برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان

برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان

برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان ، با موضوع "ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود" در روز 3 شنبه مورخ 1401/04/28در شورای مرکزی صورت گرفت

کد خبر: 010501001 تاریخ انتشار: شنبه ۱ مرداد ۰۱ - ۷:۳۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان ، با موضوع “ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود” در روز ۳ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸در شورای مرکزی صورت گرفت

برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان

برگزاری جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان
جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان با موضوع “ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود”
جلسه بررسی پیش نویس مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان با موضوع “ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود” در روز ۳ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸در شورای مرکزی برگزار گردید.
در آغاز به سابقه بررسی موضوع ارزیابی و بهسازی ساختمان در کارگروه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی و سپس به کلیات، موارد فنی، میزان اجرایی بودن مبحث ارسالی، جایگاه آن در سایر رشته ها و… پرداخته شد. با توجه به سابقه فعالیتی ۵ ساله کارگروه مذکور با عنوان ” کارگروه ارزیابی و بهسازی سازه های موجود” و اینکه نتایج فعالیت این کارگروه در قالب نظام نامه ای با همین عنوان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده بود، مقرر شد طی مکاتبه ای ضمن درخواست جلسه مشترک از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نمایندگان گروه تخصصی عمران شورای مرکزی، در قالب کلیات موارد بررسی شده، به اطلاع رسانده شود.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ مرداد ۰۱
177 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0