اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت وسازها ریاست کمیسیون کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطرح کرد:

لزوم توجه به اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت وسازها

ریاست کمیسیون کنترل نظارت سازمان با اشاره به مورد غفلت ماندن بخش بررسی نقشه در فرایند کنترل نظارت،بر لزوم توجه به اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت و سازها تاکید کرد.

کد خبر: 960704016 تاریخ انتشار: سه شنبه ۴ مهر ۹۶ - ۷:۴۹ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندارن ریاست کمیسیون کنترل نظارت سازمان با اشاره به مورد غفلت ماندن بخش بررسی نقشه در فرایند کنترل نظارت،بر لزوم توجه به اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت و سازها تاکید کرد.اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت وسازها

اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت وسازها

اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت وسازها

لزوم توجه به اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های  ساختمانی در ساخت وسازها

در نشست معارفه اعضای کنترل نواحی استان که روز ۲ شنبه سوم مهرماه برگزار گردید محمد فیروزیان عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و ریاست کمیسیون کنترل نظارت سازمان با اشاره به این که کنترل و نظارت از وظایف اصلی سازمان است بیان کرد: حسب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،بخش بزرگی از وظایف سازمان در کنترل ساختمان تعریف شده و زمانی میتوان در ارائه خدمات مهندسی به نقطه مطلوب رسید که کنترل و بازخورد در فرایند ساخت نهادینه گردد.
فیروزیان با اعلام این که تا به حال در بخش کنترل و نظارت به اندازه خدمات مهندسی نتوانسته ایم ورود و حضور داشته باشد گفت: در طی سالهای اخیر زیر ساخت و ساختار کنترل نظارت شکل گرفته اما ماموریتی که برای این بخش در نظر گرفته شده بود آن چنان که انتظار میرفت عملیاتی نگردید.
وی با اشاره به بخشهای مختلف موجود در کنترل نظارت ادامه داد: در این بخش دو جبهه بررسی نقشه و کنترل مضاعف مطرح است که بررسی نقشه در این حوزه مورد غفلت مانده و بیش ترین نگاه در کنترل مضاعف متمرکز بوده است و این در حالیست که بخش زیادی از هزینه های سازمان در بررسی نقشه صرف می گردد .
وی اظهار داشت: همکاران کنترل نظارت نواحی، کنترل نظارت دفاتر ، کمیته کنترل و نظارت ، مسئولان کنترل و نظارت در دفاتر و ستاد سازمان ، باید فرایند بررسی نقشه و عملیات اجرایی نقشه را به نحو مطلوب بررسی کنند . نقشه هایی که مورد بررسی قرار میگیرند غالبا اجرایی نیستند و رفع این معضل نیازمند نگاه وِیژه به این بخش دارد.

اهمیت و تاثیر بررسی نقشه های ساختمانی در ساخت وسازها


رئیس کمیسیون کنترل نظارت سازمان خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی استان بمنظور کنترل همه ی پروژه ها در شهرها ، از پتانسیل همه اعضایی که سالها در این بخش تجربه کسب کردند استفاده گردید و از نظرات و راه کارهای همکاران در بخشهای مختلف نظارتی استقبال میکنیم.

در ادامه این آئین، سودابه مهری عضو هیأت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به نقش گروههای کنترل نواحی در نظارت ساخت و سازها افزود: طبق شرح وظایف تعریف شده در نظام نامه کنترل نظارت مسئولیت مهمی به اعضای این گروهها واگذار گردیده و امیدوار هستیم بازدیدهای کنترل نظارت منجر به راه کارهایی در بخشهای مختلف بررسی نقشه ها ، گروههای تخصصی ، طراحی ، اجرا و نظارت گردد.
در ادامه هر یک از حاضرین به بیان نقطه نظرات و دغدغه ها و پیشنهادات خود پرداختند.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی گلستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۴ مهر ۹۶
530 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0