حذف سازندگان غیرحرفه‌ ای ساختمان نیازمند بازنگری در قوانین است مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برگزار گردید

مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان راس ساعت شانزده روز شنبه بیستم خرداد نودو شش درمحل سالن اجتماعات سازمان وبا حضور اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برگزار گردید.

کد خبر: 960320018 تاریخ انتشار: شنبه ۲۰ خرداد ۹۶ - ۱۰:۱۹ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان راس ساعت شانزده روز شنبه بیستم خرداد نودو شش درمحل سالن اجتماعات سازمان وبا حضور اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برگزار گردید.مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دراین آئین مهندس مجتبی زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان این که طبق ماده پنجاه و یک آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ، مجمع عمومی درکنارهیات مدیره وبازرسین وهم چنین شورای انتظامی استان جز ارکان سازمان نظام مهندسی بشمارمیرود بیان کرد : به استناد ماده پنجاه و سه همین آیین نامه جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق‌العاده بتعداد دفعاتی كه در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین میشود، بدعوت هیأت‌مدیره تشكیل میشود، و طبق این اساس ما امروزبرای برگزاری مجمع عمومی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گرد هم آمدیم .
مجتبی زاده گفت : بر اساس تبصره دو ماده پنجاه وسه ، هیأت‌مدیره از نماینده راه و شهرسازی جهت شركت در جلسه مجمع عمومی دعوت بعمل آورده است و هم چنین هیات مدیره بر اساس ماده پنجاه و چهار از بیست روز قبل از تشكیل جلسه از طریق ۲ نوبت آگهی در روزنامة كثیر‌الانتشار ،ارسال پیامک و اطلاع رسانی درکانال تلگرامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نسبت به اطلاع بخشیدن به عضوهای محترم جهت حضور درمجمع اقداماتی را دردستور کار خود قرارداد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان این که جلسات مجمع عمومی با ید مطابق ماده پنجاه و پنج با حصول اكثریت مطلق اعضا اعم از این كه شخصاً حضور یافته و یا بعضو دیگری وکالت (نمایندگی )داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت نصف بعلاوه یك آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و چون امروز این تعداد درمجمع حضورندارند بنابراین نشست رسمیت نیافته ونوبت دوم آن با حضور هرتعداد شرکت کننده روز ۲ شنبه بیست و دوم خرداد نودو شش درمحل سالن بقیه اله اعظم نیروی انتظامی و راس ساعت شانزده برگزارخواهد شد.
وی افزود : اعضای محترم دقت نمایند که مطابق تبصره یک ماده پنجاه و دو ، اعضایی كه حق رای خود را تفویض میكنند، باید كارت عضویت خود را هم ضمیمه برگه وکالت ( نمایندگی) نمایند و نمیتوانند جداگانه در رای‌گیری شركت كنند.
وی درادامه با اشاره به اینکه انتخاب بازرسین در دستورکارجلسه روز ۲ شنبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم قرار دارد تصریح کرد: بر اساس ماده هشتاد و یک هر «نظام مهندسی استان» كه تا هزار عضو داشته باشد یك بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از هزار و یک عضو تا پنج هزار عضو دو بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از پنج هزار و یک عضو و بیش تر سه بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل خواهد داشت وچون استان زنجان دارای بیش از پنج هزار و یک عضو است باید سه بازرس ویک نفرعلی البدل توسط اعضا انتخاب شوند.


مهندس مجتبی زاده عنوان کرد: بهمین منظور هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسین اصلی و علی‌البدل دارای شرایط را از میان اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب و بمجمع عمومی پیشنهاد مینماید و حایزین اكثریت آرا به ترتیب نفرات اول تا سوم بعنوان بازرسین اصلی و نفر چهارم بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب میشوند.
وی اسامی کاندیدهای بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان را بشرح زیراعلام نمود:جناب آقای مهندس فردین رومی ، جناب آقای مهندس پیمان قصابی ،جناب آقای مهندس اصغرایرانی تبار، جناب آقای مهندس محمد حسن همایونی ،جناب آقای مهندس مجید احمدی ،جناب آقای مهندس امیرحسن غلامی ، جناب آقای مهندس جواد عزت شوکتی و جناب آقای مهندس امیرحسین بهشتی

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی اسفند نظارت ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ خرداد ۹۶
464 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0