با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان

با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان

با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان ، در این طرح به آموزش مراکز خدمات کشاورزی خصوصی پرداخته شده است

کد خبر: 991207001 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۷ اسفند ۹۹ - ۷:۰۲ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان ، در این طرح به آموزش مراکز خدمات کشاورزی خصوصی پرداخته شده است

با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان

با اهمیت بودن انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان
بازرگان بیان کرد:
شکل گیری طرح جدیدی از سوی نظام مهندسی کشاورزی
معاون وزیر کشاورزی از شکل گیری طرح جدیدی از سوی نظام مهندسی کشاورزی خبر داد و افزود: در این طرح به آموزش مراکز خدمات کشاورزی خصوصی پرداخته شده است. جوانانی هستند که صاحب زمین و سرمایه گذار مستقیم نیستند، اما دانش را میفروشند و با کشاورز روشی را شریک میشوند که به اتکاء به آن روش تولید چند برابر خواهد شد.
بازرگان معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: در یک نظام کشاورزی پویا، انتقال اطلاعات و دانش سودمند به بخش کشاورزی و کشاورزان بسیار حائز اهمیت است.
بازرگان ادامه داد: در واقع ترویج به مجموعه فرآیندها و روش هایی اطلاق میشود که هدف آن انتقال اطلاعات سودمند به کشاورزان خارج از نظامهای رسمی است و این امر در دنیا تحت عنوان نظام نوآوری و دانش در بحث‌های نوین شناخته میشود و فرآیند پیچیده ای است که کشاوزان، محققین، بهره برداران در صنوف مختلف در کشاورزی، سیاست گذاران و کارشناسان و تمامی برنامه ریزان را در برمی گیرد.
وی با تاکید بر اینکه انتقال دانش و نوآوری در شرایط کنونی دارای اهمیت بسیاری است، تصریح کرد: در شرایطی که در منابع پایه کشاورزی که همانا ستونهای کشاورزی به شمار می آیند، محدودیت داشته باشیم، اهمیت ستونهای دیگر برای تحمل بار و ارتقاء کشاورزی کشور بیشتر میشود. کشور در شرایطی است که دارای تنوع اقلیمی است لیکن از سوی دیگر به علت شرایط جغرافیایی و موقعیت در کره زمین با تنش های متعددی روبرو هستیم و در منطقه گرم و خشک قرار گرفته ایم. بنابراین؛ به طبع آن دچار کم آبی هستیم به همین ترتیب با توجه به موقعیت زمانی از نظر فرآیندهای خاکسازی با کندی روبرو هستیم که مجموعه این عوامل شرایط کشاوری را در کشور پیچیده می کند و می بایست به نحوی عمل کرد که دانش با قدرت و قوت در بخش کشاورزی نفوذ کند و بتواند اگر شرایط شکننده ای با اقلیم و منابع اتفاق می افتد، با نفوذ دانش بیشتر و موثر آنها را جبران کنیم.
معاون وزیر کشاورزی با عنوان اینکه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نوآوری و پویایی بخش کشاورزی بسیار موثر است، گفت: مشابه این ساختار در دنیا و در کشورهای مختلف همچون برزیل و یا هند وجود دارد. بیش از دو هزار عضو هیئت علمی متخصص در حوزه های مختلف کشاورزی، بیست موسسه تحقیقاتی و تخصصی در حوزه منابعی مانند آب و خاک و جنگلها و مراتع و آبخیزداری در حوزه محصولات کشاورزی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، زراعت، شیات و دام و حوزه های مختلف و هم‌چنین سی و‌ چهار مرکز تحقیقات و آموزش استانی در استانهای مختلف کشور و یک معاونت و یک موسسه بطور اختصاصی در حوزه آموزش و ترویج فعالیت می کنند.
وی افزود: کنار هم قرار گرفتن تحقیقات، آموزش و ترویج این موضوع را به ذهن متبادر میسازد که یک واحدی وجود دارد که نوآوری را خلق می کند و انتقال می بخشد و انصافا هم همین است اما هم‌چنان با آنچه که باید باشیم و آنچه که نیاز کشور است، فاصله داریم.
بازرگان گفت: اتفاقات خوبی که در کشور در این حوزه افتاده است مرهون نوآوریهای اندیشمندان و محققین و انتقال نوآوریها است.
وی هم‌چنین افزود: به موازات این سازمان نزدیک به چهار هزار عضو هیئت علمی، توانمند و صاحب نظر نیز در دانشگاههای کشور وجود دارند. البته باید اعتراف کرد که در انتقال دانش به مزارع فاصله معنی داری با نقطه مطلوب داریم.
معاون وزیر کشاورزی با عنوان اینکه در تولید روغن نزدیک به هشتاد درصد وابستگی داریم، عنوان کرد: ضعف در این حوزه بیشتر به دلیل عدم سیاست گذاری و هماهنگیهای مناسب بین ارکان مختلف است.
وی گفت: در رابطه با بحث آموزش اتفاقات خوبی رقم خورده است و هماهنگی خوبی با وزارت آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری داریم و در بحث توسعه هنرستانها با وزارت آموزش و پرورش فعالیت خوبی شروع کرده ایم. تا سال گذشته هشت هنرستان کشاورزی وابسته به وزارت جهاد و کشاورزی از صد و دو هنرستان وزارت آموزش و پرورش داشتیم لیکن سال گذشته با توجه به رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی در بحث آموزش و ترویج شانزده هنرستان جدید افتتاح شد که نخستین هنرستان کشاورزی دخترانه در استان فارس شروع به کار کرد.
بازرگان با تاکید بر توسعه هنرستان ها گفت: مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی با مزیتهای صادراتی و مصرف داخلی ایجاد گردد و اگر از حلقه آخر به طول زنجیره تعمیم پیدا میکند مشوقی برای ابتدای حلقه و جوانان خواهد بود.
وی هم‌چنین افزود: با وجود اینکه با نقطه آرمانی فاصله داریم لیکن نباید زحمات و تلاشهای انجام شده و اتفاقات خوبی که در کشور افتاده است، زیر سوال برد. نزدیک به هشتاد و پنج درصد کالری مورد نیاز جامعه ایران در داخل تولید میشود و این نشان از وضعیت متوسط روبه بالا است. در بعضی محصولات استراتژیک مانند گندم چند سال است که بطور پیوسته خودکفا هستیم در شکر در آستانه خود کفایی هستیم و با قیمت جدیدی که برای چغندرقند تعریف شده، به این امر امیدوار هستیم هم‌چنین در برنج وضعیت خوبی داریم.
بازرگان از شکل گیری طرح جدیدی از سوی نظام مهندسی کشاورزی خبر داد و افزود: در این طرح به آموزش مراکز خدمات کشاورزی خصوصی پرداخته شده و جوانانی هستند که صاحب زمین و سرمایه گذار مستقیم نیستند، اما دانش را میفروشند و با کشاورز روشی را شریک می شوند که به اتکاء به آن روش تولید چند برابر خواهد شد.
معاون وزیر کشاورزی ادامه داد: ترویج و آموزش در کشاورزی امری جمعی است و عوامل اجتماعی و اقتصادی پیچیده ای در مسیر کشاورزی وجود دارد و هنوز نیازمند تعمیق و تدقیق برنامه ها و رویکردها در این حوزه هستیم.
در ادامه، علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: اگر اساس همه امور را آموزش تلقی کنیم، باید گفت که خبرگان کشاوزی نیز بر همین اساس بوجود آمده است.
خان محمدی ادامه داد: ما یک درصد کشاورزان را تشکیل میدهیم اما بیست و هفت درصد تولید ناخالص ملی برعهده این یک درصد است. اگر این یک درصد را به ۲ درصد برسانیم، مطمئن باشید که در تمامی زمینه ها به آن نحوی که تحقیقات و آموزش بدنبال آن هستند، طی خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاظر جامعه ما و نگاه حاکمیتی به بخشهای تولید باید به شکلی باشد که آموزش از طریق کشاورزان و موسسه تحقیقات انتقال یابد و همراه دانش باید آموزش نیز صورت بگیرد. ارتقاء بهره وری که از سوی خبرگان کشاورزی صورت میگیرد، باعث شده تا تولید ۳برابر شود که این امر از طریق گرفتن آموزش از محققین و مروجین است.
خان محمدی اضافه کرد: جامعه کشاورزی ما خرده پا است و سطح سواد اکثیریت آنها تا به امروز به میزانی نیست که از دانش نوین استفاده کنند. بنابراین؛ اگر بالاترین مکانیزاسیون را داشته باشیم اما در کنار آن آموزشی نداشته باشیم، بهره وری لازم صورت نخواهد گرفت.
منبع: جهانی خبر

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۷ اسفند ۹۹
163 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0