هم سو کردن ظرفیت نظام‌ مهندسی استانها

شورای مرکزی ظرفیت نظام‌ مهندسی استانها را هم سو کند

هم زمان با برگزاری بیستمین همایش هیئت عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، روسای سازمانهای نظام‌ مهندسی استان‌ ها با برشمردن عملکرد سازمانهای نظام‌ مهندسی استان‌ ها در 2 دهه گذشته به بیان نقاط ضعف وقوت عملکرد این سازمان طی 20 سال گذشته پرداختند ودرعین حال برخی پیشنهادات خود را برای اعتلای این سازمان نیز مطرح نمودند.

کد خبر: 960427001 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶ - ۷:۱۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،هم زمان با برگزاری بیستمین همایش هیئت عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، روسای سازمانهای نظام‌ مهندسی استان‌ ها با برشمردن عملکرد سازمانهای نظام‌ مهندسی استان‌ ها در ۲ دهه گذشته به بیان نقاط ضعف وقوت عملکرد این سازمان طی ۲۰ سال گذشته پرداختند ودرعین حال برخی پیشنهادات خود را برای اعتلای این سازمان نیز مطرح نمودند.شورای مرکزی ظرفیت نظام‌ مهندسی استانها را هم سو کند

شورای مرکزی ظرفیت نظام‌ مهندسی استانها را هم سو کند

شورای مرکزی ظرفیت نظام‌ مهندسی استانها را هم سو کند

شورای مرکزی ظرفیت نظام‌ مهندسی استانها را هم سو کند

 

کوتاهی عمرمفید ساختمان‌ ها ضایع کردن حقوق بهره برداران است
دراین زمینه رئیس سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان کرمان با بیان این که شورای مرکزی سازمان نظام‌ مهندسی کشور باید ظرفیت نظام‌ مهندسی استان‌ ها را هم سوکند وازآن درجهت پیش برد اهداف جامعه مهندسی بهره بگیرد درعین حال گفت: بهره گیری از ظرفیت بالای سازمان نظام‌ مهندسی مورد غفلت مانده است.
مهندس مجید اسماعیلیان درجریان برگزاری بیستمین همایش نظام‌ مهندسی عنوان کرد: با توجه به طی شدن بیش از ۲ دهه از تصویب قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان خوشبختانه شاهد آن هستیم که این سازمان با جمعیتی بیش از چهارصد و پنجاه هزار عضو دارای ظرفیت و پتانسیل بالقوه است که می‌ تواند دربسیاری از بخش‌ ها ورود پیداکند.
اسماعیلیان با ابرازتاسف ازاین که این ظرفیت به نوعی مورد غفلت مانده و شناخته شده نیست تصریح کرد: دربسیاری ازبخش ها که وظیفه حاکمیت است جامعع مهندسی می‌ تواند ورود داشته باشد و دربخش های مختلفی ارائه خدمات کند.
وی درادامه اظهارات خود به مبحث پنج مقررات ملی ساختمان اشاره کرد وادامه داد: این مبحث درارتباط با کنترل کیفی مصالح ساختمانی است که اکنون ما شاهد آن هستیم که بخشهای مختلفی از امر کنترلهای کیفی مصالح بعهده سازمان استاندارد و نیز وزارت صنعت، معدن وتجارت نهاده شده واین امردرحالیست که سازمان به نظام‌ مهندسی ساختمان ازاین ظرفیت برخورداراست که بطورتخصصی درزمینه کنترل کیفی مصالح ورود پیدا کند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان کرمان دربخشهای دیگری ازاظهارات خود به نقش وجایگاه شورای مرکزی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان کشور در جهت اعتلای سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان اشاره کرد وافزود: ما دارای سی و یک استان نظام ‌مهندسی هستیم که از ظرفیت بالایی برخوردارهستند ولیکن عملکردی که داشته‌ اند به اقتضای ظرفیت‌ ها ووضعیت موجود استانشان بصورت منطقه ای و جزیره ای بوده است و با این شرایط لازم است که شورای مرکزی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان ظرفیت‌ ها را هم سوکند وازآن درجهت پیش برد اهداف جامعه مهندسی بهره بگیرد.
اسماعیلیان بر لزوم حفظ حقوق بهره برداران در دوران استفاده از ساختمان هم تاکید کرد و گفت: ما متاسفانه شاهد آن هستیم که بعد ازگذشت سی الی چهل سال از متوسط عمرساختمان ها، کارشناسین دادگستری ازاین ساختمان‌ ها با نام ساختمان‌ های کلنگی یاد میکنند حال این که درکشورهای پیشرفته این موضوع منتفی شده است و برای تولید ساختمان‌ های با طول عمربیش از ۱ قرن برنامه ریزی شده است.
وی، کاهش عمرمفید ساختمان‌ ها را موجب ضایع شدن حقوق بهره برداران ساختمان دانست و عنوان کرد: طبق این اساس لازم است که بمنظور حفظ حقوق مصرف کنندگان، قدمهای اساسی برای ارتقا کیفیت وعمرمفید ساختمان ‌ها برداریم.
لزوم ورود نظام ‌مهندسی بمعرفی تکنولوژی ‌های نوین ساختمان
درهمین حال ریاست سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان استان اصفهان با یادآوری این که بخشی از قانون نظام‌ مهندسی ساختان رها شده است درعین حال خواستار ورود سازمان‌ های نظام ‌مهندسی درنمایشگاههای تخصصی صنعت ساختمان بمنظورمعرفی نوین ترین تکنولوژیهای این صنعت به سازندگان حوزه مسکن شد.
علی عموشاهی دربیستمین همایش هیئت عمومی نظام ‌مهندسی ساختمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز بسیاری از بخش ‌های قانون نظام ‌مهندسی ساختمان رها شده است. اگر گردونه صنعت ساختمان را شامل پارامترهای مختلفی مانند تولید مصالح، مطالعات وطراحی، نظارت و اجراء، نگه داری، تخریب وبازیافت درنظربگیریم، میتوان گفت که ما دراین گردونه، فقط در بخش طراحی ونظارت وارد شده‌ایم.
وی با یادآوری این موضوع که با گذشت ۲ دهه از راه اندازی سازمانهای نظام ‌مهندسی ساختمان اگرچه اقدامات مختلفی صورت گرفته است گفت: این امردرحالیست که ما فقط در بحث طراحی ونظارت وارد شده‌ایم وسایربخشهای مرتبط رها شده‌اند وباید به آنها پرداخته گردد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان درهمین حال بر لزوم حفظ ساختمانها در دوران بهره برداری تاکید کرد و افزود: اگر چه ممکن است ساختمان با بهترین متریال و نیز با بهره گیری از فناوریهای جدید ساخته شود ولی رها شدن آن بعد از دوران بهره برداری سبب می‌ شود که شاهد هدررفت سرمایه‌های ملی شویم.
عموشاهی یا اشاره به این که اگرما خواهان جلوگیری از هدر روی سرمایه‌های ملی درامر ساختمانسازی هستیم لازم است که حتماً دربخش نگه داری از ساختمان در دوران بهره برداری اقدامات لازم را انجام دهیم هم چنین عنوان کرد: یکی از بحث‌ هایی که جزو وظایف سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان است و بصورت ناقص اجرایی میشود ارتقا سطح علمی مهندسین است وبا این رویکرد این سازمان می‌ بایست طبق تکالیف قانونی خود نسبت به آموزش واقعی وکیفی مهندسین اقدام کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، آموزش مهندسین، معرفی جدیدترین فناوری‌ های جدید ساختمان وجدی گرفت بحث پژوهش و تحقیقات را یادآورشد و تصریح کرد: بعنوان مثال استان اصفهان با توجه به این که یکی از قطب‌ های بزرگ علمی کشور است دارای پتانسیل بالایی درامر تحقیق و پژوهش است وباید ازظرفیت آن استفاده بهینه گردد.


وی، درهمین حال خواستار ورود سازمان‌ های نظام‌ مهندسی برای شناساندن نوین ترین تکنولوژی‌ های روز صنعت ساختمان به سازندگان مسکن شد و ادامه داد: برای تحقق این مهم ضروری است که سازمان نظام ‌مهندسی در نمایشگاههای صنعت ساختمان حضورپررنگ و اثرگذاری داشته باشد.
لزوم به‌ روزرسانی برخی از قوانین ساخت‌وساز
از دیگر سو ریاست سازمان نظام‌مهندسی استان چهارمحال بختیاری با اعلام این که دهه اول عمر سازمانهای نظام ‌مهندسی دوره تعامل مطلوب این سازمان‌ ها با شورای مرکزی نظام ‌مهندسی ساختمان کشور ونیز وزارت خانه راه و شهرسازی بود بیان کرد: این امر در حالیست که در دهه دوم این تعامل ضعیف گردید و طبق این اساس بمنظور تقویت جایگاه حرفه‌ ای سازمانهای نظام‌ مهندسی ساختمان، لازم است که علت ضعیف شدن این تعامل بررسی گردد و سپس با رفع نقاط ضعف ونیز تقویت نقاط قوت در جهت تقویت جایگاه حرفه‌ ای این ساختمان قدم برداریم.
سیامک مشرف در بیستمین همایش سازمان نظام‌ مهندسی ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این ۲ دهه‌ ای که از عمر سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان گذشته است بنظر میرسد که این سازمان موفق شده است تجارب ارزنده‌ای را در موارد مختلفی کسب کند و حالکه این سازمان وارد دهه سوم فعالیت حرفه‌ای خود میشود لازم است که نقاط ضعف و قوت ونیز عملکرد آن و راه کار ارتقای آن مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان این که با این دیدگاه لازم است که نقاط ضعف سازمان رفع و نیز نقاط قوت آن تقویت گردد درعین‌حال افزود: با این رویکرد نگرش سازمان های نظام‌ مهندسی‌ و مخصوصاً سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان چهار محال بختیاری بر این مبنا است که ضروری است به گذشته برگردیم و ابعاد عملکردی ونیز نقاط ضعف و قوت آن را موردبررسی دقیق کارشناسی قرار دهیم.
مشرف، در بخش دیگری از اظهارات خود با مثبت ارزیابی کردن قوانین نظام‌ مهندسی ونیز مجموعه قوانینی که از طریق وزارت راه و شهرسازی ابلاغ‌ گردیده است درعین‌حال افزود: البته برخی از قوانین نظام‌ مهندسی ساختمان نیاز به بازنگری دارند و برای این که شاهد پیشرفت روزافزون در صنعت ساختمان باشیم ضروری است که نسبت به به‌روزرسانی برخی از قوانین و مقررات صنعت ساختمان اقدام نماییم.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان چهارمحال بختیاری در ادامه اظهارات خود بتعامل سازمان ‌های نظام‌ مهندسی با ارکان مختلف ساخت‌ و ساز و ازجمله وزارت خانه راه و شهرسازی پرداخت و تصریح کرد: دهه اول عمر سازمان های نظام‌ مهندسی ساختمان، دوره‌ ای بود که در آن تعامل خیلی خوبی بین این سازمان‌ ها و شورای مرکزی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان ونیز وزارت خانه راه و شهرسازی برقرار گردید.
وی خاطر نشان کرد: ولی در دهه دوم این تعامل کم شد و باید بررسی‌ های لازم صورت بگیرد تا علت این مهم مشخص شود و مخصوصا هیات ریسه شورای مرکزی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان می‌بایست یک بررسی دقیق انجام دهد تا ببیند علت این چیست.
وی در ادامه اظهارات خود افزود: در مقاطع مختلف عموم مردم نگرش مثبتی نسبت بجایگاه فنی و تخصصی سازمان‌ های نظام ‌مهندسی ساختمان داشته‌اند و متقابلاً سازمان‌ های نظام ‌مهندسی نیز در ارائه خدمات بهنیه مهندسی تلاش کرده‌اند.
مشرف گفت: این امر در حالیست که باگذشت زمان با توجه به این که مسائل اقتصادی برای برخی از مهندسین اولویت پیدا کرد جایگاه فنی و تخصصی این سازمان نیز تنزل پیدا کرد که برای حل این مشکل لازم است که اخلاق ‌مداری در میان مهندسین ترویج و رعایت گردد و نگاه اقتصادی در اولویت آخر قرار بگیرد.
منبع : سازه نیوز

 

گروه هایبرق در تلگرام

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۷ تیر ۹۶
314 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0