تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد منصور بهادری

تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد

منصور بهادری بیان کرد: عدم برخورد قانونی قاطع با متخلفان جرائم معماری و شهرسازی از طرف شهرداری بخصوص در زمینه سطح اشغال و تراکم از معضلات خیلی جدی شهر ایلام است و سبب میشود شهری بدمنظر و نازیبا برای آیندگان بجای بماند.

کد خبر: 960919001 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶ - ۶:۵۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، منصور بهادری بیان کرد: عدم برخورد قانونی قاطع با متخلفان جرائم معماری و شهرسازی از طرف شهرداری بخصوص در زمینه سطح اشغال و تراکم از معضلات خیلی جدی شهر ایلام است و سبب میشود شهری بدمنظر و نازیبا برای آیندگان بجای بماند.تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد

تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد

تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد

تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و  نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد

وی با اشاره به این که تاثیرات منفی این اقدامات را در آینده نزدیک بر سیما و منظر و خرده اقلیم ایلام خواهیم دید، گفت: ما در قبال نسلهای آینده این شهر مسئول خواهیم بود و با ادامه این روند شهری برایشان بجای خواهیم گذاشت که پر از آپارتمانهای بدمنظر و نازیبا است.
بهادری ادامه داد: شهری که تهی از فضاهای باز شهری، فضای سبز و امکان فعالیت پیاده مدارانه انسان است و گسترش شهر ایلام به نحوی است که امکان حضور انسان در آن صرفا از طریق ماشین ممکن است.
**انسان، طبیعت و آسمان ۳ غایب بزرگ شهر ایلام
بهادری، انسان، طبیعت و آسمان را ۳ غایب بزرگ شهرهای امروز و به خصوص شهر ایلام ذکر کرد و افزود: شهرهای امروز ما به تنفس نیاز دارند، به فضاهای باز و وسیعی مانند میدان نقش جهان در اصفهان که در آن مردم دور هم جمع گردند و با آسمان و نور و طبیعت و آب ارتباط برقرار نمایند. شهرهای ما، امروزه نه زندگی کردن، بلکه زیستنِ صرف را فراهم میکنند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام و نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان داشت: فضاهای باز شهری که برای انجام فعالیتهای شهرنشینی و تعاملات میان شهروندان و ایجاد فضای سبز بشدت در شهر ایلام مورد نیاز است ولی بیش تر این فضاها با توجه به تصمیمات غیر فنی اتخاذ شده در کمیسیون ماده ۵ دچار تغییر کاربری میشوند.
**از میان رفتن ثروت و سرمایه های ملی از مهمترین تبعات طراحی نامناسب و غیراصولی شهر ایلام است.
وی تصریح کرد: از میان رفتن ثروت و سرمایه های ملی از مهمترین تبعات این شکل از شهرسازی و طراحی نامناسب و غیراصولی شهر ایلام است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام و نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام این که امروزه در دنیا کیفیت ساختمانها را با فاکتوری به نام عمر مفید ساختمان میسنجند، گفت: در مقابل آمار متوسط حداقل صد ساله دنیا، ساختمانهای ما حداکثر سی سال عمیر مفید دارند؛ این بمعنای اتلاف سرمایه های مادی کشور است.
بهادری ادامه داد: آسیب دوم این روند شهرسازی در ایلام از بعد زیست محیطی است؛ ساخت و ساز با مصالح کم دوام و مضر و با عمر مفید پائین منجر به استفاده بی حد از آب و خاک و معادن زمین جهت تولید مصالح ساختمانی میشود از سوی دیگر نیز تولید دائم نخاله هایی است که هنوز در بدترین شرایط در محیط رهاسازی میشوند.

تخلفهای شهرسازی شهری بد منظر و نا زیبا برای آیندگان بجای میگذارد

**زمین بعنوان یکی از اصلیترین سرمایه های بشر در اثر ساخت و ساز نامطلوب در ایلام اتلاف میگردد
وی مطرح کرد: زمین بعنوان یکی سرمایه های امروز شهرها در دنیا است و با سیاستهایی از قبیل ساخت و سازهای چند منظوره و هدفمند به استفاده مناسب از آن اقدام میشود ولی زمین در چنین ساخت و سازهای نامطلوبی در شهر ایلام اتلاف می گردد و از میان میرود و از همه مهمتر حقوق شهروندی افراد ضایع میشود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام و نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: شهروندانی که می بایست بصورت متوازن به امکانات و کاربریهای عمومی و فضاهای سبز شهری دسترسی داشته باشند، شهروندانی که حق استفاده از هوا و آفتاب و تهویه مطلوب دارند، شهروندانی که میبایست در خانه هایشان از حریم صوتی و بصری برخوردار باشند و شهروندانی که میبایست در فضاهای شهری انسان محور و پیاده محور بفعالیت بپردازند در شهرهای بی قواره امروز ما جایی ندارند.
**ساختمان سازی یک صنعت چند وجهی است و فقدان هر کدام سبب عدم دست یابی به شهرسازی مطلوب می گردد
بهادری اضافه کرد: امروزه ساختمان سازی یک صنعت چندوجهی است، صنعت از این نظر که با تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا در ارتباط است و چندوجهی بودن به این معنی که با تخصصها و گرایشهای متنوعی در ارتباط است.
وی با اشاره به این که کمبود هر کدام از این موارد سبب عدم دست یابی به کمال مطلوب در شهرسازی و معماری می گردد، بیان داشت: در بعد معماری، استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد که دارای ویژگیهایی مانند مقاومت، کارآیی، عدم آسیب به محیط زیست و … باشد از عوامل خیلی مهم در کیفیت معماری ساختمان است.
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز داشت: نیروی انسانی ماهر و دارای تخصص و نه افرادی که بر حسب تجربه یا اجبار معیشتی به کار در کارگاههای ساختمانی اشتغال دارند و توجه بمسائلی همچون رعایت عدالت شهری در توزیع کاربری، توجه به سیما و منظر شهری، اجتناب از سایه اندازی نامطلوب و به خصوص رعایت تعداد طبقات و تراکم از عوامل مهم در کیفیت بخشی به شهرها است.
بهادری تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تخصصی، اداره استاندارد و مبادی گمرکی در بحث مصالح، سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاههای تربیت کننده تکنسین ساختمان در بحث نیروی انسانی و شهرداری بعنوان مرجع قانونی صدور پروانه، رسیدگی به مغایرتهای حین ساخت و خصوصا پایانکار در کیفیت نهایی صنعت ساختمان مسئول هستند.
**شورای اسلامی شهر و شهردار ایلام مهم ترین آسیبهای حوزه های مختلف را شناسایی کنند/تاکید بر سپردن مشکلات شهر به دانشگاهیان
بهادری عنوان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ایلام در دوره جدید باید در سریعترین زمان ممکن مهمترین آسیبهای شهری ایلام درحوزه های مختلف را شناسایی و رصد و با تشکیل کارگروههایی، موضوعات دسته بندی و در رسته تخصصی خود بررسی کنند تا برای حل آن ها چاره اندیشی گردد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ایلام گفت: ساماندهی مبادی ورودی شهر، روان سازی ترافیک و تلاش به رعایت قوانین معماری و شهرسازی از جمله مواردی است که در کوتاه مدت باید مورد توجه مدیران شهری ایلام قرار گیرد.
بهادری با اعلام این که بسیاری از مشکلات شهری امروز ایلام با فرهنگ سازی و آشنا کردن شهروندان به مسائل، قابلیت کاهش و حتی مرتفع کردن دارد، خاطر نشان ساخت: در این زمینه میتوان با گرداوری یک برنامه مدون از پتانسیل رسانه های جمعی به خوبی استفاده کرد و آموزشهای مفیدی را به شهروندان داد.
بهادری ابراز کرد: مسائل و مشکلات خاص شهری ایلام باید به دانشگاهها و پژوهشگران تخصصی استان سپرده شده و بودجه مناسبی برای آن ها اختصاص داده شود تا از این طریق به راه حلهای تجویزی و مختص ایلام دست یافت، بسیاری از متدهایی که در ادوار مختلف شورا و شهرداری در ایلام پیاده سازی گردید منطبق بر نیازها و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایلام نبود و از این بابت دوام پیدا نکرد.
بهادری یاد آور شد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با اعضای پژوهشگر و توانمند خود آمادگی دارد در حوزه های مختلف بعمران و آبادانی استان و شهر ایلام کمک کند.
شهر دویست و بیست هزار نفری ایلام بعنوان مرکز استان ایلام با مشکلات متعددی از جمله ترافیک، نبود فضاهای سبز و فرهنگی تفریحی و هم چنین رشد بی قواره و نامتوازن روبرو است.
منبع : ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کیلد آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ آذر ۹۶
468 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0