نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان

کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان تشکیل گردد

تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان بصورت کمیسیونی مستقل در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای جایگاه ویژه (و نه زیرمجموعه از سایر بخشهای ارائه شده) در چارت سازمانی نظامهای استانهای کشور پیشنهاد میشود.

کد خبر: 960501001 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱ مرداد ۹۶ - ۷:۰۱ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان بصورت کمیسیونی مستقل در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای جایگاه ویژه (و نه زیرمجموعه از سایر بخشهای ارائه شده) در چارت سازمانی نظامهای استانهای کشور پیشنهاد میشود.کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان

کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان

*دکتر طاهره نصر گفت: بر طبق بند سوم، چهارم، پنجم، هفتم و نهم از ماده دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظم دادن امور مربوط بمشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، ارتقا کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، وضع مقررات ملی ساختمان برای حمایت از مردم بعنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و الزام برعایت مقررات ملی ساختمان از طرف همه دستگاهها تأکید شده است.
لذا تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان بصورت کمیسیونی مستقل در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای جایگاه ویژه (و نه زیرمجموعه از سایر بخشهای ارائه شده) در چارت سازمانی نظامهای استانهای کشور پیشنهاد میشود. تشکیل این کمیسیون میتواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هم اثرگذار باشد.


هم چنین بر اساس ماده سی و سه قانون نظام مهندسی، سازمانهای استانها میتوانند مطابق شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان و قابل اجرا در هر استان بدهند که پیشنهادها بعد از تأیید شورای فنّی استان با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراست.
لذا این کمیسیون میتواند بعنوان مرجع مناسب در استانها و هم چنین در شورای مرکزی در راستای گسترش قانون در جامعه قدم بردارد.
در ماده پانزده قانون نظام مهندسی نیز هم کاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان و اجرای دقیق و صحیح کنترل ساختمان و هم چنین کمک به ترویج اصول مهندسی و معماری و هم کاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه گرداوری و اجرا و کنترل مقررات ملی و استانداردها و معیارها تأکید شده است.
در ماده بیست و یک نیز از اهم وظایف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ذکر گردیده است.
لذا لزوم تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کاملا واضح است و این کمیسیون میتواند در این زمینه اثرگذار واقع گردد.
از سویی در ماده سی و شش قانون نیز تدریس مقررات ملی ساختمان در دروس دانشگاهی و تأکید بر فراهم ساختن تمهیدات توسط وزرات علوم و تحقیقات و فن آوری مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین جایگاه این کمیسیون در بحث آموزش نیز دارای جایگاه ارزشی خواهد بود و به نوعی به ایجاد زمینه های فرهنگی در قانون کمک مینماید. از سویی این کمیسیون میتواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و هم چنین سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشی ویژه ایفا کند.
*عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور
منبع : سازه نیوز

 

کانال تلگرام نظام مهندسی قم

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ مرداد ۹۶
510 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0