع نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان) برگزار وموانع و مشکلات مطرح گردید که هدف اصلی این نشست ها ایجاد بستر مناسب برای اجرای مقررات ملی ساختمان و بالا رفتن سطح جایگاه سازمان بوده است.

برومند زاده با بیان  این که این نشست ها مشترک با شهرداری اهواز نیز برگزار گردیده است یاد آور شد: در این نشست ها تواناییها و مشکلات نظام مهندسی و راه کارهای افزایش ارتباط با اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری و شهرداری مطرح این نتیجه حاصل گردید که باهمکاری شایسته تری میتوان به کاهش موانع کاری فی مابین امیدوارتر بود.

وی عنوان کرد: تمامی مجموعه های فعال در صنعت ساختمان بدنبال ایجاد وضعیت مناسبی در صنعت ساختمان هستند که امیدواریم در سایه تعامل و همکاریهای ایجاد شده، شاهد تحقق قانون نظام مهندسی در کل استان باشیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: بی شک اجرای دقیق و بدون نقص این مقررات رعایت بحق حقوق شهروندی و امنیت ساکنان ساختمانهای ساخته شده است.

راه اندازی سامانه مشترک ساخت و ساز در استان خوزستان

عضو کارگروه تخصصی صنعت ساختمان استان افزودد:راه اندازی و آغاز به کار سامانه مشترک ساخت و ساز که برای نخستین بار در استان خوزستان شکل گرفت، با تلاش سازمان هایی مانند دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان اجرایی گردید.

وی با بیان  این که در راستای اجرایی شدن سامانه مشترک، نشست های متعددی فی مابین سازمان و شهرداری برگزار گردید تصریح کرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و شهرداری( سازمان فاوا) در طی این نشست ها، نرم افزار مورد نظر را مرور و اشکالات آن را عیب یابی نمودند و در نهایت با نگارش صورت جلسه ای خواسته های قانونی نظام مهندسی در اجرای سامانه، مکتوب و به امضای طرفین رسید.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در مورد ویژگیهای کاربردی سامانه عنوان داشت: یکی از ویژگیهای این سامانه ارتباط اداری و فنی بین مهندسین عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری به شکل کارتابل الکترونیکی است که در این سامانه اداره کل راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری بعنوان ناظر و کنترل کننده این روابط همکاری متقابلی با یک دیگر خواهند داشت، در این سامانه تمامی گزارشات مرحله ای، مکاتبات فنیو اداری و سایر کنترلها منظم و جامع به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ۳ پیشنهاد در مورد سامانه مشترک ارائه داد افزود: از جمله این پیشنهادات الزام به رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان و ضوابط موجود در این سامانه مورد تاکید قرار گرفته است.

برومند زاده تصریح کرد: شهرداری اهواز بر اساس قوانین و مقررات ملی ساختمان فقط برای نقشه هایی پروانه صادر خواهد کرد که اسناد و مدارک فنی آن از طریق سازمان نظام مهندسی در این سامانه بارگذاری شده باشد و برای پلاکهای ثبتی که خارج از سازمان کنترل شده اند پروانه صادر نخواهد شد و هم چنین سازمان قابلیت این را خواهد داشت که گزارش کاملی از تمامی پروانه ها ساختمانی و کارکرد مهندسین ناظر را از این سامانه، جهت کنترل ظرفیتهای اشتغال و ارائه گزارش کارکرد مهندسین بمراجع مالیاتی اخذ کند.

وی عنوان کرد: در نهایت و بعد از کارشناسیهای متعدد این موضوع در هیات مدیره مطرح وبه تصویب رسید و در نهایت جهت اجرایی شدن آن به اداره راه و شهرسازی استان ارائه شد.

به گفته وی در آیین انعقاد تفاهم نامه ساخت و ساز که معاونت عمرانی استاندار، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، شهردار اهواز و ریاست سازمان حضور داشتند تفاهم نامه اجرای سامانه مشترک به امضا طرفین رسید و قابلیت اجرایی پیدا کرد.

برومند زاده با بیان  این که سامانه مشترک بر روی یک جامعه هدف محدودی در حال اجرا است افزود: در صورت موفقیت و رفع نواقص بزودی به شکل گسترده ابتدا در شهر اهواز و سپس سایر شهرهای استان اجرا می گردد طبق این سامانه تمامی مهندسین ناظر مکلف هستند گزارشات مرحله ای و اتمام عملیات ساختمانی را از طریق این سامانه و کارتابل شخصی که در این سامانه ایجاد می گردد بواسطه یک امضای الکترونیکی بفرستند .
وی افزود: امکان این قضیه وجود دارد تمام پروسه انجام کار از طریق کارتابل برای خود مهندسین و هم چنین نهادهای نظارتی قابل رویت باشد که خدمت خیلی بزرگی در جهت شفافیت ارائه خدمات و بالا رفتن سطح کیفیت ارائه خدمات مهندسی خواهد بود.

او عنوان کرد:این سامانه که برای نخستین بار در کشور رونمایی شده است به شورای مرکزی معرفی خواهد شد که امیدوار هستیم مورد استقبال قرار گرفته و در کل کشور مورد اجرا قرار گیرد.
انتخابات دفاتر نمایندگی

برومند زاده در مورد انتخابات دفاتر نمایندگی بیان کرد: این سازمان در راستای اجرای مواد هشت و چهارده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده هفتاد و شش و بند ف ماده صد و چهارده اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به جهت همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر ارائه خدمات مهندسی و ارتباط بیش تر سازمان با اعضاء شهرستان های استان و نیز مشارکت هرچه بیش تر اعضاء در انتظام امور حرفه ای و با استناد به نظام نامه ی نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی مصوب شورای مرکزی در سال نود و پنج، اقدام به برگزاری انتخابات دفاتر نمایندگی کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان گفت:بر اساس شرایط نظام نامه ۷ شهر آبادان، ایذه، اندیمشک، بهبهان ،دزفول، شوشتر و ماهشهر مشمول برگزاری انتخابات بودند که این انتخابات، با مشارکت حداکثری اعضا برگزار گردید.

وی ادامه داد:شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان بحث تنسیق امور و کنترل ارائه خدمات مهندسی توسط اعضا است طبق قانون خدمات مهندسی توسط مهندسین  صلاحیت دار سازمان نظام مهندسی در ۳ قسمت طراحی، نظارت و اجرا انجام می گردد.

حضور مجریان ساخت  صلاحیت دار در ساخت و ساز استان

برومند زاده گفت : در بخش اجرا این مهم علیرغم این که با شفافیت در قانون ذکر شده است که مجری ساختمان باید کسی باشد که دارای صلاحیت اجرا باشد، بحث مجریان ساخت در استان ما به علل متعددی اجرایی نشده که عمده ترین علت آن عدم هماهنگی نهادهای مرتبط با صنعت ساختمان در استان خوزستان است.

برومند زاده با اشاره به این که استفاده از مجریان دارای صلاحیت یک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان است عنوان داشت: این مهم سبب افزایش کیفیت و امنیت در ساخت وسازها خواهد شدو به مانند سایر فعالیتهای صنعتی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند اقدام به امر ساخت و ساز برای سرمایه گذاران بنمایند که دارای مجوز صلاحیت حرفه ای این کاراز مراجع مربوطه باشد.
وی خاطر نشان ساخت : حضور مجریان ذیصلاح در کنار مهندسین ناظر، برای برقراری ارتباط فنی، در ارتقا کیفیت ساختمان خیلی اثرگذار است.

وی با اشاره به این که ممانعت از اجرایی شدن طرح سازندگان مسکن و ساختمان هیچ گونه منطق فنی، قانونی و اجتماعی ندارد عنوان کرد: معمولا افرادی خارج از حوزه تخصصی ساختمان و بدون داشتن صلاحیت فنی، اظهارنظر غیرحرفه ای انجام میدهند که سبب ایجاد موانع بر سر راه ساخت و ساز اصولی و امنیت شهروندان می شود.
برومند زاده گفت: ما نمیتوانیم ماده ۴ قانون را نادیده بگیریم، همان طور که در این ماده تاکید شده برای انجام کار طراحی، اجرا و نظارت باید صلاحیت حرفه ای وجود داشته باشد و هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا منوط به داشتن صلاحیت و پروانه اشتغال است و به سبب آن ضرورت اجرای این قانون در تعهد مهندسین صاحب صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان است و هر عاملی مانع اجرای قانون شود، تخلف محسوب گردیده و قابل پیش گیری است.

ضرورت اجرایی شدن طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان در خوزستان

وی افزود: در این میان بحث شناسنامه فنی و ملکی مطرح است و حق مسلم تمام خریداران و شهروندان است که منازل مسکونی را خریداری کنند که دارای شناسنامه فنی و ملکی باشد.
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان عنوان کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان استان صادر می شود و در کلیه نقل و اطلاعات ساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت، تحویل خریداران می شود تا ازمشخصات ساختمانی که خریداری مینماید مطلع گردد.
وی  عنوان کرد: یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز بمنظور صدور پایان کار ساختمان تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می شود، صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان می باشد که متشمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است ونهایتا منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان میشود که این دفترچه ها به تعداد کافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده می شود.

برومند زاده تصریح کرد: طبق توضیحاتی که در کتاب قانون مقررات ملی ساختمان آمده است شخصی میتواند این شناسنامه را تهیه کند که صاحب صلاحیت ساخت باشد، پس هنگامی که تمام جوانب در کنار هم قرارداده میشود نشان از جای خالی مجریان دارای صلاحیت در استان است.

او گفت: در ابتدای شروع بکار هیات مدیره این موضوع را به عنوان یک نقطه هدف انتخاب و مطالعات متعددی در این زمینه انجام شد.
به گفته او نشست های متعددی نیز در زمینه اجرای این سیستم در شورای مرکزی، دفتر فنی استانداری و راه و شهرسازی برگزار و در آینده نزدیک و با تلاش تمام دلسوزان ومدیران استانی این مهم را به اجرا خواهیم کرد.

تسهیل در امور بررسی نقشه

وی یاد آور شد: از جمله خدمات سازمان نظام مهندسی میتوان به افزایش کیفیت کنترل امور نقشه و خدمات مهندسی به مالکان و کارفرمایان اشاره کرد که در گذشته برای این کنترلها به واسطه شرح وظایف سازمان گردشهایی تعریف شده و طبق آن تمام طراحیهای مهندسین طی مراحلی کنترل، تایید نهایی و در نهایت از سازمان خارج می گردند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان گفت:در هیات مدیره دوره ششم طی بررسی های مستمر، نواقص کار از نظر فنی،قانونی و گردش مدیریتی و اداری کار وجود دارد که نیاز به رفع نقص و انطباق با شرایط قانونی و مقررات دارد از این حیث با بررسیهای کارشناسان پس از یک کار تحقیقاتی ۵ ماهه نظام نامه ای تحت عنوان “فرآیند کنترل نقشه” که طبق آن تمام گردش کنترل نقشه طبق ضوابط قانونی ،چک لیستهای مصوب وزارت خانه و شرح وظایف رشته های ۷ گانه که در مقررات ملی ساختمان قید شده و نیز بخش نامه های وزارت خانه تنظیم و تهیه شده است.
وی ادامه داد:هدف عمده این بحث شفافیت و قانونی بودن این کنترل مضاعف و کاهش زمان ارائه خدمات به کارفرمایان و مراجعه کنندگان بوده که سبب بالا رفتن سطح  کیفیت خدمات خواهد شد طبق این نظام نامه که مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته، هیات رئیسه تصمیم دارد به شکل گام به گام این فرآیند را در سازمان اجرا و پیاده سازی کند.

رییس سازمان نظام مهندسی ستختمان استان خوزستان خاطر نشان ساخت: در صورت تکمیل فرآیند پیاده سازی این شیوه نامه تلاش بر اینست که حضور مهندسین و کارفرمایان در سازمان به حداقل ممکن برسد و سبب شود که زمان ارائه خدمات هم به کوتاهترین مقدار خود برسد.

تغییر در تعرفه خدمات مهندسی بعد از چهار سال

برومند زاده تاکید کرد: تعرفه سازمان طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان سالیانه بر مبنای جدول ده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و اعمال ضرایب تعدیل سالانه از جانب شورای مرکزی تهیه و بصورت قیمت ساخت و ساز در گروههای ساختمانی اعلام می گردد و هیات مدیره سازمان طبق ضرایب جدول شماره یازده قیمت ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت و در گروههای مختلف ساختمانی را بر اساس ابلاغ قیمتهای ساخت و ساز از شورای مرکزی استخراج و تصویب میکند که در سطح کل استان لازم الاجرا است و هرگونه تعرفه ای خارج از مسیر فوق غیرقانونی خواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در بخش دیگری از این گفت و گو گفت: هم چنین همان گونه که در قوانین و دستورالعملهای نظام فنی و اجرایی نیز آمده ارائه خدمات مهندسی در مناطقی که دارای آب و هوای نامساعدتری است ضرایب منطقه ای بالاتر دارد که ما آن را در نظر نگرفته ایم و قیمت ارائه خدمات مهندسی را بر اساس آن چه از سوی شورای مرکزی ارائه شده بدون هیچ افزایشی اعمال کرده ایم.

برومند زاده ادامه داد : انتظار داریم که سایر حامیان حقوق شهروندی و دوستداران اجرای قانون به این نکته توجه کنند که هم استانیهای خوزستانی شایسته ارائه بهترین خدمات مهندسی هستند.
وی مطرح کرد: کل قیمت خدمات مهندسی به طور متوسط حدود ۴ درصد کل قیمت ساخت و ساز میباشد که تعیین آن دارای ضوابط و مجاری قانونی میباشد.
او افزود: برای بررسی و آسیب شناسی صنعت ساختمان در حوزه مالی واقتصادی، سایر هزینه های اجرای ساختمان که بیش از نود و شش درصد از هزینه های ساخت است ودارای هیچ گونه نظام و قوانین خاص نیست بررسی گردد.

برومند زاده تاکید کرد: قطعاً سازمان نظام مهندسی ساختمان استان این آمادگی را دارد تا در قالب همکاری با همه نهادها و دلسوزان صنعت ساختمان تحقیق، بررسی و پژوهش های لازم برای ارتقا این صنعت را انجام داده تا مشکلات موجود را به حداقل برساند.

منبع : مازندشورا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ شهریور ۹۶
508 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0