تشکیل جلسه مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش، پژوهش، کارشناسان حاضر در نشست

تشکیل جلسه مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی

در نشست مشترک آموزش و گروه تخصصی عمران، سرفصلهای درسی دوره های آموزشی رشته عمران با حضور نمایندگان کمیسیون آموزش شورای مرکزی و حوزه آموزش و ترویج وزارت راه و شهرسازی بررسی گردید و بعد از بحث و تبادل نظر در مورت موارد مذکور مقرر گردید سرفصل دوره ها بگونه‌ای باشد تا کاملا جنبه کاربردی و حرفه ای داشته باشد و از تکرار مطالب تدریس شده در دانشگاه خودداری شود.

کد خبر: 971218014 تاریخ انتشار: شنبه 9 مارس 19 - 11:25 ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در نشست مشترک آموزش و گروه تخصصی عمران، سرفصلهای درسی دوره های آموزشی رشته عمران با حضور نمایندگان کمیسیون آموزش شورای مرکزی و حوزه آموزش و ترویج وزارت راه و شهرسازی بررسی گردید و بعد از بحث و تبادل نظر در مورت موارد مذکور مقرر گردید سرفصل دوره ها بگونه‌ای باشد تا کاملا جنبه کاربردی و حرفه ای داشته باشد و از تکرار مطالب تدریس شده در دانشگاه خودداری شود.

تشکیل جلسه مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش، پژوهش،

تشکیل جلسه مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش، پژوهش،

تشکیل جلسه مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی

کارشناسان حاضر در نشست، هم‌چنین موارد جزء عنوان شده در نشست را روی پیش‌نویس سرفصلهای تهیه شده توسط کارگروه مربوطه در شورای مرکزی درج و پیوسته صورتجلسه کردند.
در این جلسه، سرفصل چند مرحله از دوره های ورود به حرفه (پایه سه) در رشته طراحی، بررسی و ادامه روند به نشست های بعد موکول شد.

تشکیل جلسه مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
9 مارس 19
88 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0