نشان کیفیت برای ساختمان‌های منطبق با مفاد مبحث نوزدهم ریاست کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی

نشان کیفیت برای ساختمان‌های منطبق با مفاد مبحث نوزدهم

در نشست مشترک نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور و کمیسیون انرژی شورای مرکزی چگونگی اجرای طرح اعطای یارانه و مشوق به ساختمان ‌های بلند مرتبه  (گروه‌های ج و د) که مفاد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان را بطور کامل رعایت کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 190905011 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۴ شهریور ۹۸ - ۷:۱۹ ب.ظ

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،در نشست مشترک نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور و کمیسیون انرژی شورای مرکزی چگونگی اجرای طرح اعطای یارانه و مشوق به ساختمان ‌های بلند مرتبه  (گروه‌های ج و د) که مفاد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان را بطور کامل رعایت کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

نشان کیفیت برای ساختمان‌های منطبق با مفاد مبحث نوزدهم

نشان کیفیت برای ساختمان‌های منطبق با مفاد مبحث نوزدهم

نشان کیفیت برای ساختمان‌های  منطبق با مفاد مبحث نوزدهم

به گفته ریاست کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی طبق طرحی که از سال گذشته با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور و این شورا تهیه شده، ۶۵ میلیون متر مربع از ساختمانهای بلند مرتبه که ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان را بطور کامل رعایت کنند، مجوزهای تشویقی دریافت می‌کنند.

این طرح در حوزه انبوه سازی و بعد از دریافت تعهد و انعقاد قرارداد بین مالک و یا سازنده ذیصلاح مبنی بر رعایت کامل مفاد مندرج در ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان اجرا می‌گردد و تیمهای نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر حسن اجرای این طرحها نظارت دارند. و در نهایت طبق گزارش و تایید بازرسین نظام مهندسی ساختمان، یارانه تعیین شده که در قالب طرح‌های ماده دوازدهم قانون رفع موانع تولید است به مالکین اعطا می‌شود.

طاهری اصل گفت: در این طرح حدود هفتاد درصد از هزینه سرباری که به علت اجرای مفاد مبحث نوزدهم به مالک ساختمان تحمیل می گردد، در قالب یارانه پرداخت می‌شود.

هم‌چنین مقرر گردید، ساختمانهای یاد شده از جهات مختلف و بویژه از نظر مصرف انرژی مورد ارزیابی و در درجات مختلف دسته بندی خواهند شد و نتیجه آن در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز درج می شود. طبق این تصمیم ۳ جانبه قرار است نشان کیفیت به ساختمان‌ های موجود که در سالهای گذشته ساخته شده اند، نیز اعطا شود.

نشان کیفیت برای ساختمان‌های منطبق با مفاد مبحث نوزدهم

در این نشست، نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و مدیران و کارشناسان دفتر ایشان، هاشمی مدیر بخش ساختمان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و کارشناسان و طاهری اصل مدیر فنی و ریاست کمیسیون انرژی شورای مرکزی حاضر بودند.

لازم به ذکر است استفاده از پنجره های ۲ جداره و ۳ جداره، استفاده از تاسیسات دارای برچسب انرژی، بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمان و عایق کاری پوسته ساختمان از مهمترین موارد مربوط به رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در این‌گونه بناها است.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام سازمان مهندسی تهران

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ شهریور ۹۸
76 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0