تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی در اجرای قانون حدنگار ریاست کمیسیون عمران و شهرسازی شورا خبرداد:

تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی در اجرای قانون حدنگار

ریاست کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بیان کرد: تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری مشهد، ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در مورد اجرای تبصره یک ماده نهم آیین نامه اجرایی قانون حدنگار نهایی گردیده و بعد از تغییر وطی هفته های آینده امضا می گردد.

کد خبر: 970830009 تاریخ انتشار: چهار شنبه 21 نوامبر 18 - 1:28 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بیان کرد: تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری مشهد، ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در مورد اجرای تبصره یک ماده نهم آیین نامه اجرایی قانون حدنگار نهایی گردیده و بعد از تغییر وطی هفته های آینده امضا می گردد.

تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی در اجرای قانون حدنگار

تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی در اجرای قانون حدنگار

تفاهم نامه 3 جانبه شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی  در اجرای قانون حدنگار

نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر با اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در دوره هشتم با اعلام این خبر گفت: در تصمیمگیری و تصمیم سازی ذی نفعان را مد نظر قرار داده و از نظراتشان استفاده کرده و میکنیم.

وی از تشکیل کارگروه مشترک نظام مهندسی و کمیسیون عمران وشهرسازی استقبال کرد و ادامه داد: چالشهای پیش روی سازمان نظام مهندسی زیاد است و باید باز مهندسی فرآیندها صورت گیرد تا انجام امور مردم و مهندسان با حداقل زمان ممکن انجام شود.

وی همچنین از هیئت مدیره نظام مهندسی دعوت کرد تا در صحن علنی شورا حضور یافته و دغدغه ها و نظرات تخصصی شان را با اعضای شورای شهر درمیان بگذارند.

حضور و برخورد فیزیکی نخواهیم داشت.
محمد حسین شرکاء – ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی گزارشی از اقدامات انجام شده دردوره جدید هیئت مدیره ارائه کرد و به بخشهایی ازبرنامه های این دوره اشاره کرد.
شرکا به سیستمی شدن امور مرتبط با مهندسان اشاره کرد و افزود: هشت هزار و پانصد نفر از شانزده هزار نفرمهندس دارای پروانه اثر انگشتشان اسکن شده است وگواهیها از طریق کارتابل و همه موارد سیستمی و غیر حضوری انجام می گردد.

ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان با عنوان اینکه حتی اخطارها سیستیمی شده است، گفت: تلاش این است که ارتباطات را کوتاه کنیم و دیگر حضور و برخورد فیزیکی نخواهیم داشت.

وی افزود: هیئت مدیره مصمم است در کنار شورای شهر و شهرداری باشند و حتی اگر این امر منجر به یک روز زودتر انجام شدن کار ارباب رجوع گردد.
شرکا با عنوان اینکه باید اختلاف ها را کنار بگذاریم، تصریح کرد: از رکود صنعت ساختمان نباید خوشحال باشیم چون سالانه باید 1 میلیون واحد جدید احداث گردد و در حال حاضر حدود سه میلیون واحد مسکن در کشور کمبود داریم.

همچنین احمد نوروزی – عضو کمسیون عمران و شهرسازی و ریاست کمیسیون اقتصادی شورا بر لزوم رعایت اصول فنی و مهندسی تاکید کرد و فزود: با جریان امضا فروشی مخالف هستیم و باید تعریفی داشته باشیم که ارائه خدمات فنی و مهندسی در ساختمانهای بزرگ را اجرایی کنیم.


نوروزی گفت: مالکان و سرمایه گذارن را الزام میکنیم که مهندسان پروژه ها را امضا کنند ولی امکان اخذ خدمات ازبرخی مهندسان فراهم نیست.
نوروزی با عنوان اینکه رویکردهیئت مدیره جدید را به فال نیک میگیریم، تصیح کرد: بخش نظارتی سازمان نظام مهندسی بخوبی کار میکنند و همین کنترلها و نظارتها میتواند سبب ارتقاء کیفیت ساخت و ساز گردد.
نوروزی با عنوان اینکه باید برای اقشار کم درآمد باید چاره اندیشی کنیم، افزود: اکنون تسهیل گری در بافتهای فرسوده و ناکارآمد را این دفاتر کمک میکنند و هدایت میکنند باید برای این اقشار نیز تسهیلاتی را در حوزه نظام مهندسی قائل گردیم.
همچنین شوقی توسی، بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افزود: پیشنهاد میکنیم کارگروه مشترک بین کمیسیون و سازمان تشکیل گردد. تا مسائلی که بین دو سازمان شهرداری و نظام وجود دارد بررسی گردد.

همچنین زمانی از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی برتداوم همکاریها و تعاملها تاکید کرد و کاظمی دیگر عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تصریح کرد: اجرای مبجث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان، یکی از مسائلی است که میتواند با تشکیل کارگروهی به سرانجام برسد و استهلاک ساختمانها را به حداقل برساند.

همچنین سید مسعود ریاضی – عضو کمسیون عمران و شهرسازی شورای با اشاره به نقش نظرات کارشناسی سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: جایگاه کمیسیونها درشورای شهر مشخص است و مسائلی بصورت تخصصی مورد بررسی دقیق و کارشانسی قرار میگیرد.

همچنین شهناز رمارم – عضو کمیسیون عمران و شهرسازی خاطر نشان کرد: هدف ما در شورای شهر تقویت نظام مهندسی است، ما به سمت و سویی میرویم که خدمات بگونه ای ارائه گردد که شهر از شلختگی فضایی خارج شود و موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنیم.
منبع : مشهد عمران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
21 نوامبر 18
519 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0