معرفی نرم افزار CSiPlant معرفی نرم افزار

معرفی نرم افزار CSiPlant

CSiPlantیک محصول نرم افزاری مهندسی یکپارچه برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لوله کشی و قاب های سازه ای از جمله بررسی تطابق کد لوله کشی با عوامل تشدید کننده تنش و فاکتور های انعطاف پذیری است که بطور خودکار محاسبه و اعمال می شود.

کد خبر: 190813008 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ - ۳:۲۲ ب.ظ

CSiPlantیک محصول نرم افزاری مهندسی یکپارچه برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لوله کشی و قاب های سازه ای از جمله بررسی تطابق کد لوله کشی با عوامل تشدید کننده تنش و فاکتور های انعطاف پذیری است که بطور خودکار محاسبه و اعمال می شود.

معرفی نرم  افزار CSiPlant

CSiPlant فناوری تجزیه و تحلیل پیشرفته ای را در اختیار مهندسان لوله کشی و مهندسین سازه قرار می دهد که در صنایع تولید ، نیرو ، خط لوله و صنایع دریایی کار می کنند.

CSiPlant از اجزا ، انواع پشتیبانی لوله و روشهای مدل سازی آشنا برای مهندسین تاسیسات، لوله کشی و سازه در تولید و صنایع نیرو استفاده می کند.

معرفی نرم افزار CSiPlant

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت پایه ۳

نظام مهندسي عمران

برخی ویژگی ها:

آنالیزP-DELTA:

تجزیه و تحلیلP-Delta که همچنین به عنوان تحلیل هندسی غیرخطی مرتبه دوم شناخته می شود ، شامل روابط تعادل و سازگارییک سیستم سازه ای است که در مورد پیکربندی جا به جا شده آن بارگذاری شده است. همچنین این تغییرات در دنیای واقعی در سختی عناصر به دلیل بارهای محوری را در بر می گیرد. تجزیه و تحلیلP-Delta در اکثر کدها در حال حاضر یک الزام طراحی است.

معرفی نرم افزار CSiPlant

معرفی نرم افزار CSiPlant

ترتیب اثر بار غیرخطی:

CSiPlant ترتیب اثر بار غیرخطی را به صورت نامحدود ارائه می دهد ، همچنین به عنوان بارگذاری وابسته به مسیر شناخته می شود ، که ترتیب بارگذاری را در نظر می گیرد. از آنجا که اصطکاک در جهات مختلف هنگام راه اندازی در مقابل خاموش کردن و سایر حالت های بار عمل می کند ، بارگذاری متوالی ، از جمله بارگذاری حرارتی متوالی و تخلیه ، اغلب برای تعیین بدترین واکنش ها و فشارها مورد نیاز است.

آنالیزکمانش:

کمانش می تواند یک نگرانی برای طراحی در تعدادی از برنامه های مختلف لوله کشی از جمله تجزیه و تحلیل لوله کشی ، خم شدن در اثر گرادیان حرارتی ، لوله کشیGRP و پلاستیک ، لوله کشی قفسه با لنگرهای میانی و بلند کردن عمودی از دیگر سناریوهای طراحی باشد. CSiPlant با استفاده از هر دو گزینه کمانش اجباری ایگن و گزینه کمانش جا به جایی غیر خطی بزرگ ، این امکان را برای بررسی کمانش در حین طراحی فراهم می کند.

درخواست های طراحی:

درخواست های طراحی (DR) موارد بار را با استفاده از گزینه های مختلف طراحی کد ، از جمله گزینه هایی که می توانند ماتریس سختی را تغییر دهند ، نیاز به تجزیه و تحلیل جداگانه دارند ، تجزیه و تحلیل کنند. بخش های مختلف شبکه لوله کشی را می توان با استفاده از طراحی و گزینه های مختلف مربوط به طراحی ، تجزیه و تحلیل کرد.

تحليل غیر خطی تاریخچه زمانی:

تجزیه و تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی با استفاده از FNA (تحلیل غسر خطی سریع) یا روش ادغام مستقیم برای هر نوع بار ، از جمله شتاب ، بارهای نقطه ای ، جابجایی های تحمیل شده و بارهای گرمایی در دسترس است. مدلهای تنش لوله کشی به طور معمول شامل اصطکاک غیرخطی ، شکاف ها و یا چشمه های چند سطحی برای تجزیه و تحلیل دقیق تر هستند. استفاده از آنالیز غیرخطی ، نیاز به خطی سازی شرایط مرزی غیرخطی را از بین می برد.

معرفی نرم افزار CSiPlant

ادغام جامع:

CSiPlant امکان ادغام بین تنش لوله کشی و برنامه های تحلیل سازه را فراهم می آورد. مدل های تجزیه و تحلیل سازاه ای دقیقSAP2000 را به CSiPlant وارد کنید و به صورت خودکار به مدل تنش لوله کشی برای تجزیه و تحلیل و طراحی غیرخطی وصل کنید.

قابلیت تعامل باSAP2000:

وارد کردن مدل از SAP2000 به CSiPlant جامع است و شامل بارها ، بخش های مقاطع و محورهای محلی ، اگره ها ، شبکه ها ، پشتیبانی ، تعاریف صورت گرفته برای جرم برای موارد آنالیز لرزه ای و پویا استاتیک و سایر می باشد.عکس العمل هایSAP2000 می تواند به طور خودکار به SAFE برای طراحی پایه بتنی صادر شود تا تجزیه و تحلیل پایه و طراحی با تجزیه و تحلیل سازه و لوله کشی انجام شود.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۲ مرداد ۹۸
232 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0