لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی

لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی

لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی ، نوع نما و معماری ساختمان را نمیتوان برای مالک تعیین کرد اما می توان با توجه به مناطق مختلف نوع مصالح و مواد تعریف شود

کد خبر: 991130001 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۳۰ بهمن ۹۹ - ۳:۱۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی ، نوع نما و معماری ساختمان را نمیتوان برای مالک تعیین کرد اما می توان با توجه به مناطق مختلف نوع مصالح و مواد تعریف شود

لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی

لزوم تلاش گسترده برای فرهنگ‌ سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی
درجا زدن نظام مهندسی در ترویج نماهای ایرانی-اسلامی
کیوان آشنا با عنوان اینکه در مورد ترویج نماهای فرهنگ بومی تلاش چندانی صورت نگرفته است، بیان کرد: برای فرهنگ‌سازی در مورد نماهای ایرانی اسلامی باید تلاش گسترده صورت گیرد.
کیوان آشنا با عنوان اینکه در مورد ترویج نماهای فرهنگ بومی تلاش چندانی صورت نگرفته است، اظهار داشت: برای فرهنگسازی در خصوص نماهای ایرانی اسلامی باید تلاش گسترده صورت گیرد.
وی در مورد وضعیت نمای ساخت و سازها متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی در شهر یاسوج و هم‌چنین عملکرد ارگان ها و نهادهای مسئول در این رابطه عنوان کرد: نوع نما و معماری ساختمان را نمیتوان برای مالک تعیین کرد اما می توان با توجه به مناطق مختلف نوع مصالح و مواد تعریف شود یا نمای هم ساختار با سازه های جانبی باشد از طرفی میتوان فرهنگ نمای بومی و ایرانی را ترویج داد اما مکلف کردن مالکان امکان پذیر نیست.
آشنا با عنوان اینکه در ساخت و سازها از توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی فاصله گرفته شده است، عنوان کرد: اگر مالکی از ضوابط فنی و مهندسی عدول کرده باشد، امکان جلوگیری از ساخت و ساز آنها وجود دارد اما اگر بیان گردد در نمای ساختمان باید از نمای چوبی یا فلزی باشد، امکان جلوگیری نیست.
عضو شورای شهر یاسوج با اشاره به اینکه در شرایط حاضر نماهای مختلف غیر بومی باب شده است، و با کمال تاسف از نماهای اسلامی فاصله گرفته ایم، گفت: نماها و سازه های اسلامی از نظر مقاومت، منظر و سیما زیباتر است، به عنوان مثال طراحی و معماری ایرانی و اسلامی در شهر اصفهان با قدمت دیرینه نمونه واضح از معماری ایرانی اسلامی است که در برابر تغییرات جوی مانند باد و باران مستحکم، مقام و با طراحی دقیق هستند.
آشنا با اشاره به اینکه آسیب شناسی گسترده در مورد سبک نماهای غربی در نظام مهندسی و شورای شهر شکل نگرفته، است، ادامه داد: در مورد استفاده از نماهای ایرانی اسلامی باید فرهنگسازی گسترده صورت گیرد زیرا سبک معماری اسلامی مقاوم تر، با استحکام تر و از جنبه زینتی زیباتر هستند، در این راستا آسیبب شناسی در مورد معماری غربی و فرهنگ سازی در مورد معماری ایرانی اسلامی در شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی، مسجد محمود آباد در شهر یاسوج را نمونه الگو گرفته از سبک معماری ایران اسلامی دانست و افزود: معماری های اسلامی بگونه ای طراحی شده که به سیستم سرمایشی و گرمایشی چندانی نیاز نیست نمونه این موضوع در بادگیرها در یزد است.
آشنا با اشاره به اینکه در مورد فرهنگ سازی و استفاده از نماهای اسلامی و ایرانی توسط نظام مهندسی و شورای شهر تلاش چندانی و کار خاصی صورت نگرفته است، تصریح کرد: در زمینه استفاده از نماهای بومی، طراحان متناسب با ذائقه مردم که کار مهندسی و نظام مهندسی ساختمان را بر عهده داشتند و هم‌چنین شهرداری طبق ضوابط تعریف شده فعالیت می کنند و در صورتیکه از ضوابط عدول گردد، نظام مهندسی و شهرداری می توانند ورود کنند.
عضو شورای شهر یاسوج، با استقبال از پیشنهاد گچساران نیوز در مورد برگزاری جلساتی با حضور شهرداری، شورای شهر و هم‌چنین نظام مهندسی برای فرهنگسازی در مورد استفاده از معماری ایرانی و اسلامی اشاره داشت و افزود: نماهایی امروزی در طبقه دوم و در بخش ایوان کار میشود که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی است اما بطور کلی استفاده از معماری ایرانی و اسلامی توسط نظام مهندسی و شهرداری و سایر دستگاههای تابعه و مدیریت شهری این موضوع دیده نشده است.
منبع: گچساران نیوز

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ بهمن ۹۹
68 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0