نوشته هایی با برچسب برهانی، ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان