با ساماندهي حوزه انفورماتيك خدمات به مردم افزایش مي يابد مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل تا مورخ سی و یکم خرداد نود و شش

-بند 3 هیات رئیسه مورخ شانزدهم خرداد نود و شش درمورد وضعیت آزمایشگاه وتمدید پروانه بهساز سبلان قرائت و قرار شد باتوجه به این که هیچگونه قراردادی معتبرازآدرس محل آزمایشگاه وجود ندارد وباتوجه به بخش نامه اخیر راه وشهرسازی درمورد عدم فعالیت آزمایشگاه در ساختمان نظام مهندسی،هم کاری لازم بعد از ارسال آدرس معتبر قانونی صورت خواهد پذیرفت.

کد خبر: 960414006 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ - ۶:۵۱ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل-بند ۳ هیات رئیسه مورخ شانزدهم خرداد نود و شش درمورد وضعیت آزمایشگاه وتمدید پروانه بهساز سبلان قرائت و قرار شد باتوجه به این که هیچگونه قراردادی معتبرازآدرس محل آزمایشگاه وجود ندارد وباتوجه به بخش نامه اخیر راه وشهرسازی درمورد عدم فعالیت آزمایشگاه در ساختمان نظام مهندسی،هم کاری لازم بعد از ارسال آدرس معتبر قانونی صورت خواهد پذیرفت.اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اهم مصوبات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

– بند چهارده صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیستم خرداد نود و شش ،نامه مدیرکل دفترفنی(ویرایش دوم مبحث ۲۱) درجلسه قرائت وقرار شد ازاستان های پیشرو درپدافند غیرعامل استعلامات لازم صورت پذیرد.
-بند پنج صورت جلسه هیات رئیسه مورخ شانزدهم خرداد نود و شش،درمورد برگزاری کارگاه اخلاق مهندسی در نشست قرائت وآقایان دکتر ایمانی ودکترسیدهاشمی به عنوان نماینده های سازمان جهت شرکت درمراسم انتخاب شدند.
– بند ششم صورت جلسه هیات رئیسه بیستم خرداد نود و شش،درمورد ابلاغ بخش نامه صدور فنی شناسنامه ملکی،قرار شد برای نشست آینده نحوه ومبلغ گرفتن هزینه های فوق پیشنهاد وتصمیمگیری نهایی صورت پذیرد.
– بند ششم صورت جلسه هیات رئیسه: نامه شماره ۴۷۶۰/د/ش م شورای مرکزی قرائت وقرار شد با توجه به نامه آقای مظاهریان ومهندس بهادری سریعاً جهت طرح درهیات ۴ نفره اقدام شود.(تصویر نامه در سایت درج شود)
– بند هفتم صورت جلسه هیات رئیسه بیستم خرداد نود و شش ،نامه هیات امنا درمورد ایمنی کارگاه وتذکرات ریاست سازمان جهت اصلاح نواقصات ایمنی قرائت وقرار شد پیگیری ها وبازدیدهای پی در پی صورت پذیرد.
– بند دهم صورت جلسه هیات رئیسه بیستم خراد نود و شش،درمورد افزایش سطح ایمنی وافزایش تاب آوری شهرها درنشست قرائت وضمن موافقت به کمیته تخصصی مکانیک ،معماری،عمران وبرق هم جهت اظهار نظر ارجاع شود.


– بند دوازدهم صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیستم خرداد نود و شش لیست ارجاعات گروه ج،د نود و سه، نود و چهار، نود و پنج با فرمت مسکن درجلسه قرائت وقرار شد مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرد.
– بند سیزدهم صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیستم خرداد نود و شش فعالیت اشخاص پروانه دار درنشست قرائت ومورد موافقت قرار گرفت.
– بند چهاردهم صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیستم خرداد نود و شش نامه مدیرکل دفترفنی(ویرایش دوم مبحث بیست و یکم) درنشست قرائت و قرار شد ازاستان های پیشرو درپدافند غیرعامل استعلامات لازم صورت پذیرد.
– بند پانزدهم صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیستم خرداد نود و شش درمورد مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان،مراقبت ونگه داری از ساختمان ها درنشست قرائت ومور دموافقت قرار گرفت.
– نامه معاون وزیر به شماره ثبت دبیرخانه ۱۹۵۶/۲۱/م و /۹۶ مورخ بیست و چهارم خرداد نود و شش درمورد مغایرت قانونی تفاهم نامه سازمان به ثبت اسناد در نشست قرائت وقرار شد مکاتبات لازم با شورای مرکزی درمورد مغایرت ها صورت پذیرد.
– بند هفتم صورت جلسه هیات رئیسه مورخ بیستم خرداد نود و شش صورت جلسه هیات اجرایی شهرستان بیله سوار درمورد ریاست شهروز بهادرقرائت ومورد موافقت قرار گرفت.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 

گروه تلگرام برق قدرت

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۴ تیر ۹۶
360 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0