بمناسبت روز جهانی شهرسازی: ریاست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان

بمناسبت روز جهانی شهرسازی:”شهر پایدار و ارتقای کیفی سیمای شهرها”

روز هشتم نوامبر روز جهانی شهرسازی نامیده شده است. هدف اصلی از نامگذاری چنین روزی، بازشناسی و ارتقای جایگاه برنامه‌ریزی در شکل‌دهی به جوامع سرزنده است.

کد خبر: 191108004 تاریخ انتشار: جمعه 8 نوامبر 19 - 7:38 ب.ظ

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،روز هشتم نوامبر روز جهانی شهرسازی نامیده شده است. هدف اصلی از نامگذاری چنین روزی، بازشناسی و ارتقای جایگاه برنامه‌ریزی در شکل‌دهی به جوامع سرزنده است.

بمناسبت روز جهانی شهرسازی:"شهر پایدار و ارتقای کیفی سیمای شهرها"

بمناسبت روز جهانی شهرسازی:”شهر پایدار و ارتقای کیفی سیمای شهرها”

بمناسبت روز جهانی  شهرسازی:”شهر پایدار و ارتقای کیفی سیمای شهرها”

طاهره نصر، ریاست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تعیین روز ویژه‌ای برای توجه شهروندان و مسوولین تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جوامع در رویارویی با مشکلات زیست‌محیطی را قدم مهمی در مسیر توسعه دانسته است..

وی گفت: شاید بتوان مهم‌ ترین چالش‌ های شهرسازی امروز کشور را در مسایلی مثل توجه به سیمای شهرها، هویت شهرها، پایداری و تغییرات اقلیمی دانست.

متاسفانه در زمان حاضر به واژه «هویت» تنها بعنوان یک صفت برای شهرسازی نگریسته می ‌شود که این مساله در یکسان شدن کالبد شهرها مشهود است. توسعه سریع شهرهای امروز کشور نیز پراکندگی عناصر شهری در سازمان شهری را سبب شده است. در بسیاری موارد، فقدان سیاست ‌های صحیح توسعه کاربری‌های شهری سبب گسیختگی استخوان‌بندی شهرها شده است.

وی تصریح کرد: اگرچه امروزه از توسعه‌ های شهری گزیری نیست؛ ولی مشکل از جایی آغاز می‌ شود که در شهرسازی امروز کشور، توسعه شهری همه‌ جانبه فراموش شده است؛ بگونه‌ای که توسعه‌ای نامتوازن از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ساخت‌وساز شهری در شهرها گسترش یافته است.

در شهرها، مفاهیم پایداری و توسعه پایدار شهری بر پایه طرفداری از منطق و ابعاد اکولوژی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی و نیز تقابل این ابعاد است. هر چند همواره به مزایای زیست‌محیطی و اجتماعی پایداری توجه شده است، ولی جنبه‌های سودآوری اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. طبق این اساس بررسی و تبیین نظریه‌ های شهر پایدار و توسعه پایدار شهری در فرایند بازآفرینی، نوسازی و بهسازی شهری نیز لازم و ضروری است.

مفهوم شهر پایدار، شهری است که به علت استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آن تا حد امکان و پذیرش سیاست‌ های مفید در درازمدت، قادر به ادامه حیات خود باشد. بنابراین می ‌توان گفت که بهسازی و نوسازی و حیات‌بخشی با هدف توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد و اقدامات نوسازی و بهسازی شهری بدنبال تحقق توسعه پایدار شهری است.

بمناسبت روز جهانی شهرسازی:”شهر پایدار و ارتقای کیفی سیمای شهرها”

می ‌توان گفت ایده پایداری، مفهومی است که 4 مولفه زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را توأمان مورد توجه قرار می‌ دهد. در راستای توجه به محیط زیست و اکولوژی باید به ارائه راه‌حل‌هایی کارآمد برای تغییرات اقلیمی نیز اندیشید. راه‌حل ‌هایی که آینده شهرسازی پایدار را رقم زند. از جمله این موارد می ‌توان به زیرساخت‌ های شهری اشاره کرد که شهرها می‌توانند کنترل‌کننده بسیاری از مسایل مربوط به انرژی در برابر کنترل تغییرات اقلیمی باشند.

ارتقای کیفی سیمای شهرها فقط توجه به آینده ساخت ‌و ‌سازها نیست. در ماده دوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به حمایت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و هم‌چنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور بصورت آشکار، اشاره شده است. در این راستا دست‌یابی به چشم انداز شهرهای زنده، امن، پایدار، سالم  و به دور از آلودگی محیطی و بصری و بطور کلی افزایش توجه به بُعد انسانی شهرسازی، شهرهای انسان‌محور و نیز هویت بعنوان مؤلفه‌ای قابل توجه در سیمای شهر، بیانگر تقاضای روشن و قوی برای کیفیت شهری بهتر است. باید اعتقاد داشت که تقویت زیرساخت ‌های شهری و مدیریت شهری می ‌تواند برای توسعه شهری پایدار آینده‌ای پایدارتر را بهمراه داشته باشد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
8 نوامبر 19
7 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0