هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت پس از برخورد با قربانخانی

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت

شنیده‌ ها حاکی از آنست که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حتی پس از لغو پروانه اشتغال بکار ریاست این سازمان ارجاع نظارت را انجام می ‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت ادامه ‌ی این روند را متوجه هیات مدیره دانست.

کد خبر: 970231002 تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱:۰۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،شنیده‌ ها حاکی از آنست که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حتی پس از لغو پروانه اشتغال بکار ریاست این سازمان ارجاع نظارت را انجام می ‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت ادامه ‌ی این روند را متوجه هیات مدیره دانست.

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس  قرار گرفت

روز گذشته احمد خرم ـ وزیر سابق راه و ترابری ـ بر مسند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تکیه زد. این اتفاق پس آن صورت گرفت که پروانه اشتغال بکار حسن قربانخانی ریاست نظام مهندسی تهران به دستور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تعلیق و قربانخانی از سمت خود برکنار شد. علت این موضوع عدم تمکین قربانخانی از بخش نامه‌ های موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک بود. براساس بخش نامه‌ های وزیر، نظام مهندسی استان تهران باید ارجاع نظارت را متوقف می ‌کرد که ظاهرا این کار انجام نشده است.
ولی شنیده‌ها حاکی از آنست که بعد از برکناری قربانخانی هنوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارجاع نظارت را انجام می‌ دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این مورد، بیان کرد: براساس موازین قانونی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ‌ها، نمایندگی سازمان و اداره سازمان را بعهده دارند. اداره سازمان صراحتا بعهده‌ی هیات مدیره است. هیات رییسه نیز وظیفه ‌ی اموراجرایی مصوبات هیات مدیره را دارد و رکن مستقلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی‌ شود. هم ‌چنین در مورد عدم اجرا یا اجرای بخش نامه‌ ها یا اصولا اداره سازمان، ریاست سازمان به تنهایی تصمیم‌ گیر یا اقدام‌ کننده نیست. طبیعتا اگر هیات مدیره، نشست ها را برگزار نکند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهد در قبال اقدامات خود مسوولیت دارد و باید پاسخ گو باشد.
از قانون تمکین نکنند برخورد می ‌کنیم
وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای قوانین مرتبط با سازمان نظام مهندسی با کسی مماشات ندارد. ابتدا تلاش بر اینست که از طریق ارشاد و هماهنگی در چارچوب فرآیند های مهندسی و مدیریتی این کار انجام شود و معدود روسایی که احیانا روش آن ها طور دیگری است به قانون تمکین کنند. ولی بدیهی است که در غیر اینصورت با قاطعیت با آن ها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به برکناری ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: دکتر آخوندی شخصا از اختیار قانونی که در آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ایشان تفویض شده استفاده کردند و ممکن است در صورت لزوم در دیگر استان ‌ها نیز شاهد این مساله باشیم. هم‌ اکنون استان خاصی مدنظر نیست اما اگر دکتر آخوندی ضرورتی تشخیص دهد در این مورد اقدام خواهد کرد.
پاسخ کمیسیون عمران در پانزده صفحه داده شد
شیبانی در واکنش به این موضوع که وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و ریاست سازمان نظام مهندسی، بخش نامه‌ های وزیر راه و شهرسازی را خارج از حدود اختیارات او دانسته ‌اند، اظهار داشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصلی در پانزده صفحه به نامه‌ ی کمیسیون عمران که کارگروهی در زیرمجموعه این کمیسیون آن را تهیه کرده بود داده که با ذکر جزئیات، قانونی بودن ابلاغیه‌ ها و تصمیمات وزیر راه و شهرسازی را یادآور شد.
فقط هیات وزیران قادر به ابطال دستورالعمل وزیر است
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: در مورد موضع وزارت کشور نیز آیین ‌نامه حل اختلاف بین دستگاه‌ های اجرایی مصوب سال هشتاد و چهار موضوع را کاملا مشخص کرده و این موضوع باید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل گردد و ساز و کارهای قانونی هر دو مساله هم وجود دارد. تا زمانیکه دستورالعمل‌ های وزیر راه و شهرسازی در مراجع ذیربط و ذی ‌صلاح قانونی ابطال نگردد قطعا لازم‌الاجرا است.

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت

شیبانی در پاسخ به این پرسش که آیا هیات وزیران، نظری مخالف وزیر راه و شهرسازی ندارد، بیان کرد: هنوز بخش نامه ‌های دکتر آخوندی در هیات وزیران مطرح نشده و آیین ‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد. طبیعتا اگر نفیا یا اثباتا نظری در مورد بخش نامه ‌ها باشد وزرا در جلسه هیات دولت مطرح می‌ کنند.
ریاست نظام مهندسی اختیار قانونی در قبال بخش نامه‌ های وزیر را ندارد
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد موضع‌ گیری ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان که به استان ‌های تابعه نامه زده دستورالعمل ‌های وزیر را اجرا نکنند، ادامه داد: در قانون و آیین‌ نامه اجرایی آن، صرفا اختیاراتی که به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شده مشخص است. در بند “ذ” ماده صد و پانزده آیین‌ نامه ابلاغ بخش نامه‌ ها و دستورالعمل ‌های وزارت راه و شهرسازی به سازمان ‌های استان پیش ‌بینی شده است. اولا در این ماده قید انحصار نشده و وزارت راه و شهرسازی می ‌تواند مستقیما هم به سازمان ‌های استان‌ ها ابلاغ کند؛ زیرا سازمان‌ های استان‌ ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بخش تابع شورای مرکزی محسوب نمی‌ شوند.
وی هم‌ چنین افزود: قانون ‌گذار اختیار تفویض یا تشخیص قانونی بودن یا نبودن، به صلاح بودن یا نبودن بخش نامه‌ های وزارت راه و شهرسازی را در این بند یا در هیچ جای دیگر قانون به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نداده و ایشان صرفا بعنوان یک وظیفه ‌ی مقرر در این ماده، مکلف است موارد را به نظام مهندسی استان ‌ها ابلاغ کند و جلوگیری از اجرای آن هم جزو اختیارات ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان احصاء نشده است.
از اواخر سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بخش نامه ‌های موسوم به ۵ درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک را خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر کرد. براساس این بخش نامه ‌ها سازمان‌ های نظام مهندسی دیگر حق برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان را ندارند، کارکنان دوازده دستگاه دولتی از اشتغال در نظام مهندسی ساختمان منع شدند و از این پس مالکان حق دارند مهندس ناظر خود را انتخاب کنند. این ابلاغیه ‌ها مخالفت سازمان نظام مهندسی را به دنبال داشته و فرج‌الله رجبی ریاست این سازمان به استان‌ های تابعه نامه نوشته که دستورات وزیر را اجرا نکنند. بدنبال آن وزارتخانه پروانه اشتغال بکار حسن قربانخانی ـ ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ را تعلیق و او از این سمت برکنار شد. روز بیست و نهم اردی بهشت احمد خرم بجای قربانخانی نشست. قرارست به پیشنهاد رجبی، جلسه ای برای گفتگو در مورد موارد اختلافی بین مسوولان وزارتخانه و سازمان برگزار گردد.

منبع : ایسنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(نظارت)

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ اردیبهشت ۹۷
304 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0