آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد ، مورخ 1402/12/02 به حد نصاب قانوني نرسيد، لذا مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم در روز شنبه مورخ 1402/12/19 رأس ساعت 16 موکول شد

کد خبر: 021212007 تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ اسفند ۰۲ - ۱۰:۳۶ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد ، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به حد نصاب قانوني نرسيد، لذا مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ رأس ساعت ۱۶ موکول شد

آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد
آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
در اجراي مفاد ماده ۹ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مواد ۵۲ تا ۵۷ آئين نامه اجرايي و اصلاحيه هاي بعدي آن، بنا به درخواست اعضاي محترم هيات مديره و بازرسان قانوني سازمان و نظر به اينكه مجمع عمومي نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به حد نصاب قانوني نرسيد، لذا مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ رأس ساعت ۱۶ در محل مجتمع فرهنگي رفاهي غدير واقع در يزد بلوار دانشجو جنب پارك شادي برگزار مي شود. از تمامی اعضاي محترم حقيقي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد دعوت مي شود، در جلسه مزبور حضور بهم رسانند. يادآوري مي گردد براساس تبصره يك ماده ۵۲ آئين نامه اصلاحي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هر عضو حقيقي مي تواند حداكثر از دو عضو حقيقي ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن رأي، وكالت رسمي محضري ويا حضوري در محل سازمان و ثبت در دبيرخانه، براساس شرايط مذكور در شيوه نامه مربوطه اخذ نمايد. همراه داشتن كارت عضويت خود و موكل به انضمام وكالت نامه در هنگام ورودبه مجمع عمومي الزامي است.
دستور جلسه:
۱-استماع گزارش عملكرد هيأت مديره براي سال مالي ۱۴۰۱ و تصويب آن
۲-ارايه بررسي صورت هاي مالي (تراز نامه وضمائم آن) براي سال مالي۱۴۰۱و استماع گزارش بازرسان قانوني در اين مورد و تصويب آن
۳-تعيين و تصويب حق الجلسات اعضاي شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي ۱۴۰۲
۴–تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي هيأت رئيسه به جز رئيس سازمان براي سال مالي ۱۴۰۲
۵-تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي اصلي هيأت مديره به جز رئيس و خزانه دارسازمان براي سال مالي ۱۴۰۲
۶-تعيين و تصويب حقوق و مزاياي رئيس سازمان براي سال مالي ۱۴۰۲
۷-تعيين و تصويب حق الزحمه خزانه دار سازمان براي سال مالي ۱۴۰۲
۸-تعيين و تصويب پاداش بازرسان قانوني سازمان براي سال مالي ۱۴۰۲
۹-ارايه و بررسي بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال مالي ۱۴۰۲ و استماع گزارش بازرسان قانوني در اين مورد و تصويب آن
۱۰-تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج اطلاعيه هاي نظام مهندسي استان
۱۱-تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۲-تعيين و تصويب ساير منابع درآمدي سازمان مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسي و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آئين نامه اجرايي براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۳-تعيين و تصويب حق الجلسات اعضاي شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۴-تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي هيأت رئيسه به جز رئيس سازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۵-تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي اصلي هيأت مديره به جز رئيس و خزانه دارسازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۶-تعيين و تصويب حقوق و مزاياي رئيس سازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۷-تعيين و تصويب حق الزحمه خزانه دار سازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۸-تعيين و تصويب پاداش بازرسان قانوني سازمان براي سال مالي ۱۴۰۳
۱۹- ارايه و بررسي بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال مالي ۱۴۰۳و استماع گزارش بازرسان قانوني در اين مورد و تصويب آن هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۲ اسفند ۰۲
310 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0