برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت نشست گروه تخصصی عمران

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

در این نشست با حضور نمایندگانی از دفتر مقررات ملی ساختمان آقایان مهندس مانی فرد, شیخ انصاری و افراز در رابطه با دستور نشست یعنی موضوع ناظر مقیم در کارگاه تشکیل شد. این نشست با حضور اکثریت اعضای محترم گروه تخصصی عمران و نیز مدعوینی ازنظام مهندسی ساختمان استان یزد در مورد بررسی و گرداوری شیوه نامه ضوابط ناظران حقیقی و حقوقی و ناظر مقیم در کارگاه بحث و تبادل نظر و عمل آمد.

کد خبر: 970213009 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱:۴۶ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، در این نشست با حضور نمایندگانی از دفتر مقررات ملی ساختمان آقایان مهندس مانی فرد, شیخ انصاری و افراز در رابطه با دستور نشست یعنی موضوع ناظر مقیم در کارگاه تشکیل شد. این نشست با حضور اکثریت اعضای محترم گروه تخصصی عمران و نیز مدعوینی ازنظام مهندسی ساختمان استان یزد در مورد بررسی و گرداوری شیوه نامه ضوابط ناظران حقیقی و حقوقی و ناظر مقیم در کارگاه بحث و تبادل نظر و عمل آمد.

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم  اردیبهشت نود و هفت

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

از مصوبات مهم نشست توافق بر روی تشکیل نشست های مشترک بین اعضای گروه و کارگروه در دفتر مقررات ملی مسکن جهت تقریب نظرات در مورد موارد مشترک موافقت شد.  نیز مقرر گردید نظام نامه های بهسازی لرزه ای، ایمنی و مجریان ذیصلاح  به هیات رئیسه تقدیم تا جهت تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شوند.

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی برق

مهندسین نیوز
۱۳ اردیبهشت ۹۷
103 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0