طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران

طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران

طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران ، بشير رييس سازمان ميزبان داورزني شهردار چناران و معاونين شهرداري و كارشناسان حوزه شهرسازي بود

کد خبر: 010331007 تاریخ انتشار: سه شنبه ۳۱ خرداد ۰۱ - ۹:۴۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران ، بشير رييس سازمان ميزبان داورزني شهردار چناران و معاونين شهرداري و كارشناسان حوزه شهرسازي بود

طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران

طرح و بررسي چالشهاي حوزه ساخت و ساز در نشست مشترك رييس سازمان و شهردار چناران

بشير رييس سازمان ميزبان داورزني شهردار چناران و معاونين شهرداري و كارشناسان حوزه شهرسازي بود.

در آغاز اين ديدار كه در روز ۳ شنبه ۲۴ خرداد جاري با حضور برخي اعضاي هيات مديره تشكيل گردید، بشير با اشاره به حوادث اخير ساختماني در كشور خواستار توجه بيشتر شهرداريها به وظايف قانوني خود بعنوان مراجع صدور پروانه شد و در اين باره با ذكر مواردي در شهر چناران خواستار جلوگيري از تخلفات ساختماني گزارش داده شده توسط مهندسان شد.

داورزني شهردار چناران نيز در ادامه ضمن تشكر از سازمان نظام مهندسي ساختمان در برگزاري جلسه مشترك جهت تسهيل فرآيندهاي في مابين ، اقدامات انجام شده در مورد تخلفات ساختماني را شرح داد و روندهاي كاري شهرداري جهت جلوگيري از ايجاد تخلفات ساختماني مانند صدور استحكام بنا را برشمرد.

در خاتمه، معاون شهرسازي در مورد تعويض ناظر و موارد مرتبط با آن و ارايه خدمات شهرسازي توسط مهندسان شهرساز در چناران سوال هايي مطرح گردید كه توسط نماينده شهرساز هيات مديره مباني قانوني و ضرورت ارائه خدمات مهندسان شهرساز در خصوص تفكيك اراضي و انطباق كاربري  در جلسه ارائه شد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ خرداد ۰۱
78 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0