عضو هیئت مدیره دور هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نقش مهندسین معمار در فرایند یک پارچه سازی مدیریت شهری

دکتر "حیدر جهان بخش" و مهندس "کامیار میررضوی" 2 تن از فعالین حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گردهمایی بزرگ روز معمار استان خراسان شمالی سخنرانی نمودند.

کد خبر: 10875 تاریخ انتشار: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶ - ۱:۳۵ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،مسئولیت مستقیم معماری و شهرسازی بر دوش مهندسین معمار است.دکتر “حیدر جهان بخش” و مهندس “کامیار میررضوی” ۲ تن از فعالین حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گردهمایی بزرگ روز معمار استان خراسان شمالی سخنرانی نمودند.نقش مهندسین معمار در فرایند یک پارچه سازی مدیریت شهری

نقش مهندسین معمار در فرایند یک پارچه سازی مدیریت شهری

نقش مهندسین معمار در فرایند یک پارچه سازی مدیریت شهری

نقش مهندسین معمار در فرایند یک پارچه سازی مدیریت شهری

در ابتدا دکتر “جهان بخش” که با تاکید بر مبحث معماری ایرانی اسلامی سخن میگفت ببیان شاخصه های معماری صحیح و لزوم توجه ویژه به بحثهای تخصصی صنعت معماری پرداخت.

جهان بخش که دکترای معماری خود را از دانشگاه علم و صنعت گرفته است در فرصت یک ساعته اش در این گردهمایی، الگوی روش شناسی و تبیین عوامل طراحی معماری پایدار در ایران را بتفصیل مورد بحث قرار داد.

وی در ابتدا تکنولوژی، سرعت و ذخیره سازی را از جمله موارد تاثیرگذار بر صنعت معماری نام برد وبیان کرد: تمامی عواملی که با عنوان پیشرفت جوامع از آن یاد میشود، معماری را بسمت سبکسازی و مرتفع سازی سوق داد و اکنون با ساختمانهایی روبرو هستیم که شاخصه های معماری قدیم را ندارند اما هنوز هم باید نیازهای امنیتی و فطری انسان از سرپناه را برآورده سازند.

این استاد بزرگ سپس به بیان انواع تفکر حوزه معماری از جمله تفکر خطی و حلقوی پرداخت و عنوان کرد: همانطور که هر ماده مصرفی میتواند بازیافت شود، در معماری نیز میتوانیم بعقب برگردیم و موارد بسیار اصولی و صحیح معماری گذشته را زنده نماییم.

دکتر جهان بخش با اشاره بحرکت معماری در طول تاریخ  از سبک محوری بروش محوری گفت: ما باید ضمن توجه بکاهش فضاهای زندگی که در معماری کنونی به ما تحمیل شده است، از کارآمدی معماری و اقتضائات بوم گرایانه غافل نگردیم.

وی در ادامه سخنانش به بیان اهمیت نقش مهندسین معمار در فرایند یک پارچه سازی مدیریت شهری پرداخت.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران در دوره هفتم تصریح کرد: از آنجا که تمام فعالیتهای توسعه جامعه با هدف پایداری و بر محور یک پارچه سازی انجام میشود باید خیلی هشیار عمل کنیم تا بناهایی را بسازیم که با شرایط جامعه ما و نیازهای انسان امروز هماهنگی داشته باشد.

“جهان بخش” ضمن اظهار تاسف از این نکته که کشور ما بلحاظ آلایندگی در رده هفتم جهانی قرار گرفته است افزود: تقریبا نیمی از آلودگیهای زیست محیطی فعلی،  ناشی از صنعت ساختمان است.

جهان بخش تاکید کرد: اینکه شتابان معماری قدیم را تخریب کنیم تا بنای دیگری ایجاد نماییم اقدام ناصحیحی است زیرا که در معماری باید آینده را نیز مد نظر قرار داد.

وی تطبیق معماری با محیط و گذر زمان را ۲ شاخصه بسیار مهم این صنعت عنوان و یادآور شد: اکنون  تنها ظاهر معماری زیبا شده است و اصل وجودی معماری که بر ۲ نکته ذکر شده تاکید دارد مورد غفلت قرار گرفته است .

این سخنران اظهار داشت: ما درحال حاضر معماری آموزش محور داریم نه آموزش معماری محور و همین موضوع نشان میدهد که باید طراحیها را طبق اصول آموزشی معماری باز تعریف کنیم تا به اهداف این صنعت دست یابیم.

وی مسئولیت مستقیم معماری و شهرسازی را بر دوش مهندسین معمار دانست و بیان کرد: این موضوعی نیست که بخواهیم از راه تکیه بر دولت آن را حل نماییم و باید خود مهندسین وارد کار شوند.

این استاد دانشگاه سپس در تعریف دیگری از معماری صحیح اظهار کرد: معماری نه تنها باید با کیفیت باشد بلکه باید بکیفیت محیط هم لطمه ای وارد نکند.

وی در توضیح این نکته افزود: در طراحیها باید مولفه های زیست محیطی و تکنولوژی و فرهنگی بدقت لحاظ گردد و در هر ساخت و سازی باید توجه شود که اولویت و اصالت با کدام است و در نهایت نیز،  این موارد  باید به هم گرایی مورد نیاز در بحث شهرسازی ختم گردد.

جهان بخش در خاتمه گفت: اگر آگاه باشیم که هر بنای معماری به مثابه یک مکان فرهنگی است، این مکان فرهنگی که معرف شهر، معمار و تاریخ است را به بهترین شکل خواهیم ساخت.

این سخنرانی با ذکر مثالهای مصوری از انواع معماری جدید و قدیم و بیان نقاط قوت و قابل بهبود هر نوع معماری هم راه بود.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

 

نشریه ۱۱۰ جلد دوم

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳ اردیبهشت ۹۶
586 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0