سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ،انجام شد. معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان این استان تقدیر و تشکر نمود

کد خبر: 990404003 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ - ۶:۱۷ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ،انجام شد. معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان این استان تقدیر و تشکر نمود

سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

سپاس وزارت راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان این استان تقدیر و تشکر نمود.

اسداله پناه یزدان, معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان گلستان در مورد اشاعه و ترویج مقررات ملی ساختمان تقدیر و تشکر نمود.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۴ تیر ۹۹
21 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0