برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت نشست گروه تخصصی عمران

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

در این نشست با حضور نمایندگانی از دفتر مقررات ملی ساختمان آقایان مهندس مانی فرد, شیخ انصاری و افراز در رابطه با دستور نشست یعنی موضوع ناظر مقیم در کارگاه تشکیل شد. این نشست با حضور اکثریت اعضای محترم گروه تخصصی عمران و نیز مدعوینی ازنظام مهندسی ساختمان استان یزد در مورد بررسی و گرداوری شیوه نامه ضوابط ناظران حقیقی و حقوقی و ناظر مقیم در کارگاه بحث و تبادل نظر و عمل آمد.

کد خبر: 970213009 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱:۴۶ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، در این نشست با حضور نمایندگانی از دفتر مقررات ملی ساختمان آقایان مهندس مانی فرد, شیخ انصاری و افراز در رابطه با دستور نشست یعنی موضوع ناظر مقیم در کارگاه تشکیل شد. این نشست با حضور اکثریت اعضای محترم گروه تخصصی عمران و نیز مدعوینی ازنظام مهندسی ساختمان استان یزد در مورد بررسی و گرداوری شیوه نامه ضوابط ناظران حقیقی و حقوقی و ناظر مقیم در کارگاه بحث و تبادل نظر و عمل آمد.

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم  اردیبهشت نود و هفت

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

از مصوبات مهم نشست توافق بر روی تشکیل نشست های مشترک بین اعضای گروه و کارگروه در دفتر مقررات ملی مسکن جهت تقریب نظرات در مورد موارد مشترک موافقت شد.  نیز مقرر گردید نظام نامه های بهسازی لرزه ای، ایمنی و مجریان ذیصلاح  به هیات رئیسه تقدیم تا جهت تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شوند.

برگزاری نشست گروه تخصصی عمران مورخ دهم اردیبهشت نود و هفت

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۳ اردیبهشت ۹۷
251 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0