نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند راقي خبر داد:

لزوم استفاده از نظرکارشناسین در گرداوری بخش نامه هاي دولتي

ریاست ائتلاف مهندسين مهربا اعلام لزوم استفاده ازنظرکارشناسین در گرداوری بخش نامه هاي دولتي، بیان کرد: درتفاهم نامه سازمان نظام مهندسي وشهرداري وشوراي شهرآمدند کارقانوني انجام بدهند ولی خلاف مبحث دوم ملي ساختمان بوده ومجبورشديم درمحاکم قضائي طرح دعوا کنيم.

کد خبر: 960504007 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ مرداد ۹۶ - ۴:۳۸ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،ریاست ائتلاف مهندسين مهربا اعلام لزوم استفاده ازنظرکارشناسین در گرداوری بخش نامه هاي دولتي، بیان کرد: درتفاهم نامه سازمان نظام مهندسي وشهرداري وشوراي شهرآمدند کارقانوني انجام بدهند ولی خلاف مبحث دوم ملي ساختمان بوده ومجبورشديم درمحاکم قضائي طرح دعوا کنيم.لزوم استفاده از نظرکارشناسین در گرداوری بخش نامه هاي دولتي

لزوم استفاده از نظرکارشناسین در گرداوری بخش نامه هاي دولتي

سازمان نظام مهندسی ساختمان

لزوم استفاده از نظرکارشناسین در گرداوری بخش نامه هاي دولتي

مهندس راقي،با اشاره به برگزاري گردهمایی اشخاص حقوقي وصنعت ساختمان که درراستاي بررسي قوانين وآيين نامه هاي مرتبط با شرکتها بود ادامه داد: اين گردهمایی متشکل ازمديران شرکتهاي حقوقي بود وبحث اصلي آن توجه به بخش نامه ها وآيين نامه ها والحاقيه هايي بود که با متن قانون تعارض دارد ومي بايست مسئولین امربه آن توجه ويژه نمايند.
او عنوان کرد: نخستین مطلب درحوزه قوانين تعداد بالاي آن ها وتزاحم آن ها يا تداخل شان با قوانين بالادستي وپايين دستي است.
وی خاطر نشان کرد: قانون نظام مهندسي درسال هفتادو چهار تصويب گردید ولی ازآن زمان تا بهحال شاهد آيين نامه هاي خلق الساعه هستيم بسیاری ازشرکتهاي حقوقي نميتوانند برنامه هاي بلند مدت داشته باشند.


وی یاد آور شد: طبق توافق نامه نظام مهندسي و شهرداري مقرر شد، نظارتهاي بالاي سه هزار و پانصد متربه شرکتهاي حقوقي سپرده شودوعرضه اين ساختمان ها به نسبت مهندسین بسیار کم است بنابر این عمده مهندسها بيکارهستند وشرکتها به سمت ورشکستگي ميروند. درواقع تعادل میان عرضه وتقاضا وجود ندارد.
رییس ایتلاف مهندسین مهر تصربح کرد: پيامد ابلاغيه اخيريک آشفتگي درشرکتها ايجاد شده وشرايط بگونه اي شده که يک قاعده معمول را بهم ريخته اند واين درشرايطي است که درخواست مربوطه خلاف قانون است.
راقی درادامه با تاکيد برلزوم استفاده مسئولین وزارت راه وشهرسازي ازنظرمهندسین وکارشناسین امردر گرداوری بخش نامه هاي مرتبط، مطرح کرد: دراين ابلاغيه منوط شده به نامه آقاي مظاهريان به رئيس سازمان که مديران شرکتها اعلام کنند ازاين نامه اطلاع يافته ومهروامضا کنند. ولی ما ميگوييم قانوني عمل گردد . چرا شأن و منزلت مهندسن را مراعات
نميکنند ودرواقع سليقه اي عمل ميکنند.
منبع : رسالت

 

دانلود آخرین ویرایش نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۴ مرداد ۹۶
451 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0