خزانه دار نظام مهندسی ساختمان استان مازندران خبر داد:

نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ،سازمانی موفق در بخش خدمات “بیمه تکمیل درمان” است

احمدرضا گران خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران بتشریح پوشش و تعهدات بیمه تکمیل درمان اعضا، تعرفه حق بیمه و امکانات و مزایای این طرح پرداخت.

کد خبر: 960219018 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۶ - ۱۱:۲۶ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران احمدرضا گران خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران بتشریح پوشش و تعهدات بیمه تکمیل درمان اعضا، تعرفه حق بیمه و امکانات و مزایای این طرح پرداخت.سازمانی موفق در بخش خدمات بیمه تکمیل درمان

سازمانی موفق در بخش خدمات بیمه تکمیل درمان

سازمانی موفق در بخش خدمات بیمه تکمیل درمان

سازمانی موفق در بخش خدمات بیمه تکمیل درمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران طبق میانگین سنی اعضای محترم سازمان و هم چنین استطاعت مالی و درآمد آنها بر این باور بود که  اعضا از حداقل خدمات بیمه تکمیل درمان و پوشش بیمه ای مناسب بهره مند گردند .

در بررسیهای انجام گرفته مشخص شد حق بیمه استان مازندران با خدمات مشابه (بعضاً در بعضی از آیتمها با پوشش بیمه ای  بیش تر ) به ازاء هر نفر در سال بین دویست و پنجاه تا سیصد هزار تومان نسبت به قرارداد بررسی شده مشابه کم تر بوده است .

در تعریف آیتمهای مورد نیاز که نیازمند آن بود مورد پوشش قرار گیرند  ، آن چه مورد توجه هیئت مدیره سازمان بوده  فراوانی آیتمها بوده است. در خیلی از موارد شرکتهای بیمه گر مواردی مانند سمعک – تهیه اعضای طبیعی بدن – عینک را که فراوانی پائینی دارند را به آیتمها اضافه مینمایند که موجب  افزایش حق بیمه میشود. بطور مثال بیماری ها و ناهنجاری های جنین که در سال جدید به آیتمها اضافه گردید تمامی پزشکان زنان و زایمان از بیماران خود مطالبه میکردند که در کم تر قراردادی مشاهده میشود اما در تعهدات بیمه گر طرف قرارداد با سازمان مازندران لحاظ شده است .

هم چنین بیماری هایی از جنس پاراکلینیکی یک و دو که دارای فراوانی بالا میباشد تلاش گردید با پوشش بیمه ای بالاتری به هم کاران ارائه گردد. پرداخت هزینه های مربوط به آمبولانس داخل شهری و خارج شهری ، با توجه به این که تاثیر بسزایی در نرخ حق بیمه ندارد بنابراین در بخش تعهدات بیمه گر دارای نرخی مشخصی بوده که بر اساس نرخ هزینه ایاب و ذهاب در استان ها به صورت جزئی میتواند کم یا زیاد شود .

در مورد این که چرا طرحهای متنوع علی الخصوص دندان پزشکی – دارو و ویزیت در این تفاهمنامه دیده نشده است ،قابل توجه میباشد لحاظ موارد فوق الذکر موجب افزایش صدوده درصدی حق بیمه میگردد که در صورت عدم استقبال هم کاران و با توجه به آن که شرکت های بیمه گر طبق مشارکت مشخص پیشنهاد قیمت خود را اعلام مینمایند . این موضوع میتوانست منجر بعدم تحت پوشش قرار گرفتن هم کارانی که خواهان حداقل پوشش بیمه ای میباشند شود ، هم چنین در بحث خدمات دندان پزشکی ، شرکت های بیمه گر از تعرفه سندیکای بیمه گران تبعیت مینماید که دارای تعرفه بسیار پائینی میباشد . بطور مثال حق الزحمه یک دندان پزشک متوسط برای ترمیم ریشه دندان یک کاناله مبلغی حدود هفتصدوپنجاه هزار تومان بوده در حالی که تعرفه سندیکا مبلغ حدود دویست و پنجاه هزار تومان است که بلحاظ ارزش اقتصادی و میزان حق بیمه منافع بیمه گذار را تامین نمینماید که سازمان درصدد میباشد جهت خدمات دندان پزشکی بعد از مطالعه کامل از روش های ارائه شده توسط شرکت های شبه بیمه ای که صرفاً در زمینه خدمات بیمه ای دندان پزشکی فعالیت می کنند استفاده نماید .

آیتمهایی همانند بیماری های خاص و صعب العلاج دارای ردیف بودجه مشخص در بودجه سازمان میباشد که تاکنون به همه درخواسته ها پاسخ مثبت داده شده است و در مواردی هم که خارج از سقف بودجه ای بوده با تائید هیئت مدیره  سازمان پرداخت شد ذکر این نکته ضروری میباشد که یکی از آیتمهای مهم پیشنهاد قیمت ، مشارکت مهندسان در طرح بیمه تکمیل درمان بوده که عامل تاثیرگذاری در حق بیمه اعلامی  از طرف شرکت های بیمه گر میباشد و از این حیث در سازمان مازندران در مقایسه با استان هایی که دارای بیش ترین جمعیت عضو میباشند ، نه تنها قیمت پیشنهادی بیمه گر بیش تر نبوده بلکه کم تر هم بوده است .

خیلی از بیمه گرها در عقد قرارداد جهت بیمه تکمیل درمان ، بیمه گذار را ملزم بخرید بیمه نامه عمر و نقص عضو مینمایند درحالی که در سازمان مازندران نه تنها چنین الزامی وجود ندارد بلکه سازمان به صورت رایگان این پوشش بیمه ای را از محل درآمدهای خود برای تمامی اعضا تامین مینماید .

در سازمان مازندران در سال های اخیر چنان چه عضوی تمایل بعقد قرارداد با شرکت بیمه گر نداشته باشد ، مورد حمایت پوشش بیمه سازمان خواهد بود و افراد تحت تکفل آن از باب جراحیهای تخصصی –  جراحیهای عمومی و  پاراکلینیکی یک و دو مورد حمایت میباشند .

بنابراین با توجه به تمامی موارد فوق الذکر حق بیمه سازمان مازندران حدود دویست و نود هزار تومان کم تر از قرارداد بررسی شده مشابه میباشد . درخاتمه اعلام میدارد با بررسیهای انجام گرفته می توان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران را سازمانی موفق در بخش خدمات بیمه تکمیل درمان دانست .

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

آخرین ویرایش نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ اردیبهشت ۹۶
705 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0