کاهش نقش دولت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی هم سو با برنامه های تولید و اشتغال در سیاست اقتصاد مقاومتی صورت گرفت

صدور یا تمدید پروانه بیش از صدوپنجاه و سه هزار واحد تولیدی دام و طیور در سال نودوپنج

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از صدور و تمدید صدوپنجاه و سه هزار و هفتصد وده فقره پروانه و مجوز بهره برداری واحدهای تولیدی دام و طیور در سال نودوپنج در واحدهای استانی این سازمان خبر داد.

کد خبر: 11568 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ - ۱۱:۲۸ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از صدور و تمدید صدوپنجاه و سه هزار و هفتصد وده فقره پروانه و مجوز بهره برداری واحدهای تولیدی دام و طیور در سال نودوپنج در واحدهای استانی این سازمان خبر داد.صدور یا تمدید پروانه بیش از صدوپنجاه و سه هزار واحد تولیدی

صدور یا تمدید پروانه بیش از صدوپنجاه و سه هزار واحد تولیدی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

صدور یا تمدید پروانه بیش از صدوپنجاه و سه هزار واحد تولیدی

«احمد کبیری» بیان کرد: طبق بند(و) ماده(چهار) دستورالعمل اجرایی ماده(پنج) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تاکنون چهار هزار و صدوچهار فقره موافقت اصولی، دو هزار و نهصدوچهل و نه فقره پروانه تاسیس، هفت هزار و هشتصدوپنجاه و چهار فقره پروانه بهره برداری، صدونودوهفت فقره مجوز توسعه و دویست و شصت و شش مورد پروانه بهسازی و نوسازی صادر یا تمدید نهایی گردیده است.
کبیری گفت: دو هزار و نهصدوهفتادوسه پروانه بهره برداری واحد مرغ داری گوشتی با ظرفیت شصت و هفت میلیون و نهصدونوزده هزار و ششصدوبیست و هفت قطعه تمدید شد.
بگفته کبیری، در این دوره با صدور چهارصدوشصت و هشت فقره پروانه بهره برداری مرغ گوشتی، ظرفیت جوجه ریزی کشور بمیزان یازده میلیون و سیصدوشصت ونه هزار و هشتصدوهفتاد قطعه اضافه گردید.
ایشان افزودند: پنجاه ودو فقره پروانه بهره برداری مرغ تخم گذار نیز بظرفیت بیست و دو میلیون و هشتصدویک هزار و دویست و بیست و هفت قطعه تمدید شد.
هم چنین با صدور بیست و سه فقره پروانه بهره برداری مرغ مادر بمیزان هفتصدوچهل و نه هزار قطعه مولد بظرفیت واحدهای مرغ مادرگوشتی افزوده و نوزده فقره پروانه بهره برداری واحد جوجه کشی نیز با ظرفیت هفده میلیون و هفتصدوشش هزار و هفتصدوبیست عدد تخم نطفه دار تمدید شد.
وی تصریح کرد: واحدهای استانی سازمان نظام مهندسی در حوزه پرورش گاوشیری سه هزار و سیصدوشصت و چهار فقره مجوز و پروانه با ظرفیت ششصدوبیست و یک هزار و هفتصدوچهل و شش راس مولد را صادر و تمدید کردند که تمدید یک هزار و صدوهفتادوهفت پروانه بهره برداری با ظرفیت سیصدوپنجاه و چهارهزار و پانصدونودوهشت راس دام مولد جزو این آمار است.
کبیری خاطرنشان کرد: در حوزه پرواربندی گوساله صدوپنجاه و پنج پروانه بهره برداری با ظرفیت بیست هزار و سیصدونه راس بظرفیت کشور اضافه و ۱۳۵۵ پروانه بهره برداری با ظرفیت صدوچهل و سه هزار و دویست راس تمدید شد.


به گفته ایشان، سهم بخش پرواربندی بره از این رقم صدور نودوچهار پروانه بهره برداری جدید با ظرفیت سی ودو هزار و پانصدوسی و پنج راس و تمدید سیصدوچهل و دو پروانه با ظرفیت صدوبیست و شش هزار و صدونودویک راس بود.
وی تاکید کرد گزارش عمل کرد هر استان در بیست و سه زمینه فعالیت دامی بصورت تفصیلی مشخص است.
مطابق ابلاغ سیاستهای اجرایی صدور پروانه ها از طرف معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در سال نودوپنج، درخواستهای جدید موافقت اصولی واحدهای پرورش طیور و هم چنین واحدهای جدید گوساله پرواری در سامانه پنجره واحد صدور مجوزها بنشانی www.eagri.maj.ir ثبت میشود.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بزرگترین و جامعترین تشکل تخصصی مستقل و غیردولتی در حوزه کشاورزی است.
مصوبه قانونی تشکیل این سازمان ۳ تیرماه سال هشتاد در مجلس شورای اسلامی و ۱۳ تیرماه همان سال در شورای نگهبان تایید گردید و بعد از ابلاغ حکم از طرف رییس جمهوری در ۱۳ مردادماه هشتادویک، بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.
ظرفیتهای قانونی این سازمان شامل قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای کلی کشاورزی ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از طرف ایشان، سیاستهای راهبردی برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، قانون افزایش بهره وری حوزه کشاورزی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام جامع دامپروری است.
صادر کردن پروانه واحدهای دامپروری، تولیدات گلخانه و قارچ خوراکی، کلینیکهای گیاه پزشکی، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و گرداوری تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اصل چهل و چهار قانون اساسی بعهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.
اکنون دویست و ده هزار عضو حقیقی و نه هزار عضو حقوقی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور فعالیت میکنند.
منبع: خبرگذاری جمهوری اسلامی

 

 

گروه هایبرق در تلگرام

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۱ اردیبهشت ۹۶
729 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0