برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی

برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی

برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی ، روز سه شنبه، بیست و یکم دی ماه جاری، با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی صورت گرفت

کد خبر: 001022003 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۲ دی ۰۰ - ۱۰:۳۰ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی ، روز سه شنبه، بیست و یکم دی ماه جاری، با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی صورت گرفت

برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی

برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی
برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی با سه دستور کار
دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه، بیست و یکم دی ماه جاری، با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.

 در همین حال، «گزارش بررسی تراز و بودجه استانها موضوع تفویض اختیار وزیر محترم و اتخاذ تصمیم در این خصوص»، « انتخاب دو عضو کارگر سنجش گروه های تخصصی موضوع ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی» و «بررسی و تجدیدنظر در نظام نامه مصادیق «عذر موجه» غیبت اعضای هیات مدیره استانها»؛ ۳ دستور کار دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی اعلام گردید.
در این جلسه پس از بررسی دستورکارها، تصمیماتی برای پی گیری امور اتخاذ گردید.
منبع: سازمان نظام مهندسی اسختمان شورای مرکزی
منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ دی ۰۰
1006 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0