نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی

نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی

نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی ، به هر حال در تنگناهایی هستیم که اولا از هر استانی حداقل یک عضو داشته باشیم و دوم اینکه تخصصهای لازم را داشته باشند

کد خبر: 010301001 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱ خرداد ۰۱ - ۹:۴۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی ، به هر حال در تنگناهایی هستیم که اولا از هر استانی حداقل یک عضو داشته باشیم و دوم اینکه تخصصهای لازم را داشته باشند

نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی

نبودن الزام به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی
نماینده وزیر راه گفت:
الزامی به حضور یک نفر از تهران در شورای مرکزی نظام مهندسی نیست| وزیر تصمیم نهایی را می گیرد
زریبافان، نماینده وزیر راه و شهرسازی در نهمین انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معتقد است که الزامی نیست که از تهران فقط یک نماینده و یک عضو در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باشد.
با نزدیک شدن به روزهای حساس انتخاب ببست و پنج عضو اصلی و هفت عضو علی البدل اعضای نهمین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای مدت ۳ سال بنظر میرسد روزهای آرامی بعد از پشت سر گذاشتن چندین تلاطم در مکان و نحوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی پیش روی سازمان نظام مهندسی کشور باشد.
اگرچه منتخبین شورای مرکزی دوره نهم نظام مهندسی ساختمان این روزها منتظر هستند تا توسط رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تعیین و معرفی گردند، ولی نکته ای که این روزها به یک چالش اساسی برای سازمان نظام مهندسی کشور و به خصوص سازمان نظام مهندسی تهران تبدیل شده است بحث تعیین سهم اعضای نظام مهندسی ساختمان تهران در شورای مرکزی است.
این روزها و همان‌طور که بحث آن در بالا مطرح شد الزامی شدن تعیین یک نفر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و معرفی و انتخاب آن از طرف وزیر راه و شهرسازی در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است.
ولی اگر کمی به عقب بازگردیم و انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را مرور کنیم متوجه خواهیم شد که چندان هم بیراه نیست که در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همانند دوره های قبل چند عضو و نماینده حضور داشته باشد. استان تهران به دلیل برخورداری از یک چهارم اعضای مهندسان ساختمان کشور یعنی صد و سی هزار عضو از ترکیب بیست و پنج عضو هیات مدیره و وجود یک چهارم ساخت و ساز کشور در تهران بنظر می رسد که وجود یک عضو در شورای مرکزی تا حدودی بی انصافی و حتی غیرقانونی باشد.
آن طور که در نتیجه رای گیری بیست و دوم اردی بهشت ماه امسال به دست آمد این بود که از نود و پنج داوطلب حاضر در انتخابات، شصت و چهار نفر انتخاب شدند و بر مبنای قانون این شصت و چهار نفر به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند تا از بین آنها بیست و پنج عضو اصلی و هفت عضو علی البدل به عنوان اعضای نهمین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای مدت سه سال انتخاب گردند.
اما آن طور که در خبرها آمده و مورد تایید برخی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده است این است که شکل گیری ترکیب سی و دو نفره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید به نحوی باشد که تجلی پارلمان مهندسان ساختمان کشور باشد.
همانطور که قانون‌گذار در ماده دوازده نص صریح قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب مجلس تاکید کرده تعداد اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها بین پنج تا بیست و پنج نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک هر استان خواهد بود.نکته ای که مهم است این است که در ۸ دوره اخیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان همواره سه تا چهار عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از استان تهران بوده است ولی این بار ظاهرا قرار بر این است که از هر استان یک‌ نماینده به نمایندگی از هر استانی در شورای مرکزی حضور داشته باشد و این بدین معنا است که انتخاب و تعیین اعضای شورای مرکزی بر مبنای جمعیت، تعداد دارای عضو (در تهران صد و سی هزار عضو رتبه نخست در کشور) و حتی حجم ساخت و سازها نخواهد بود.
اولا که باید بگویم هیچ الزامی در مورد تعداد اعضا در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. بطور کلی سی و دو عضو در کشور انتخاب خواهند شد که بیست و پنج نفر اصلی و هفت نفر به عنوان علی البدل از سی و دو استان انتخاب خواهند شد.
«مسعود زریبافان» نماینده وزیر راه و شهرسازی در نهمین انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در پاسخ به این پرسش که این روزها در انتخاب بیست و پنج عضو اصلی و هفت عضو علی البدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان موضوعی مطرح است که مقرر شده از تهران در حالی‌که صد و سی هزار عضو دارد تنها یک نماینده در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان انتخاب و حضور داشته باشد؟ بیان کرد: اولا که باید بگویم هیچ الزامی در مورد تعداد اعضا در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. به طور کلی سی و دو عضو در کشور انتخاب خواهند شد که بیست و پنج نفر اصلی و هفت نفر به عنوان علی البدل از ۳۲ استان انتخاب خواهند شد.
وی گفت: به هر حال در تنگناهایی هستیم که اولا از هر استانی حداقل یک عضو داشته باشیم و دوم اینکه تخصصهای لازم را داشته باشند. البته باید اذعان کرد که شاید مثلا از یک استانی ۲ عضو انتخاب شوند ولی تخصص لازم جور نمی شود . مجبور می شویم متوجه هستید.

وی تصریح کرد: بعد هم قانون در هیات عمومی سهمیه استانها را مشخص کرده است. در تهران این تعداد بیست و پنج عضو است و بیشتر از همه استانها حق رای دارد و از افراد دیگر جوری رای بدهد که نظر خود تامین گردد. اما در شورای مرکزی عین هیات رئیسه است و عین هیات رئیسه مجلس می ماند و مثل مجلس نیست.
وی گفت: در مجلس گفته شده که از تهران سی نماینده و استان دیگر و یا شهرستان دیگری فقط یک نماینده، اما امکان دارد همان یک نفر برود و عضو هیات رئیسه مجلس شود اما از تهران یک نفر هم در هیات رئیسه مجلس انتخاب نگردد.
اولا این موضوع در اختیار بنده نیست و بنده یک کار کارشناسی باید انجام دهم و نظر بدهم و چندین نفر دیگر هم در این موضوع دخیل هستند و باید به جمع بندی برسند و آن چیزی که مصلحت نظام مهندسی ساختمان کشور است تصمیم گیری کنند. حالا امکان دارد که از تهران فقط یک نفر و یا امکان دارد چهار نفر انتخاب شوند
نماینده وزیر راه و شهرسازی در نهمین انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی خاطر نشان کرد: اولا این موضوع در اختیار بنده نیست و بنده یک کار کارشناسی باید انجام دهم و نظر بدهم و چندین نفر دیگر هم در این موضوع دخیل هستند و باید به جمع بندی برسند و آن چیزی که مصلحت نظام مهندسی ساختمان کشور است تصمیم گیری کنند. حالا امکان دارد که از تهران فقط یک نفر و یا امکان دارد چهار نفر انتخاب شوند. ما سعی می کنیم که این‌گونه باشد.
زریبافیان در پاسخ به این پرسش که به هر حال در تهران صد و سی هزار عضو سازمان نظام مهندسی هستند و یک چهارم ساخت و ساز در تهران صورت می گیرد پس اگر به قانون هم رجوع کنیم باید از تهران چند عضو در شورای مرکزی ساختمان حضور داشته باشند؟ افزود: به خاطر همین هم هست که در هیات عالی که مجمع اصلی است و مثل مجلس می ماند تهران بیست و پنج نماینده و عضو دارد اما شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان همانند هیات رئیسه مجلس می ماند و مثل این است که بگویید در تهران هست میلیون جمعیت است اما در هیات رئیسه مجلس حتی یک نفر هم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با این حساب نمی تواند با قطعیت اعلام گردد که از تهران فقط یک نماینده در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی حضور داشته باشد؟ افزود: الزامات تخصصی و الزامات رای که افراد آورده اند الزامات صلاحیت افراد مهم است بلاخره باید بگونه ای باشد که ترکیب شورای مرکزی یک ترکیب خوب و کارآمدی باشد. امکان دارد نظر اشخاص هم تامین نگردد، اما مهم این است که مجموعه افراد متخصص و متعهدی که هستند دور هم جمع شوند. بنده هم یک وظیفه ای دارم که برنامه های وزارت راه و شهرسازی را پیش ببرم و در نهایت هم وزیر راه و شهرسازی تصمیم گیری کند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در نهمین انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در پاسخ به این پرسش که به هر حال شما به عنوان نماینده وزیر راه و شهرسازی هستید و باید بدانید که در هشت دوره قبلی از تهران همواره سه یا چهار نفر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور داشته است؟ افزود: بله درست است اما بعضی مواقع هم بنا به شرایطی یک نفر و یا دو نفر انتخاب شده اند پس الزامی نیست که از تهران فقط یک نماینده و یک عضو در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باشد.
زریبافیان اظهار داشت: البته باید دید که ترکیب سایر استانها به چه شکلی بوده است. اگر ۳ عضو از تهران حضور داشته است شاید به این علت بوده است که این توانایی در اعضای استان تهران بوده است و از سایر استانها نماینده ای بنا به هر دلیلی حضور نداشته است. ما اعلام کردیم و شاخص ما این است که از هر استانی یک اصلی و یک علی البدل حضور داشته باشد. اما به هر حال قانون تخصص ها را تعیین کرده است
منبع: بازار

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ خرداد ۰۱
79 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0