انگاره ‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان انگاره ‌های اشتباه

انگاره ‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان

«نظام مهندسی ساختمان» براساس ماده ۱ «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه قانون، مقررات، آیین ‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل ‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که در جهت نیل به اهداف منظور در قانون مذکور گرداوری و به اجرا گذاشته می‌ شود و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» براساس ماده سه برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده است.

کد خبر: 970621005 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی «نظام مهندسی ساختمان» براساس ماده ۱ «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه قانون، مقررات، آیین ‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل ‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که در جهت نیل به اهداف منظور در قانون مذکور گرداوری و به اجرا گذاشته می‌ شود و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» براساس ماده سه برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده است.

انگاره ‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان

انگاره ‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان

انگاره ‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی  ساختمان

 

«سازمان نظام مهندسی ساختمان» گرچه در برداشت اول ساختار فیزیکی «نظام مهندسی ساختمان» تلقی می گردد، ولی با توجه به تعریف «نظام مهندسی» در ماده ۱، خود بخشی از «نظام مهندسی» است و نه همه آن. بعبارتی وسعت و ظرفیت «نظام مهندسی» از «سازمان نظام مهندسی ساختمان» بیش تر است و این دو قابل همخوانی نیستند؛ هر چند در ۲۰ سال گذشته از زمان تصویب قانون و تاسیس سازمان مذکور در میان  بخشی از جامعه مهندسی و مردم به اشتباه چنین تلقی گردیده است. چه مناسب می‌ بود سازمان مذکور با عنوان «سازمان نظام مهندسان ساختمان» نام‌ گذاری میشد.«سازمان نظام مهندسی ساختمان» براساس ماده سه مسوول تحقق اهداف قانون در سطح کشور بر شمرده شده است؛ ولی با مرور اهداف قانون در ماده دو و مرور وظایف سازمان مذکور در ماده پانزده این مهم قابل درک و دریافت است که سازمان مذکور نه مسوول تمام اهداف قانون که مسوول تحقق بخشی از آن است. سازمان مذکور در وظایف نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت ‌های ارزشمند اعضا و تعقیب متخلفان از نقش محوری دارد و در مواردی هم چون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه‌ دهندگان خدمات مهندسی و هم چنین کنترل ساختمان به‌ عنوان «کمک» و «همکار» مراجع مسوول معرفی گردیده است.
تلفیق ۲ موضوع «نظام مهندسی» و «کنترل ساختمان» در «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیز مساله دیگری است که سبب سوء برداشت از وظایف «سازمان نظام مهندسی ساختمان» شده است.

انگاره ‌های اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان

در صورتیکه مطرح گردید سازمان مذکور مسوول تامین مشارکت مهندسان در امور حرفه ‌ای خود و تحقق بخشی از اهداف قانون براساس وظایف و اختیارات است و از «نظام مهندسی» با مجموعه مقررات و تشکل‌های مهندسی وسعت و ظرفیت کم تری دارد. بنابراین بمراتب از «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیز محدودتر است. بعبارتی در مورد سازمان مذکور چنان چه انگاره اشتباه ساختار فیزیکی «نظام مهندسی» بودن وجود دارد، انگاره اشتباه تشکیلات اجرایی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بودن هم وجود دارد. خلط مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری، سازمان مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیامد این انگاره اشتباه است. با مطالعه و دقت نظر در جایگاه نهادهای نامبرده این مساله قابل اخذ است که با تاکید ماده سی و چهار قانون، شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، طبق بند پنج ماده پانزده، سازمان نظام مهندسی مسوول نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و طبق ماده سی و پنج وزارت راه و شهرسازی مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ ها و طرح‌ های شهرسازی و عمرانی شهری و بعبارتی کل فرآیند ساخت ‌و‌ ساز است.

منبع : اکو فارس

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشريحي آزمون نظام مهندسي معماری-اجرا ارديبهشت ۹۷

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۱ شهریور ۹۷
365 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0