مهیار فرنیا؛ عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نقدی بر آییننامه کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل 42 ماده و 21 تبصره در اسفند هفتاد و چهار بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده سی وسه این قانون، گرداوری اصول و قواعد فنی که...

کد خبر: 11379 تاریخ انتشار: شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶ - ۱:۲۹ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره در اسفند هفتاد و چهار بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده سی وسه این قانون، گرداوری اصول و قواعد فنی که…نقدی بر آییننامه کنترل ساختمان

نقدی بر آییننامه کنترل ساختمان

نقدی بر آییننامه کنترل ساختمان

نقدی بر آییننامه کنترل ساختمان

وزارت راه و شهر سازی در پانزدهم فروردین ماه نودوشش پیش نویس آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه کنترل ساختمان را برای تصویب به هیئت محترم دولت ارائه کرده که فارغ از اعمال تغییرات بنیادین در ساختار کنترلی ساختمانها ، دارای بندهایی است که در قانون نظام مهندسی ساختمان ( قانون بالا دستی ) تبیین نمیگردد.
تغییرات اساسی آیین نامه پیشنهادی در حالی ارائه گردیده است که در صورت عدم همکاری ادارات و ارگان های متصدی صدور پروانه های ساختمانی و مدیریت شهری ،عملا این آیین نامه بسرنوشت اسلاف خود مانند مبحث دوم مقررات ملی گرفتار خواهد شد. هم چنین منصفانه نیست که نقش قانون نظام مهندسی و آیین نامه های اجرایی آن را طی بیش از بیست و یک سال از زمان تصویب آن تا کنون ، نادیده انگاشته و منکر افزایش ساخت و ساز طی سالهای اخیر گردیم.
موضوع دوم مورد بحث ، ماده پانزده قانون نظام مهندسی است که شامل اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی میباشد. در ماده چهل و چهار آیین نامه نترل پیشنهادی بخوبی به بند پنج ماده پانزده قانون نظام مهندسی و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و تعقیب متخلفان از راه مراجع قانونی ذی صلاح اشاره شده است.


ولی اگر به بند چهار همان ماده پانزده توجه کنیم ، از جمله اختیارات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان شامل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان آمده است که در آیین نامه کنترل پیشنهادی،راه کاری برای آن در نظر گرفته نشده است.
هم چنین در ماده سی و سه قانون نظام مهندسی بسازمان نظام مهندسی استان ها متناسب با شرایط ویژه هر استان اختیار ارائه پیشنهاد تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان که قابل اجرا در آن استان باشد را داده است که البته این پیشنهادها بعد ازتایید شورای فنی استان و با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

آن چه مسلم است هدف تهیه کنندگان این آیین نامه ، افزایش ساخت و ساز وتقسیمبندی وظایف و مسئولیتها متناسب با اختیارات و امکانات ارگان ها بوده و قطعا این امر با مشارکت نهادهای تخصصی مانند سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ، محقق خواهد شد.
منبع:مازندشورا

 

راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان pdf

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۹ اردیبهشت ۹۶
504 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0