ادامه مجمع عمومی نوبت دوم دوره آموزشی

دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر برگزار گردید

دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی در رشته های مهندسي عمران بمدت بیست ساعت در حال برگزاری است.

کد خبر: 960410011 تاریخ انتشار: شنبه ۱۰ تیر ۹۶ - ۱۱:۳۲ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی در رشته های مهندسي عمران بمدت بیست ساعت در حال برگزاری است.دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر

دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

دوره آموزشی دانستنیها و الزامات کاربردی مهندسین ناظر

مدرس اين دوره آموزشي جناب آقاي مهندس حسین میرقادری بوده که بتشخیص وی در خلال برگزاری دوره نیز از ۱ پروژه ساختمانی بازدید عملی انجام گرفت.
ضمناً سرفصل دوره آموزشی مذکور بشرح ذیل میباشد:
– منابع تعهد مهندسان ناظر
– توضیحی بر مقررات ملي ساختمان
– مفاد قانوني نظارت
– تعريف های نظارت
– آئيننامه انظباطي
– كنترل بیش از پیش طراحي

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

– كنترل بیش از پیش نظارت
– گردش كار والزامات قراردادهاي نظارت
– الزامات متمم قرارداد
– انصراف از طراحي
– انصراف از نظارت
– پروانه ساختمان (شناسنامه ساختمان)
– برگه هاي تعهد طراحي
– برگه هاي تعهد نظارت
– فرم عدم خلاف (پايا ن سفت كاري )
– فرم پايان ساختمان
– شرحي بر فرمهاي تعهد (الف ،ب ، ج و …….)
– استعلام و فرمهاي تعهد آتش نشاني
– الزامات ساخت مازاد
– گردش كار والزامات گزارش تخلف
– گردش كار و الزامات طراحي ساختمان هاي وضع موجود
– نكات الزامي نظارت ساختمان هاي وضع موجود
– مصوبات هيأت سه نفره (چهار نفره)
– شرحي بر وظايف ناظر هماهنگ كننده
– شرحي بر وظايف مهندسان ناظر
– شرحي بر وظايف مهندسان بازرس گاز
– شرحي بر الزامات بازرسي گاز
– گردش كار بازرسي گاز
– شناسنامه فني و ملكي
– گردش كار واحدهاي خدمات مهندسي
– شرحي بر تعرفه خدمات مهندسي
– شرحي بر دفترهای طراحي
– نقشه هاي مصوب طراحي معماري
– نقشه هاي مصوب طراحي سازه
– الزامات نقشه هاي اصلاحي ( تائيد فني )
– الزامات نقشه هاي مصوب تاسيسات مكانيكي و الكتريكي


– گردش کار كنترل طراحي نقشه هاي سازه
– گردش كار كنترل طراحي نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
– گردش كار كنترل نظارت مضاعف
– گردش كار كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي
– تشريح دفترچه هاي بازديد مرحله اي كنترل نظارت مضاعف
– تشريح دفترچه هاي بازديد كنترل نظارت مضاعف ساختمان هاي صنعتي
– شرحي بر سازنده ذي صلاح (مجري)
– شرحي بر ثبت كاركرد خدمات مهندسي
بايدهاي و نبايدهاي حرفه اي وانتظامي (واكاوي نكات و ضابطه های طراحي و نظارت)
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

 

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۰ تیر ۹۶
366 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0