تخفیف چند میلیاردی نظام مهندسی به سیل زده های نقده تلنگري بصندلي هيئت رئيسه سازمان

جناب آقاي صندلي! (تلنگري بصندلي هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي مهاباد)

در راستاي سامان دهي حرفه هاي مرتبط با فعاليتهاي ساخت و ساز و معماري و ساختمان ،سازمان نظام مهندسي در سال هفتاد و یک از ادغام 2 سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان و تاسيسات تشكيل گردید

کد خبر: 960429003 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۹ تیر ۹۶ - ۶:۴۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، در راستاي سامان دهي حرفه هاي مرتبط با فعاليتهاي ساخت و ساز و معماري و ساختمان ،سازمان نظام مهندسي در سال هفتاد و یک از ادغام ۲ سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان و تاسيسات تشكيل گردیدتلنگري بصندلي هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي مهاباد

 

تلنگري بصندلي هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي مهاباد

سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی

تلنگري بصندلي هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي مهاباد

 

هدف اصلي تاسيس اين سازمان با ضابطه كردن قواعد و قوانين ساخت و ساز و سامان دهي وضعيت مهندسان ذينفع در نظام ساخت و ساز كشور بود،علاوه بر اين موارد نظارت بر حسن انجام كار مهندسان و رشد و اعتلاي دانش مهندسي از سایر وظايف مهم اين سازمان بشمار مي آمد كه اکنون به طریق هيئت مديره اي اداره ميشود،در اهميت موضوع نظام مهندسي همين بس كه بدانيم سی درصد توليد ناخالص داخلي در اين حوزه در حال گردش است و در مظلوميت قشر مهندس نيز همين بس كه یک دهم درصد اين ميزان از گردش سرمايه به آنها تعلق ميگيرد.
ساختار سازمان نظام مهندسي ساختمان تشكيل گردیده است از مجمع عمومي و هيئت مديره و شوراي انتظامي و بازرسین كه طبق آيين نامه هاي مصوب از ميان افراد دارای شرايط عضوء گيري و انتخاب ميشوند.
جهت تشکیل سازمان در استان وجود حداقل پنجاه نفر داوطلب عضویت از میان مهندسین آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی همچون معماری ، عمران ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک باشند ، الزامی است .
كوچك ترين واحد ساختاري سازمان نظام مهندسي دفاتر شهرستاني هستند كه آن ها هم بصورت تركيبي از تخصصهاي مهندسي مرتبط و به طریق هيئت رئيسه انتخابي اداره مي شوند.
آن چه مشخص است يك سازمان را بايد از نيروي انساني آن شناخت،تركيب مهندسان مختلف مرتبط با حرفه ساخت و ساز در رشته هاي پرطرف دار دانشگاهي و در مقاطع بالاي تحصيلي بنوعي تجميع نخبگان در يك سازمان است،اين تجميع نخبگان سبب ايجاد انتظارات سطح بالا در مخاطبان و مشتريان سازماني مي شود.
انتظاراتي كه با اختيارات دفاتر سازمان هم خواني ندارد.
دفتر نظام مهندسي ساختمان مهاباد آذبایجان غربی در سال هاي اخير با چند چالش جدي و مهم مواجه گردیده است كه اين چالش ها و تبعات بعدي آن در فرايند سلب اختيارات آن ها نقش عمده بازي كرده اند.
شكايت عده ای از مهندسان از عملكرد هيئت ريسه در تقسيم ناعادلانه نقشه و توزيع نا متوازن پروژه ها و ايجاد رانت ،سبب حضور بازرسین داخلي و خارجي و بررسي پرونده هاي متعدد اين دفتر در دوره پیش هيئت رئيسه نظام مهندسي مهاباد شد،اين بررسيها نهايتا منجر به انحلال هيئت رئيسه و تعيين سرپرست موقت از سوی نظام مهندسي استان براي دفتر نمايندگي مهاباد گردید كه يك نمونه كوچك از اين عوامل محدود كننده است.
استعفاء اعضاء هيئت رئيسه به دلیل عدم اختيارات كافي دفاتر را هم ميتوان به اين چالش اضافه نمود.
ناتواني در معرفي و حمايت از مهندسان دارای شرايط و متخصص به كورس رقابت شوراها برای نفوذ در بدنه تصميمسازي كلانشهري در ۵ دوره پی در پی اين انتخاباتها هم با هيچ كدام از معيارهاي حمايت صنفي و شغلي قابل سنجش نيست.
در اين نوشتار صرف نظر از تخلفات احتمالي به علت سيستمي نبودن كه مراجع رسيدگي به آن ها هم در قانون مشخص است ،از زاويه رفتار سازماني غير حرفه اي اعضاء در برخورد با چالشها و تنزل جايگاه واقعي مهندسي به علت اين دست كنشها و نهايتاً سلب مسئوليت از دفاتر شهرستاني به اين بهانه ها تاكيد ميشود.
با مقايسه سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي اگرچه به نظر ميرسد از يك ديدگاه همان طور كه گفته شد از منظر مديريت منابع انساني هر ۲ سازمان در نخبه گزيني دانشگاهي اشتراك قریب دارند ولی نحوه پشتيباني و تعامل اعضاء اين ۲ سازمان كاملاً متضاد يك ديگر است.
متاسفانه فرهنگ سازماني نظام مهندسي مبتني بر رقابت نا سالم و مشتري ربايي و اثبات خود در انكار ديگري پايه ريزي گردیده است،در يك تحقيق ميداني كوچك براحتي ميتوان دريافت كه عدم انسجام مهندسان ريشه در اين فرهنگ سازماني غلط دارد،اگرچه در بدنه نيروي انساني اين سازمان مثال هاي نقيض هم وجود دارد ولی آن چه عنوان گردید يك اكثريت انكارناپذير است.
رد نظرات اعضاء از سوی هم كاران و عدم پشتيباني در پرونده هاي قضايي اگر در سازمان نظام پزشكي خیلی كمرنگ است بايد اقرار كرد اين پديده در سازمان نظام مهندسي به شدت جريان دارد.
اگرچه بيش تر گلايه هاي مهندسان از دخالت افراد غير متخصص در ساخت و ساز حكايت ميكند ولی خود اين دخالتها هم سبب مشكلات بعدي مهندسان مانند نظارتهاي كلي ،صوري و ضعيف خواهد شد كه در كوتاه مدت و دراز مدت سبب وارد آمدن آسيبهاي كلي به شهر خواهد شد،امضاء فروشي و تبعات آن مطلبي تازه نيست و بيش تر از آن كه به هيئت رئيسه دفاتر بستگي داشته باشد حاصل فرهنگ سازماني غلط در آسانخوري و تحصيل بدون زحمت سرمايه افراد است.


رعايت نكردن ضوابط و قواعد ايمني ،بهداشت،آتش نشاني و دیگر مواردي مهمي كه معمولاً در ساختمانها به علل هزينه بر بودن و يا عدم پيش بيني اجراء نميشوند هم غالباً نتيجه عكس العمل دخالت افراد فاقد تخصص و يا امضاء فروشي مهندسان و يا تركيبي از هر ۲ مورد است.
در حالي اين مشكلات كه سرچشمه گرفته از خود جامعه نظام مهندسي هستند سبب اعمال محدوديتها بر دفاتر شهرستاني ميشوند كه چاره و راه كار برون رفت از اين بحرانها بدست تواناي خود مهندسان است.
خود ارزشگذاري حرفه اي مهندسي ،ايجاد روحيه تعامل و برگزاري متعدد نشست های هم انديشي ،اعتبار دهي واقعي به امضاء نفروشي و مهم تر از همه رعايت دقيق ضوابط و قوانين و دستورالعملهاي ملي ساختمان و كوتاه نيامدن از وظيفه نظارت راه كار واقعي برون رفت از اين “بي اختياري” است. در اين بحبوبه نامتعارف بايد اضافه نمود كه وظيفه رئیسان دفاتر نمايندگي نظام مهندسي هم سنگين است.
ارجاع ساده ترين كارها و پيش پا افتاده ترين تصميم گيريها به استان اگر سبب تنزل بيش تر جايگاه نظام مهندسي نشود،دردي را هم دوا نخواهد كرد.
بسياري از صاحبنظران “علم مديريت” تعريف “مديريت” را معادل “تصميمگيري” دانسته اند،هئيت ريسه بايد با شهامت و توان مند در تصميمگيري باشد و در غير اين صورت بايد قيد پيش وند كلمه مدير را از اسمش بزنند،تصميم بگيرد و براي تصميمش علت و برهان و قانون و عرف داشته باشد و در گير و دار اين سلب اختيارات اين كم ترين انتظار از آن هاست.
علاوه بر مشكلات ساختاري و ايرادات رفتار سازماني، چالش هاي مهمي وجود دارند كه امروزه نظام مهندسي به عنوان متولي ساخت و ساز و شهر سازي با آنها روبرو است،
ركود اقتصادي سنگين حاکم بر بازار،متناسب نبودن حرفه پر مسئولیت و خطیر مهندسان و تعرفه ها و حق و حقوق آن ها،تعريف نشدن شغل مهندسي در قانون كار،سهم کم و غير قابل قبول مهندسان در اداره نهادهاي تخصصي هم چون شوراها،چالش بيمه مهندسان ناظر،عدم تناسب پذيرش دانشجو در رشته هاي مهندسي و بازار كار و درنتيجه مشكل بيكاري روز افزون مهندسان ،مشكلات شركتداري، همه و همه چالشهايي هستند كه به صورت جدي بايد بررسی ، بازنگري و اصلاح گردند.
منبع : پایگاه خبری تحلیلی هاژه

 

کانال تلگرام نظام مهندسی خوزستان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۹ تیر ۹۶
680 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0