تفاهم‌نامه نظام‌مهندسی استان گلستان با سازمان تامین‌اجتماعی

با هدف پوشش بیمه مهندسین عضو سازمان صورت پذیرفت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان از امضای تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی بمنظور ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی به مهندسین عضو سازمان خبر داد.

کد خبر: 960217029 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۶ - ۹:۵۰ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان از امضای تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی بمنظور ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی به مهندسین عضو سازمان خبر داد.

با هدف پوشش بیمه مهندسین عضو سازمان صورت پذیرفت

با هدف پوشش بیمه مهندسین عضو سازمان صورت پذیرفت

با هدف پوشش بیمه مهندسین عضو سازمان صورت پذیرفت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان هم چنین بیان کرد: تمام موارد حمایتی مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه پنجاه و چهار به استثنای بند (ج) (غرامت دست مزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت سایرمواد و تغییرات بعدی آن، درمورد مهندسین تحت پوشش نیزبرقرار خواهد شد.
تجری هم چنین درباره چگونگی استفاده مهندسانی که مشمول بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری بوده اند، از بیمه مورد توافق در تفاهم نامه ادامه داد: این دسته از مهندسین میتوانند بعد از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط، در زمره مشمولان این بخش نامه قرارگیرند.


تجری در خصوص مبنای پرداخت حق بیمه افزود: حق بیمه آن دسته از مشمولانی که کم تر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی در زمان ارائه لیست و پرداخت حق بیمه بین حداقل و حداکثر دست مزد مصوب تعیین میشود.هم چنین مبنای پرداخت حق بیمه مهندسینی بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و درادامه میخواهند در چارچوب این توافق نامه اقدام به پرداخت حق بیمه نمایند از میانگین مبنای کسر حق بیمه در آخرین سیصدوشصت روز پیش از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه به دست می آید مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دست مزد مصوب شورایعالی کار کم ترنباشد .
وی در خاتمه تصریح کرد: بیمه تامین اجتماعی مهندسین یکی از اولویتهای اصلی هیات مدیره در جهت ارائه خدمات به مهندسین و پی گیری حقوق آنها بود، که محقق گردید.
منبع: مازندشورا

 

 

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۷ اردیبهشت ۹۶
507 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0