خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت هشدار ریاست شورای شهر تهران:

خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت

در حوزه جامعه وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه ای توسط مهندسان ناظر در میان ساکنان و سازندگان وجود دارد.

کد خبر: 970612009 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۲ شهریور ۹۷ - ۱:۴۶ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی تهران،محسن هاشمی بیان کرد: در حوزه جامعه وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه ای توسط مهندسان ناظر در میان ساکنان و سازندگان وجود دارد.

خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت

خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت

ریاست شورای شهر تهران نسبت به خطر تبدیل  شدن نظام مهندسی به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت خبر داد.

محسن هاشمی _ ریاست شورای شهر تهران در جلسه ارزیابی و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران، بیان کرد: با توجه بعنوان این جلسه که ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد قانون نظام مهندسی است اجازه میخواهم مقداری صریح و با نگرش انتقادی به موضوع بپردازم.
هاشمی گفت: نظام مهندسی مرجع تضمین کیفیت صنعت ساختمان محسوب می گردد، صنعتی که براساس برآوردهای رسمی سی درصد از سرمایه ملی را به خود اختصاص داده و سیزده درصد از اشتغال را بطور مستقیم و حدود بیست درصد از مجموعه اشتغال کشور را بطور مستقیم وغیر مستقیم تامین میکند.
وی افزود: همان گونه که میدانید، سازمان نظام مهندسی استان تهران با صد و بیست هزار عضو، بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در کشور میباشد و پیش بینی می گردد این سازمان طی چهار سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاه ها، به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یافته و در کشور ۱ میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک سو فرصت و از یک سو تهدید است
به گفته وی، فرصت از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و تحصیل کردگان سبب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگ ترین صنعت در کشور میباشد، گردد و تهدید از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد بصورت یک پوسته بماند و این سازمان به حلقه دیگری از بروکراسی ناکارآمد اداری جامعه ما تبدیل گردد.

خطر تبدیل شدن نظام مهندسی، به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت

هاشمی گفت: نرخ مشارکت خیلی پایین در انتخابات نظام مهندسی که تنها در حد ده درصد میباشد، یکی از علائم هشدار دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود میباشد.
رئیس شورای شهر تهران، تصریح کرد: مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات نظام پزشکی با نظام مهندسی با وجود انتقاداتی که به عملکرد سازمان نظام پزشکی و برگزاری انتخابات آن از طرف منتقدین وارد شده بود نشان میدهد که مشارکت در انتخابات نظام پزشکی معادل بیست و پنج درصد یعنی شرکت کردن پنجاه و سه هزار عضو از دویست و سیزده هزار عضو نظام پزشکی است که این مشارکت ۳ برابر نسبت شرکت در انتخابات نظام مهندسی استان تهران که هشت درصد بوده، میباشد.
وی ادامه داد: در هیات مدیره اعضای فعلی نظام مهندسی نیز نصاب رأی حدود هزار و پانصد رأی از تشکلی با بیش از ۱۰۰ هزار عضو میباشد، یعنی افراد با رأی کم تر از ۲ درصد کل اعضا بعنوان هیات مدیره انتخاب می گردند.
وی عنوان کرد: در حوزه جامعه نیز وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه ای توسط مهندسان ناظر در میان ساکنان و سازندگان وجود دارد.
رئیس شورای شهر گفت: اگر بخواهیم به ریشه های این مشکل بپردازیم، میتوان عوامل متعددی را برشمرد که به چند محور آن اشاره میکنم:
– درگیر شدن نظام مهندسی در فرایند بروکراسی صدور پروانه، نظارت و افزوده شدن گلوگاههای رانت خیز و اعتراض برانگیز در نظام مهندسی به فعالیت های شهرداری
– عدم فرایند کارآمد شفاف و قاطع رسیدگی به شکایات و تخلفات در نظام مهندسی
– بی تفاوتی مجموعه نظام مهندسی به تخلفات صورت پذیرفته در گذشته در پروژه های بزرگ و کوچک شهرتهران
– احساس بی عدالتی و باندبازی در بین اعضای عادی نظام مهندسی که سبب عدم مشارکت آنها در انتخابات می گردد
– عدم ایفای وظایف و فعالیت های اصلی یک تشکل مستقل و مردم نهاد توسط نظام مهندسی
– انباشت پول وسرمایه در نظام که بصورت طبیعی منبع تخلف و رانت می شود
– پیوند خوردن با جریانات سیاسی و کاهش وجه تخصصی و غیرسیاسی نظام مهندسی در دهه گذشته
وی گفت: در حالی که این میزان اختیار و قدرتی که به نظام مهندسی داده شده بود میتوانست سبب ایجاد تحولی مثبت در صنعت ساختمان ودانش فنی کشور شود.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: بنظر میرسد لازمه احیای جایگاه واقعی نظام مهندسی در جامعه و بین اعضای خود نیز بازگشت به جایگاه مدنی و پرهیز از پیوند زدن خود با بروکراسی اداری است.
هاشمی یاد آور شد: اصرار بر سلب اختیارات شهروندان برای انتخاب مهندس ناظر نتوانسته به بهبود کیفیت ساخت منجر شود و سبب ایجاد رانت و تخلف شده است، در حالی که ماهیت مدنی اقتضا دارد نظام مهندسی بجای تصدی گری و ایجاد امضای طلایی، جنبه های نظارتی و رسیدگی به شکایات شهروندان را در خود تقویت کند.
منبع : انتخاب

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی شهرسازی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۲ شهریور ۹۷
379 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0