انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ، برگزار گردید. کارگران باید به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش آشنا شوند

کد خبر: 011014002 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ دی ۰۱ - ۵:۱۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ، برگزار گردید. کارگران باید به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش آشنا شوند

انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار گردید
به استناد تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار، بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران، کارگران مشمول قانون کار هر کارگاه مي توانند نسبت به انتخاب نماينده کارگران از بين خود اقدام کنند.
روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۴۰۱، انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با حضور نماینده اداره کار در محل ساختمان مرکزی سازمان برگزار گردید.
در این انتخابات که قبل از این با اعلام فراخوان ثبت نام از داوطلبان و ثبت نام ۴ تن از پرسنل سازمان محمد آقاعلیخانی، محمد حسین بخشی، آزاد حق نژاد و احمد شعبانی مقدمات آن به انجام رسید و از ساعت ۹ الی ۱۱ روز یک شنبه یازدهم دی ماه در محل واحد اداری سازمان برگزار گردید، با رای پرسنل شرکت کننده در انتخابات و بعد از رای شماری در حضور داوطلبان نمایندگی، نماینده اداره کار، سیروسی معاون مالی، سرمایه انسانی و پشتیبانی سازمان و حجت الاسلام لنگوری مسوول واحد فرهنگی سازمان، محمد حسین بخشی با ۱۰۶ رای بعنوان نماینده اصلی پرسنل سازمان و آزاد حق نژاد با ۸۴ رای بعنوان نماینده علی البدل پرسنل انتخاب شدند.
لازم به ذکر است طبق ماده ۱۹ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها، وظایف و مسوولیت هاي نمایندگان کارگران در چارچوب قانون و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف) آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش.
ب) همکاري با کمیته هاي فنی مجمع استانی به منظور تدوین برنامه هاي آموزشی در زمینه هاي مربوط.
ج) تلاش جهت حل و فصل مشکلات کارگران کارگاه و برقراري تعامل دو جانبه فی مابین کارفرما و کارگران
د) پی‌گیري، همکاري و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط
هـ) پی‌گیري و مراقبت در جهت حسن اجراي قانون و مقررات ذي ربط و استیفاي حقوق قانونی کارگران .
و) عضویت در مجمع نمایندگان کارگران استان و مراجع و مجامع استانی که حضور نماینده کارگران در ترکیب آن پیش بینی شده است.
ز) شرکت در جلسات کمیته انظباطی کارگاه ، کمیته طبقه بندي مشاغل، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نظایر آن.
هم چنین به موجب ماده ۱۵ این آیین نامه مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت ۳ سال است.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ دی ۰۱
203 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0