یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد ، مستند به دعوتنامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در دفتر ریاست سازمان تشکیل شد

کد خبر: 030420014 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۰ تیر ۰۳ - ۴:۵۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد ، مستند به دعوتنامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در دفتر ریاست سازمان تشکیل شد

یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

مصوبات یکصدونوزدهمین جلسه هیت مدیره سازمان ۱۴۰۳
احتراما، یکصد و نوزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان استان مستند به دعوتنامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در دفتر ریاست سازمان تشکیل و بعد از تلاوت آیاتی
چند از کلام وحی و خیر مقدم خدمت اعضای حاضر موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱-در مورد تقاضای رضا خواجه احمدی پیرامون استعفای ایشان به طور موقت تا پایان فرآیند انتخابات به علت حضور در انتخابات به عنوان کاندید هیئت مدیره دوره دهم بعد از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیئت مدیره مقرر شد با درخواست ایشان به صورت موقت موافقت شود و در صورت عدم توفیق به عنوان عضو هیئت مدیره “مجدداً با توجه به توان و تجربه شایسته ایشان و سوابق مفید کاری و نیاز سازمان به خدمات ایشان “مجددا ادامه همکاری در قالب شرایط کاری موجود موافقت می شود.
۲- بررسی درخواست مهندسین گچساران در مورد مشکلات طراحی پروژه ها و مشکلات مطرح شده با حضور خدادادی و تعدادی از مهندسین آن شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و موارد ذیل مصوب شد، الف رعایت ظرفیت، صلاحیت در تعداد کار و متراژ طراحی و نظارت مطابق مباحث مقررات ملی و آخرین بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اعمال گردد در صورت تکمیل ظرفیت مهندسین در شهرستانی یا تعدادی از شهرستان‌ها با اعلام رئیس دفتر نمایندگی شهرستان و صحت سنجی و بررسی توسط حوزه امور مهندسین جهت افزایش در تعداد کار و ظرفیت با رعایت مقررات هیئت مدیره تصمیم گیری و ابلاغ خواهد کرد ب- مستند به بند ۳-۴ و ۴-۶ و ۵-۳-۶ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و هم‌چنین تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شد، تمامی طراحی‌ها در ۷ رشته مهندسی ساختمان مربوط به ساختمان‌ها در گروه‌های مختلف توسط مهندسان در شهرستان مربوطه انجام گرفته و در صورت عدم وجود طراح ذی‌صلاح مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ اقدام شود ضمنا مقرر شد، براساس بند ۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی در مورد متخلفین اقدام گردد ج سایر موارد مورد درخواست در جلسه ای در شهرستان گچساران با حضور مهندسین آن شهرستان و اعضای
هیئت مدیره مورد بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد جلسه مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ در شهرستان گچساران مصوب شد.
۳-موضوع پرونده عوض صیادی به شماره پرونده نظام مهندسی ۲۶۲۹۴ مطرح و با توجه به تماسهای تلفنی برقرار شده با حمید زابل زاده در رشته برق و موسوی شیرازی در رشته نقشه برداری و اعلام و اظهار انصراف آنها از نظارت پروژه و با عنایت به اینکه در رشته نقشه برداری تنها دو مهندس در سامانه ارجاع نظارت متقاضی بوده که نفر دوم، کرمی نژاد نیز اعلام انصراف و از پذیرش پروژه خودداری نموده است لذا مقرر گردید: الف نظارت برق به ناظر قبلی پروژه واگذار گردد – در مورد ناظر نقشه بردار با توجه به انصراف نفرات شرکت کننده در سامانه ارجاع به مالک اجازه داده میشود براساس بند ۵ از شیوه نامه ارجاع نظارت شورای مرکزی نسبت به تعیین ناظر نقشه بردار اقدام کند ج- سایر ناظرین پروژه نیز ناظرین انتخابی سامانه ارجاع نظارت خواهند بود.
۴-با توجه به لزوم بازرسی از دفاتر نمایندگی در راستای اجرای بند ۵ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مقرر گردید، بازدیدها و بازرسی از دفاتر نمایندگی در شهرستان های تابعه با هماهنگی رئیس و نایب رئیس اول انجام پذیرد ضمنا از بازرسین سازمان نیز دعوت به عمل آید.
۵-در ارتباط با نظارت معماری و مکانیک پروژه سعید موسوی با توجه به اعلام رضایت حاجی زاده و انصراف از شکایت خود رحمت اله احمدی که طبق سامانه ارجاع نظارت برنده نظارت مکانیک پروژه بوده هم‌چنان ناظر پروژه خواهد بود، در مورد معماری با توجه به مصوبه شماره ۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ هیئت مدیره بررسی‌ها توسط ریاست سازمان انجام گرفت و مقرر گردید با توجه به مصوبه هیئت مدیره ( بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶) جهت وحدت رویه با پرونده های ارسالی به شهرداری بعد از مصوبه مذکور و تقاضای نامبرده مورد پذیرش نیست.
۶- با درخواست واحد انفورماتیک جهت شارژ سامانه پیامکی مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت شد.
۷-درخواست شماره ۰۰۲-۰۳-۱۰ س- شرکتهای حقوقی در جلسه مطرح و مقرر گردید با حضور نمایندگان شرکت‌های مذکور در جلسات آتی بررسی و تصمیم گیری گردد.
۸- با دورکاری سرکار خانم ها، متین راد و زارع مشروط به ارائه گواهی پزشکی موافقت شد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۰ تیر ۰۳
99 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0